Echtscheiding, Wat is co-ouderschap

Door Spinsel gepubliceerd op Friday 15 August 08:34

Wanneer er bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn dan is een co-ouderschap een optie. Beide ouders hebben dan evenveel zeggenschap in de opvoeding over een kind. Hier moeten wel duidelijke afspraken over gemaakt worden en beide ouders moeten zich ervoor in willen en kunnen zetten.

Afspraken
Bij een echtscheiding moeten afspraken gemaakt worden over de kinderen, hoe gaan de kinderen met beide ouders om en bij wie gaan de kinderen wonen. Wanneer de ouders beslissen dat er een gelijkwaardige verdeling over de zorg van het kind zal bestaan dan is een co-ouderschap een optie. Hoe dit wordt ingevuld bepalen de ouders samen. Zo kan een kind bijvoorbeeld de ene helft van de week bij de ene ouder zijn en de andere helft van de week bij de ander. Maar het kan ook bijvoorbeeld om de week zijn. 

Goede relatie
Alleen wanneer allebei de ouders het willen en ook hun best ervoor doen kan een co-ouderschap een kans van slagen hebben. Ook na de scheiding zullen beide ouders een goede relatie met elkaar moeten hebben en ook goed met elkaar kunnen communiceren. Maar beide ouders zullen ook nog samen moeten werken. Daarvoor moeten de ouders niet te ver van elkaar wonen in verband met de sociale contacten en de contacten met bijvoorbeeld school. Is er na de echtscheiding geen goede relatie meer met elkaar mogelijk dan behoort een co-ouderschap ook vaak niet meer tot de mogelijkheden. 

De kinderen
Een co-ouderschap is wel beter voor het kind. Omdat beiden ouders betrokken blijven bij de opvoeding krijgen kinderen niet het gevoel te moeten kiezen tussen één van de ouders. Tegenover de ouder waar kinderen niet wonen voelen kinderen zich vaak schuldig. Kinderen zijn gewend de ouders dagelijks te zien en bij een co-ouderschap is dat toch iets anders. Daarbij vinden kinderen het vaak niet leuk om iedere keer van het ene huis naar het andere huis te moeten reizen. Iedere keer moeten ze spullen meenemen en de regels bij beide ouders zijn vaak verschillend. Het is dan ook aan te bevelen dat de kinderen bij beide ouders thuis een eigen plekje en spulletjes hebben zodat ze niet te veel hoeven mee te nemen. Dat meenemen van spullen wordt namelijk vaak als belastend ervaren. 

De kosten
Over de verdeling van de  kosten van de opvoeding van de kinderen is het belangrijk om goede afspraken te maken. De berekening voor de verdeling van de kosten is namelijk anders dan die wordt namelijk bepaald naar waar de kinderen de meeste tijd verblijven. Omdat de wet het co-ouderschap niet kent worden de kosten berekend naar de regel dat de kinderen bij de ene ouder verblijven en de andere ouder een omgangsregeling heeft. De meeste regelingen gaan er ook vanuit dat het kind bij één ouder woont. De regelingen sluiten vaak aan op het adres waar de kinderen staan ingeschreven bij de gemeente. Daarom is het ook van belang dat er goed over wordt nagedacht bij welke ouder de kinderen staan ingeschreven. 
Het is raadzaam om bij het maken van afspraken over de verdeling van de kosten rekening te houden met; op welk adres de kinderen worden ingeschreven, fiscale heffingskortingen, fiscale voordelen vanwege het betalen van het levensonderhoud van de kinderen, de kinderbijslag, de tegemoetkoming studiefinanciering en huursubsidie.
Bij twee kinderen kan het een praktische oplossing zijn om bij iedere ouder één kind op het adres in te schrijven. 

De advocaat kan u in veel gevallen meer en gedetailleerdere informatie geven over het co-ouderschap en de verdeling van de kosten.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.