Wachtgeld

Door Kijk op het nieuws gepubliceerd op Sunday 07 September 07:39

dc0baec786c563200474969699abbb69_medium.


Oud-Kamerleden hebben afhankelijk van hun dienstjaren recht op een wachtgeldregeling. Het eerste jaar wordt 80% van het salaris uit betaald en daarna 70% met een maximumperiode van 6 jaar. Mensen met een dienstverband van minder dan 3 maanden hebben recht op uitkering van zes maanden. Zodra dit echter langer dan 3 maanden geduurd heeft kan men rekenen op minimaal 2 jaar uitkering.

Deze regeling staat volledig haaks op de WW uitkering, die toegekend wordt in het bedrijfsleven. Ook daar gaat men uit van het aantal dienstjaren. Alleen liggen hier de eisen beslist anders om tot de volledige uitkering te geraken. Bovendien heeft men in de WW een sollicitatieplicht en dit geldt niet voor de wachtgeldregeling van Kamerleden.

Er zijn partijen geweest, die al gevraagd hebben de wachtgeldregeling te beperken en de sollicitatieplicht in te voeren.  Dit is tot op heden niet gebeurd omdat bij inperking van de regeling men vreest, dat er geen talentvolle mensen bereid zijn tot het verrichten van Kamerwerk. Deze redenering is slechts een hopeloos verweer om het eigen hachje te redden.

De politieke partijen en vooral die van regeringszijde zijn regelmatig in het geweer om de sociale regels aan te scherpen. De WW regeling is nog niet verfijnd en men zal graag zien, dat de WW verder ingekort wordt. Dit in oogmerk nemend moet er ook eens iets gebeuren met de wachtgeldregelingen bij de overheid en die van de Kamerleden. Het is te gek voor woorden, dat een Kamerlid doelbewust eerder geïnstalleerd werd om toch maar een wachtgeldregeling van 2 jaar te hebben. Over waarden en normen gesproken.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.