Indianen: stammen in de hedendaagse Verenigde Staten van Amerika

Door Victor Brenntice gepubliceerd op Wednesday 13 August 19:31

Wie aan de geschiedenis van Amerika denkt, denkt al snel aan cowboys en indianen. Aan het prille begin van de VS. Aan de keiharde machtsstrijd tussen de inheemse stammen en de kolonisten, die uiteindelijk in het voordeel van laatstgenoemde werd beslecht. Desondanks bestaan er vandaag de dag nog steeds indianen.

0ffc0dfdf198cf9fd75a2eb77165c1bb_1407952

Voorwoord
Dit artikel richt zich uitsluitend op indianenstammen zoals we die in het hedendaagse Amerika kennen. Omdat dit op zichzelf al een gigantisch groot onderwerp is, heb ik besloten om niet of nauwelijks in te zoomen op het historische aspect van dit onderwerp. Aan bod komen de volgende onderwerpen: etnische benamingen, leefgebieden (reservaten), de grootste indianenstammen in het hedendaagse Amerika, wet- en regelgeving ten aanzien van indianenreservaten, taal, religie en sociale problemen.

Etnische benamingen
De term ‘indianen’ stamt uit de tijd van Columbus, die de inheemse volkeren op het Amerikaanse continent deze benaming had gegeven omdat hij dacht dat hij in Indië was aangekomen. Er bestaat controverse omtrent de terminologie die (in het bijzonder van overheidswege) vandaag de dag wordt gebruikt om de etniciteit van indianen mee aan te duiden. Overheidsinstanties spreken namelijk van ‘Native Americans’, alhoewel uit onderzoek is gebleken dat de indianen zichzelf liever aanduiden als ‘American Indian’ (49% tegenover 37%). Critici van ‘Native Americans’ beschouwen de term onder meer als ‘droog’ en ‘bureaucratisch’. Veelzeggend zijn de woorden van wijlen Russell Means, de oprichter van de American Indian Movement (AIM):

“Ik geef de voorkeur aan de term American Indian omdat ik de achtergrond ervan ken. (...) We werden tot slaven gemaakt als American Indians, we werden gekoloniseerd als American Indians en we zullen onze vrijheid verwerven als American Indians en daarna zullen we onszelf iedere verdomde naam geven die we zelf willen.”

Leefgebieden
Er wonen een slordige 2,5 miljoen volbloed indianen (inclusief Alaska Natives) in de VS (peiling 2012). Dit aantal is verspreid over 566 indianenstammen die door de federale regering zijn erkend. Voorts bestaan er landelijk 325 indianenreservaten, hoewel het Amerikaanse Statistiekbureau cijfers verzorgt voor 618 officiële gebieden. In 2010 waren er 15 staten waarin 100.000 of meer indianen woonden. Van deze staten kenden Californië, Oklahoma en Arizona met 723.225, 482.760 en respectievelijk 353.386 indianen de grootste indianenpopulaties.

9bb8200094dcc9c40ad530928817d0d0_1407953

De grootste indianenstammen in het hedendaagse Amerika
De Cherokee is met 819.105 mensen de grootste indianenstam van Amerika, gevolgd door de Navajo (332.129 mensen) en de Choctaw (195.764 mensen). Andere grote indianenstammen (die 100.000 of meer leden tellen) zijn de Mexican American Indians, de Chippewa, de Sioux, de Apache en de Blackfeet. In het dagelijks leven komen de namen van sommige stammen terug in diverse producten. Denk daarbij aan de Jeep (Grand) Cherokee (een auto), een Apache Helikopter of een paar schoenen van het merk Sioux.

Wet- en regelgeving ten aanzien van indianenreservaten
Vroeger was de rechtelijke situatie van indianen ronduit erbarmelijk te noemen, maar tegenwoordig worden ze in de VS als gelijkwaardige burgers behandeld. Bovendien hebben indianenreservaten een bijzondere status van de regering verkregen die onder meer voorziet in bepaalde belastingvoordelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het niet hoeven betalen van belasting op binnen de grenzen van een indianenreservaat verworven inkomen. Verder hebben door de overheid erkende stammen zelfs de bevoegdheid gekregen om tot op zekere hoogte een eigen juridisch beleid te voeren, iets waarvan de meeste indianenstammen gebruikmaken. Daarbij dient opgemerkt te worden dat dit juridische beleid echter niet verheven is boven het juridische beleid op federale schaal.

Taal
Tegenwoordig heeft 86% van de indianen (peiling 2010) een diploma van de middelbare school. Daaruit kan worden opgemaakt dat verreweg de meeste indianen gewoon kunnen lezen en schrijven. Dat wil echter niet zeggen dat de inheemse talen zijn uitgestorven. Integendeel; alleen al in het deel van de VS ten noorden van Mexico kunnen er maar liefst 296 inheemse talen worden onderscheiden. Zo wordt de taal van bijvoorbeeld de Navajo-stam door maar liefst 180.000 mensen gesproken.

