Gezondheid en beschermende maatregelen

Door Spinsel gepubliceerd op Thursday 14 August 23:00

Momenteel ligt er een familielid in het ziekenhuis. De afdeling heeft U verzocht een toestemmingsverklaring te tekenen voor het toepassen van beschermende maatregelen. Dit omdat het familielid op dit moment niet in staat wordt geacht een weloverwogen beslissing te nemen. In dit artikel wordt uitgelegd wat het precies inhoud.

Overigens wordt er in dit artikel gesproken over een mannelijke patiënt. Dit om omslachtige beschrijvingen zoals hij/zij te voorkomen.

Wannneer is iemand wilsonbekwaam?
In sommige situaties is het direct duidelijk dat een patiënt wilsonbekwaam is. De patiënt is comatues of niet in staat tot enige vorm van communicatie waarmee hij zijn wil kenbaar kan maken. In andere situaties is de patiënt wel in staat om zijn wil kenbaar te maken door spraak of beweging maar wordt er aangenomen dat de patiënt niet in staat is tot een goede beoordeling van zijn situatie nodig is. Kortom de patiënt kan onvoldoende zijn belangen behartigen.

Een voorbeeld:
De patiënt is dement en wil naar huis terwijl hij met een net gebroken heup in bed ligt. De patiënt wil uit bed stappen omdat hij niet weet dat hij zojuist geopereerd is. 
De arts beoordeelt of de patiënt wilsbekwaam is. Wanneer hij er niet zeker van is kan hij de psychiater om advies vragen. Voor de juiste beoordeling van wilsbekwaamheid worden verschillende vragen gesteld.

 • Kan de patiënt verwoorden welk gezondheidsprobleem hij heeft;
 • Kan de patiënt vertellen wat de voorgestelde behandeling is;
 • Kan de patiënt aangeven wat de gevolgen zijn van het niet ondergaan van deze behandeling en kent hij de risico's van een eventuele weigering van een behandeling?

Wanneer deze drie vragen met ja zijn beantwoord, wordt er vanuit gegaan dat de patiënt wilsbekwaam is. Dat betekend dat hij zelf mag beslissen wat hij wil. Ook als dit tegen het advies van de arts is, zoals het weigeren van een  behandeling. In dit geval is de patiënt niet wilsbekwaam. Hij is niet in staat zijn belangen rondom zijn gezondheid op een goede manier te behartigen. Daarom wordt het nu aan u gevraagd als zijn wettelijk vertegenwoordiger.

De wettelijk vertegenwoordiger

Het verzoek om een toestemmingsverklaring te tekenen is aan u gedaan als wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt. Tijdens een periode van wilsonbekwaamheid mag een vertegenwoordiger van de patiënt voor hem spreken. Deze zijn in volgorde

 • Door de patiënt aangewezen wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld door tekening van het formulier wettelijk vertegenwoordiger);
 • Echtgenoot of geregistreerd partner
 • Ouders
 • Kinderen
 • Broers en zussen

Vrijheidsbeperkende interventies

In de WGBO (wet op geneeskundige behandelovereenkomst) is gesteld dat de patiënt toestemming moet geven voor de behandeling die hij ondergaat. Wanneer de patiënt niet in staat is deze overeenkomst aan te gaan, doordat hij wilsonbekwaam is wordt het aan u gevraagd. In dit geval hebben we het over toepassen van[U] beschermende maatregelen[/U].  Dit zijn maatregelen die de patiënt behoeden voor het oplopen van letsel of toebrengen van letsel aan anderen. Het is dus geen behandeling tegen zijn zin, maar het voorkomen van schade. Maatregelen die kunnen zijn: het toedienen van acute medicatie tegen een gevaarlijke lichamelijke toestand of onrust of het fixeren van een patiënt zodanig dat hij zichzelf geen schade kan toebrengen.

Een voorbeeld: De patiënt is door een acute verwardheid wilsonbekwaam en weet niet meer waar al die slangetjes voor zijn. Hij besluit ze eraf te halen.  Hiermee verwijdert hij zijn voedingssonde, de infusen en catheter. Dit levert natuurlijk schade op voor de patiënt. Door de patiënt medicatie te geven tegen zijn verwardheid, is hij snel weer wilsbekwaam. Door zijn handen tijdelijk met polsbanden vast te maken kan hij niet opnieuw de infusen eruit trekken.

Elke vrijheidsbeperkende interventie (tegen de wil van de patiënt) wordt slechts uitgevoerd als de patiënt zelf wilsonbekwaam is, er sprake is van mogelijke schade die niet op een andere wijze voorkomen kan worden, met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.

Toestemmingsverklaring

Met het tekenen van de toestemmingsverklaring geeft u , als wettelijk vertegenwoordiger aan de medewerkers van het ziekenhuis toestemming om vrijheidsbeperkende interventies toe te passen.
Voorwaarden:

 • Op het moment van toepassing is de patiënt wilsonbekwaam
 • Op het moment van toepassing is de patiënt een mogelijk gevaar voor zichzelf of de omgeving
 • De toepassing is alleen bedoeld om het gevaar af te wenden en duurt zo kort mogelijk

Voor meer informatie kan men terrecht bij de verpleegkundigen of bij de afdeling psychiatrie.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.