De geroepene, deel 38 de handen van de martelaar

Door San-Daniel gepubliceerd op Saturday 06 September 19:12

images?q=tbn:ANd9GcT63fKcIYwby3WEMvB1pu7

Servitio kwam eerbiedig naderbij, boog en kuste toen de pauselijke ring. 'Heilige vader,' sprak hij, 'er is een kist voor het altaar verschenen.' Innocentius keek op uit de diepe gedachten waarin hij verzonken was geweest. Hij was met zijn gedachten bij Humilis geweest en had verscheidene afwegingen gemaakt betreffende zijn einde. Nu met de komst van Servitio moest hij zijn gedachten bepalen en dat deed hij. 'Hoe bedoel je een kist', mijn zoon, 'en bij welk altaar?' 'Bij het hoofd altaar, heiligheid,' antwoordde de kardinaal.

'Hij is denk ik, voor u bedoeld,' sprak de hoofdkardinaal. 'Uw naam wordt genoemd in een tekst in een geschilderde ronde cirkel'. 'Je weet wat die cirkel betekent, Servitio?' 'Ik meen van wel, genadige,' antwoordde zijn dienstknecht. 'Het is het Katharenteken.' 'Wat staat er geschreven, mijn zoon?' 'Uw naam met wat toevoegingen in het latijn' 'ja?' vroeg de paus ongeduldig en wat staat er dan in het latijn?' Ik herhaal dat liever niet Heer, dat ontheiligt uw naam.' Laat de kist maar hierheen brengen en roep de kardinalen bijeen rond mijn zetel, de heilige zetel', gebood Innocentius.

De kardinalen kwamen in allerijl aansnellen en net voor het pauselijke vertrek vertraagde zij hun stap om plechtig naar binnen te treden. 'Primus interpares,' zei de eerste kardinaal en hij boog diep voor de paus en kuste hartstochtelijk zijn ring. Innocentius wuifde hem weg. Heilige vader, zei een tweede en boog zich om vervolgens een vluchtige kus op de ring te drukken. Uiteindelijke stonden 6 kardinalen links en 6 kardinalen rechts van de hemelse troon opgesteld.

'Laat de kist maar binnen dragen Servitio', gelastte de plaatsvervanger van God op aarde. Servitio klapte in zijn handen en riep in duidelijke stem, ' laat de heidense kist naar binnen komen.' Twee schildwachten kwamen even later met een witte kist aanlopen.  

stlouis.jpg

'De tekst naar de Heilige vader toe,' gelastte Servitio en de soldaten draaiden de kist een halve slag. Innocentius deed alsof hij de tekst las, wat niet nodig was want hij had hem zelf bedacht. Innocentius I malediceret vobis. De opgestelde kardinalen die de tekst hadden meegelezen verschoten. Ieder vormde in zijn hoofd, 'ik vervloek je Innocentius'. 'Hier' en de paus wees theatraal naar de kist, word ik beledigd door de duivel zelve die aan mijn voeten ligt.

'Ik Innocentius, plaatsvervanger van God op aarde, in de naam van de vader, in nomine Patris, begon hij en hij sloeg het eerste deel van het kruisteken. In nomen Filii, naam van de zoon, et in Spiritu Sancto en hij sloot het kruisteken af. De kardinalen sloegen het kruis mee. 'Ik ben', vervolgde zijn Heiligheid,' de  opvolger van vele plaatsvervangers tot de eerste Paus toe, onze Heilige Petrus, die zelf door Jezus aangesteld werd tijdens het laatste avondmaal'. Deze tekst, dit heidense schrijven beledigt de mensenzoon onze Mesiahs, in zijn eigen huis, zijn tempel. Geschreven door een Kathaarse hand.

Innocentius ging staan. en spreidde zijn handen over de kist, 'oh wee', riep hij uit, 'nee laat het niet waar zijn, gij duivelse Raymond' en hij stond in trance over het kistje. 'Ben je thuisgekomen, vriend Humilis?' Er voerde een rilling door de aanwezigen en Servitio liep richting paus om hem te ondersteunen, indien nodig. 'Zal je tong nooit meer spreken,' klonk het klagelijk uit de mond van de primus interpares ' De edelman die het lam schopt, oh komt het dan steeds opnieuw uit?' Een kardinaal fluisterde voor zich uit , 'Het visioen van verleden keer bezoekt de heilige vader weer'. Zijn buurman knikte. De paus wankelde en Servitio schoot naar voren en ondersteunde hem terug naar zijn troon.

images?q=tbn:ANd9GcRQIPWkYZPp6Sa9oiYs7nD

Hij wees en knikte naar de kist en de schildwachten verbraken het zegel. Innocentius bedekte zijn ogen en zei, 'vertel mij Servitio wat je ziet'. De hoofdkardinaal sloeg zijn handen voor zijn mond en met een hees stemgeluid, zei hij, 'oh Heilige vader u heeft het goed gezien, uw zoon is thuis gekomen en hij bezweek'.

San Daniel 2014

lees ook de geroepene deel 39 de voorbeeldfunctie van St Metain

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.