Religie
Indianenstammen blijven ook in het Amerika van vandaag de dag veelal vasthouden aan hun eigen, op hun stamculturen gebaseerde religies. Desondanks zien we dat de tand des tijds ook in religieus opzicht toch voor enkele veranderingen heeft gezorgd. Zo bestaat er tegenwoordig bijvoorbeeld de Native American Church, die naast elementen van traditionele indiaanse religies ook elementen van het christendom heeft geïncorporeerd. 

Sociale problemen
Ondanks de enorme verbeteringen in de leefomstandigheden van indianen, hebben de stammen tegenwoordig op sociaal niveau nog altijd met een forse problematiek te kampen. Zo leeft ruim 29% in (al dan niet extreme) armoede, een percentage dat door geen enkele andere etnische bevolkingsgroep in de VS wordt geëvenaard. Bovendien woont maar liefst 40% van de in reservaten woonachtige indianen in huizen die niet aan moderne standaarden voldoen. Daarnaast hebben de reservaten te kampen met een toenemende criminaliteit en was 1 op de 3 vrouwen in 2012 het slachtoffer geworden van (een poging tot) verkrachting, een cijfer dat twee keer zo hoog is als het nationale cijfer. Opvallend is dat 80% van de slachtoffers claimt dat haar belager een niet-indiaan was. Andere grote problemen die indianenstammen teisteren bestaan in de vorm van alcoholisme, zelfmoord en gokverslaving. Dat laatste is een tamelijk ironisch gegeven gezien het feit dat de gokindustrie voor diverse indianenstammen een van de belangrijkste bronnen van inkomsten is.

8d14ac6f537c046bd8b796c0f762fef3_1407953
Armoede is een schrijnend probleem onder indianenstammen.

Er is betrekkelijk weinig bekend over indianen en racisme, alhoewel een aantal individuen en instanties van racisme spreekt met de leefomstandigheden van indianen in vergelijking met die van niet-indianen als voornaamste argument. Misschien wel de meest omstreden kwestie als het gaat om racisme tegen indianen is de naam van de Washington Redskins, een American football team. De meeste indianen (67%) vinden deze naam beledigend.

In 2007 verrichtte non-profitorganisatie Public Agenda een onderzoek waaruit bleek dat de meeste niet-indianen welliswaar sympathie koesterden tegenover indianen en de gruwelen die hen in het verleden waren aangedaan betreurden, maar tegelijkertijd te kennen gaven dat ze vrijwel nooit indianen tegenkwamen in het dagelijks leven. Met dat gegeven in het achterhoofd komt het dan ook niet als een verrassing dat niet-indianen nauwelijks bekend zijn met de problemen die hun indiaanse mede-Amerikanen teisteren.  

Slotwoord
De strijd tussen indianenstammen en kolonisten mag dan wel al lang en breed gestreden zijn, maar dat doet geen afbreuk aan het feit dat er nog altijd heel wat om indianen te doen is in Amerika. Ja, de problemen die de stammen teisteren zijn groot in omvang. Maar zou je je niet af kunnen vragen of de indianen het voor een deel niet over zichzelf afroepen? Je hóeft immers niet in een reservaat te wonen. Niemand die je daartoe verplicht; je bent in de VS vrij om te gaan en staan waar je maar wil. Evenmin hoef je een alcoholist te worden.

Nee, al met al vind ik niet dat de Amerikaanse regering er een racistisch beleid op nahoudt ten aanzien van de oorspronkelijke bewoners van het continent. Er zijn genoeg Amerikanen die nog armer zijn dan dat menig indiaan is maar ondertussen niet op de belastingvoordelen te hoeven rekenen die indianen wel zijn toegekend. Voorts vind ik dat een naam als de Washington Redskins niet racistisch is. Dat is hetzelfde als dat negerzoenen racistisch zouden zijn en daarmee niets dan politiek correcte bullshit. Er is pas sprake van racisme wanneer iemand de superioriteit van een bepaald ras verkondigt en dat lijkt mij in deze absoluut niet het geval.

2b0d666fe53420474e8c316bcf1b291a_1407953

Bronnen
http://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_Native_American_issues_in_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_languages_of_the_Americas
http://en.wikipedia.org/wiki/LiteracyUnited_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Native_Americans_in_the_United_States
http://www.buzzfeed.com/lindseyadler/native-americans-offended-by-racial-slur
http://www.cdc.gov/minorityhealth/populations/REMP/aian.html
http://www.census.gov/newsroom/releases/archives/facts_for_features_special_editions/cb13-ff26.html
http://www.infoplease.com/spot/aihmterms.html
http://www.infoplease.com/us/census/american-indian-federal.html
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8500926
http://www.nrcprograms.org/site/PageServer?pagename=naa_livingconditions
Afbeeldingen van Google

