De persoonlijkheid en de geboorte van Christus

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 18 August 18:11

     De meeste leden van de kerk hebben een goed begrip van de verzoening zodat zij de noodzaak en het gevolg ervan kunnen onderwijzen. Er is één belangrijk beginsel namelijk dat van bekering, ja het is zelfs het fundamentele beginsel van het evangelie. Al het andere hangt af van de waarheid en de werkelijkheid ervan. Kennis van de verzoening brengt de oprechte ‘onderzoeker naar gerechtigheid’ ertoe zich van zijn zonden te bekeren en een inzichtverandering door te maken waarbij als het waren ook het hart veranderd waardoor hij veel beter in staat is geworden om de weg van het goede te kiezen welke hem ertoe brengt de doop te ondergaan en een heilige te worden door de wetten en verordeningen van het evangelie te gehoorzamen.

                        

     Christus kan ons namelijk niet helpen als we Hem niet vertrouwen; Hij kan ons niet onderwijzen als we Hem niet dienen. Hij zal ons niet dwingen om het goede te doen, maar Hij wijst ons alleen de weg als wij beslissen Hem te dienen. Willen wij in zijn koninkrijk dienen, dan verlangt Christus van ons dat wij een verandering van gedachte en houding ondergaan. ‘Want hoe kent iemand de meester, die hij niet heeft gediend, en die voor hem een vreemdeling is, en verre is van de gedachten en voornemens van zijn hart?’ (Mosiah 5:13.)

     De leden van ‘De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen’ hebben het getuigenis en de kennis dat Christus de Eerstgeborene van onze hemelse Vader is, dat Hij in de geestenwereld, in de eeuwigheden van het voorbestaan, de wetten van de Vader gehoorzaamde en door ijver en rechtvaardigheid daar zelfs opklom tot de status van een God.

                                                   

     Wij erkennen hem als de Schepper, die onder leiding van de Vader de wereld en alles wat erin en op is, schiep. Wij eren Hem als de God die zijn verlossende waarheden openbaarde aan de profeten van vanouds, die machtige leiders die er in alle eeuwen waren wanneer Hij een volk op aarde had.

     Wij geloven dat Hij in de wereld kwam en werd geboren uit de maagd Maria en letterlijk en waarachtig op de zelfde wijze werd geboren als alle mensen worden geboren terwijl Hij geboren werd door toedoen van God de eeuwige Vader, de almachtige Elohim letterlijk en waarachtig zoals wij van onze aardse vaders geboren worden. 

     Wij geloven dat Hij de macht had zijn leven af te leggen en de macht had om het weer op te nemen omdat Maria zijn moeder was en God zijn Vader.

                                         

     Christus was zowel sterfelijk als goddelijk, sterfelijk door zijn moeder Maria en goddelijk door zijn Vader en door deze unieke combinatie kon Hij uit vrije wil sterven zodat Hij door zijn goddelijkheid de dood mocht overwinnen. Hierdoor kon Hij voor iedereen de banden van de dood verbreken en de opstanding voor alle mensen mogelijk maken. De opstanding is niet voor enkele uitverkorenen, ook niet voor hen die in Christus geloven want iedere man en vrouw die ooit op aarde hebben geleefd, of die ooit op aarde zullen leven, zullen worden opgewekt uit de dood. Geen ware volgeling is tevreden Hem alleen te aanvaarden als de grote Hervormer, de ideale Leraar of zelfs als de enige volmaakte mens en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen. 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.