Mentaliteit van de Joden: reden van het zondebok-zijn?

Door Anna Schreijenberg gepubliceerd op Monday 08 September 19:07

‘De Jood werd een symbool voor linkse politiek, voor kapitalistische uitbuiting, voor avant-gardistische soorten cultureel geëxperimenteer, voor secularisatie, voor alles wat een behoorlijk segment van het cognitieve deel van conservatieve deel van het politieke centrum verontruste. De jood was het ideale politieke toverwoord.’ Wat was het bij de Joden dat zoveel agressie opwekte bij de nazi’s? En in hoeverre droeg de mentaliteit van hen hieraan bij? In dit hoofdstuk besteden wij aandacht aan deze vragen.

Het antisemitisme, in de vorm van Jodenhaat, ontstond bij Eusebius, die leefde van 263 tot 339 n. Chr. Hij voorspelde ‘hoe hard de Joden zouden worden gestraft voor hun misdaad tegen God en Christus.’ In ‘Ecclesiastische geschiedenis’ bewondert hij ook de zuivering van Joden in Mesopotamië door Lusius Quitus, in opdracht van de Romeinse keizer. 

Wat vrij frappant is, is dat hij zelf aanhanger is van het Christendom. Deze godsdienst is namelijk een vertakking van het Jodendom. Christus was immers een Joodse rabbi. 

Toch kunnen we hieruit concluderen dat Jodenhaat al eeuwenlang bestaat en dus niet alleen bestond in de 2e wereldoorlog. Maar waarom nu juist de Joden in de Tweede Wereldoorlog? En droeg hun mentaliteit hier iets aan bij?

Daniel Jonah Goldagen (Bosten, 1959) is een Amerikaans politicoloog en concludeert in zijn boek ‘Hitler’s willing Executioners’ (ned: ‘Hitlers gewillige beulen’) dat de schuld van de Holocaust niet kan worden toegeschoven naar de Joden, maar dat er maar 1 groep verantwoordelijk en volledig schuldig is: de Duitsers. De mentaliteit van de Joden is volgens hem dus totaal niet in het geding. Hij stelt dan ook ‘Zonder Duitsers, geen Holocaust.’ 

Zijn mening, en met name deze stelling, kan echter in twijfel worden getrokken, immers: het fascisme was ten tijde van Hitler in Italië ook erg populair. Blijkbaar leefde deze stroming dus niet alleen onder de Duitsers, maar ook onder de Italianen. Wie zegt dat alleen de Duitsers in staat waren tot het uitvoeren van de Holocaust? 

Verder is ook bekend dat toen de Duitsers gebieden bezet hadden, er in de eerste paar dagen of weken (afhankelijk van de sterkte van het leger) in verzet kwam, maar dat de bevolking daarna gauw weer over ging op de orde van de dag. Wanneer er echter veel meer verzet zou zijn, zou de Holocaust misschien in de kop zijn gedrukt.

Verder ligt de schuld niet alleen bij de Duitsers, maar ook bij de Engelsen, Fransen en Russen. Hier gaan we in een verder hoofdstuk dieper op in.

We kunnen hieruit concluderen dat er niet alleen schuld ligt bij de Duitsland.

Verder noemt Goldagen in zijn boek verschillende ‘redenen’ voor de vervolging van Joden. Zo zouden de Joden een volk zijn dat kwaadaardig was, een bedreiging vormde voor Duitsland en dat de Joden onberekenbaar en extreem waren. Deze redenen hebben vooral betrekking op de economie. 

Het boek ‘Wij verkiezen een Führer’ gaat verder in op deze motieven. In dit boek wordt beweerd dat de vervolging van Joden is gebaseerd op jaloezie. De Joden, die werden gezien als ‘nieuwkomers’ op de Duitse markt, hadden namelijk veel succes. Zo waren de Joden bijna oververtegenwoordigd in topposities in bijvoorbeeld universiteiten, theaters en staatsopera’s, wat leidde tot verontwaardiging en jaloezie onder de ‘gewone, hardwerkende’ Duitse burger. De enige manier om deze verontwaardiging en jaloezie te uiten, zou zijn via de Holocaust.

Een ander vaak gebruikt argument voor het vervolgen van de Joden, is het feit dat het Jodendom een hele geslote gemeenschap is, die vaak niet erg integreert. Bij het zoeken van een zondebok, grijpt men vaak naar het onbekende en het geen wat onbegrepen is: de Joden dus.

En andere argument wordt duidelijk door dit citaat: 'Het grootste deel van de leiders van deze linkse coup was Joods.' Het betreft hier het ondertekenen van de vredesonderhandelingen na de 1e wereldoorlog. Het waren Joden die dit ondertekenden, en daarmee dus de ondergang van Duitsland veroorzaakten. Verder werden er nog geruchten verspreid dat Joden de dienstplicht in de 1e wereldoorlog hadden ontdoken. Deze geruchten leidden tot razernij van de Duitse burgers en versterkten het antisemitisme.  

We kunnen uit deze feiten concluderen dat er niet per definitie schuld ligt bij de Joden, maar dat door samenloop van omstandigheden de razernij richting de Joden enigszins te 'verklaren' valt. 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.