Waardering zoeken is gebrek aan zelfvertrouwen

Door Kai-Maduro gepubliceerd op Monday 25 August 19:27

Door gebrek aan zelfvertrouwen zijn miljoenen mensen wanhopig op zoek naar de waardering van anderen. Voor hen is het heel belangrijk dat anderen hen aardig vinden en prijzen. En wanneer dat te weinig of helemaal niet gebeurt, voelen zij zich terneergeslagen en/of gefrustreerd. Hun stemming laten ze meestal bepalen door de mening van anderen, door wat anderen zeggen. Daardoor zijn ze emotioneel de speelbal van anderen.

Wanneer wij te weinig zelfvertrouwen hebben is dat meestal omdat wij in ons kinder- en jeugdjaren te vaak te horen kregen dat wij iets niet konden. Bijvoorbeeld: gedichten schrijven, tekenen of zingen – om wat te noemen. Gebrek aan zelfvertrouwen kan ook het gevolg zijn van herhaalde mislukkingen op een bepaald terrein, waardoor we snel onszelf veroordeelden tot een ‘nul’ op dat gebied. En dit ondanks het feit dat de problemen destijds waarschijnlijk veroorzaakt zijn door nalatigheid van of verwaarlozing door een ouder of iemand anders, zoals een onderwijzer.

Behoefte aan erkenning en bewondering

Hoe groot je gebrek aan zelfvertrouwen is, hangt af van hoe groot je behoefte is aan erkenning en waardering van anderen, aan je behoefte aardig gevonden en/of bewonderd te worden. En tevens, hoe je reageert wanneer anderen het niet met je eens zijn? Ben je dan kwaad? Teleurgesteld of gedeprimeerd? Of ben je voortdurend op zoek naar de goedkeuring of de erkenning van anderen? Als je de meeste van deze vragen bevestigend hebt beantwoord, heb je zeer waarschijnlijk gebrek aan zelfvertrouwen en laat je je gevoelens bepalen door de mening van anderen.

Gevoel van zelfacceptatie

Wat is zelfvertrouwen en hoe ontwikkel je dat? Zelfvertrouwen is voor de meeste mensen een diepgaand persoonlijke ontwikkeling die voortkomt uit een gevoel van zelfacceptatie, van jezelf aanvaarden en accepteren zoals je bent. (zie verder artikel: Zelfaanvaarding: sleutel tot een beter en prettiger leven.) Zelfvertrouwen en zelfacceptatie horen bij levenslust omdat ze je voor een groot deel vrijwaren van de angst en de dwang (‘Ik móet’) die wij onszelf dikwijls opleggen. Bijvoorbeeld de angst om geen mening te hebben wanneer erom wordt gevraagd. Alsof je dat verplicht bent.  

Bezwijken onder de mening van anderen

Door gebrek aan zelfvertrouwen hebben velen van ons de neiging om te bezwijken onder de meningen van anderen. Vooral wanneer de mening van anderen afwijkt van de eigen mening. Mensen met een sterk zelfvertrouwen trekken zich echter zelden iets aan van de mening van anderen. Omdat ze weten dat een mening niets anders is dan een oordeel dat zelden gebaseerd is op kennis van feiten.

Feiten in plaats van mening

Mensen met een sterk zelfvertrouwen zijn meestal bereid om wanneer zij de feiten niet kennen dit ook kenbaar te maken. Ze houden zich liever bij de feiten, ook wanneer dit is: “Ik weet het niet”. Hoe vreemd de meerderheid dat ook mag vinden. Mensen met zelfvertrouwen deinzen niet voor terug om dingen te zeggen die misschien wat omstreden zijn, maar wel op feiten zijn gebaseerd.

De grens tussen zelfvertrouwen en arrogantie

Wat betekent zelfvertrouwen voor jou? Motiveert je zelfvertrouwen je om te vertrouwen op je integriteit, je kennis, je standpunten en je beslissingen? En dan zonder jezelf te overschatten of arrogant te zijn? Want de grens tussen maximaal zelfvertrouwen en zelfoverschatting is namelijk erg dun. Toch is het nodig om die grens zo dicht mogelijk te benaderen. Besef wel dat er een wezenlijk verschil is tussen alleen maar arrogant en onaangenaam zijn en vertrouwen op je kennis van de feiten en de wil om ze te zoeken en onderzoeken.

Geen conflicten meer met jezelf

Wanneer je iemand bent met zelfvertrouwen, voel je je prettig bij je eigen innerlijke zelf, je eigen innerlijke ik. Je hebt dan geen conflicten meer met jezelf en evenmin met anderen. Geen gezeur, geen gedoe, geen gemekker over wie wel gelijk heeft of niet. Je bent in staat om voortdurend zelfvertrouwen te hebben en innerlijk sterk te blijven. Dat maakt je leven een stuk aangenamer en meer ontspannen.

Een mening  is niet meer dan….

Door je zelfvertrouwen heb je het vermogen en de bereidheid om onderscheid te maken tussen meningen en feiten. En tevens je beslissingen te nemen op basis van wat feitelijk juist is. Dit in plaats van alleen maar doen wat misschien op dat moment, volgens de mening van anderen, de norm, ‘in’ of ‘trendy’ en populair is. Je durft je kwetsbaar op te stellen en bent minder geneigd je te verdedigen tegen anderen en anderen te vernederen, wat hun mening over jou ook mag zijn. Een mening is niets meer dan een mening, niet waar? Misschien wil je hierover nadenken en over het volgende citaat van Wayne Dyer (Amerikaans schrijver/psychotherapeut):

“Waardering nodig hebben staat gelijk met zeggen:

‘Jouw mening over mij is belangrijker dan mijn eigen mening over mezelf.’”

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dit is in mijn ogen de meest waardevolle bijdrage van het jaar 2014.