Reacties (38) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed artikel, jammer dat je jouw persoonlijke mening zo expliciet invult, Het is je goed recht, maar het hoefde niet voor het artikel. Het land van de indianen is afgepakt en integreren betekent loslaten van wat van jou is/was. Niet eenvoudig om je zomaar bij neer te leggen. Zeker als je weet dat het nog maar een paar eeuw geleden is gebeurd.
Vind het een prima artikel, maar ga er maar niet verder op in. Ik ben gewoon blij dat Amerika is zoals het geworden is. Stel je voor van niet. Dan hadden we nu onder een nazi of commieregime gezucht. En meer zeg ik er echt niet over.
Ik heb je artikel vertaald voor die vriendin waar ik het eerder over had. Je weet wel de dame met Cherokeebloed en die officieel Cherokee is. Hier zijn een paar reacties van haar:

Over het wonen in de reservaten:

Most of native blood do not live on reservations. The ones that still do were granted the plot of land they live on by the government and have been for generations. They have been contained like cattle, told how they can act, what medical care they receive, schools, on & on, government restrictions. They have resorted to a way of life that is dependency. Many are alcoholics and beat down into submission by our government. Why try they think, it continues on generation after generation and becomes a way of life they don't know how to break the cycle. Yes, it's true they receive annuities from Indian run casinos, but that is only the original people on reservations. There are several tribes of natives who have not even been federally recognized through the federal government, even after decades of applications and jumping through hoops for our government. I will not argue, but the whole picture is very complicated and hard to explain. We are STILL being treated badly, this man just does not know it. Yet.
By the way, we have our own native government, and laws, but U.S. government takes precedence over that.

Over je conclusie:
He has a right to his opinion, but in my view he is not correct in his observations. As truth, he may have observed a certain group or person that did not strike him right, but I would counteract with "are there not Dutchmen that you are not in agreement with or proud of?" We are all only human and a short while of perceived observation cannot and will not yield a good insight as to our perils and struggles.

en tot slot:
By the way, we have our own native government, and laws, but U.S. government takes precedence over that.


This is the web page of which I am a member. If you get time, and click through all the tabs you will be able to learn a lot about our history and struggles throughout. We do not always dress in traditional dress, only for special occassions mostly, depending on the persons individuality.

http://www.northerncherokeenation.com/Northern Cherokee Nation
www.northerncherokeenation.com

To make things easy, I will respond to the reaction of your friend in English.

First of all, thank you for your (indirect) response. I'm very glad to actually have an American Indian take part in this conversation. When it comes to your response, there are a few things I would like to say.

I never stated that ALL indians live in reservations. I merely pointed out an amount of tribes that still exists and where these tribes can typically be found.

I don't question that life in reservations can be harsh. However, you and I both know - just like I stated in my article - that nobody is obliged to live there. In today's United States, you're free to go wherever you want whenever you want. Furthermore, you can say a lot about the U.S. government, but I refuse to consider alcoholism to be caused by the White House.

I did and do know that there are also tribes which have not been recognized by the federal government. Perhaps I didn't make this clear enough in my article. I do apologize for any confusion I may have caused.

You say you're still being treated poorly. By who? And in what way? I couldn't find any clear example of this poor treatment in your response, though I fully understand that this does not necessarily mean it's not the case. Again: nobody makes it mandatory for anyone to remain in a reservation.

Also, the fact that the U.S. government holds precedence over native governments, was explicitly mentioned by me in my article.

In regards to your words about my conclusion: I do not harbor any ill feelings towards American Indians at all, if that is what you perceived I was saying. The only thing I'm simply questioning here, is to what degree the U.S. government can be held responsible for the misery of native tribes in contemporary America. To blame literally everything on the White House, is too easy in my opinion.

Thank you once again for your response. I will visit the website you gave me and read through it. In the mean time, please feel free to create your own account on Plazilla and respond to me in person if you wish. That way, Karazmin will not have to remain a messenger between us...
ik zal je antwoord doorspelen, al denk ik niet dat Theresa op Plazilla komt. Ze spreekt geen woord Nederlands en mijn foto's ziet ze ook op Facebook ;)
Theresa is niet van plan om er verder op in te gaan.
Ik ben opgegroeid in een tijd waarin op tv nog veel westerns werden vertoond. En uiteraard de Duitse verfilmingen van Karl May.
Tatanka Yotanka (Sitting Bull) was een van mijn jeugdhelden over wie ik spreekbeurten hield en bij de slag om Little Big Horn had ik altijd een heel sterk "Ja, net goed!"-gevoel.

In 1995 bezocht ik in New York the Museum of the Native American. Het was een openbaring toen ik een replica zag van een klaslokaal, jaren dertig, uit een reservaat. Niets herinnerde aan de eigen cultuur, alles stond in dienst van assimilatie in de cultuur van de overwinnaars.

Er is een hoop veranderd en dat is goed. Maar het feit blijft dat de Amerikaanse overheid in haar hele geschiedenis duizenden verdragen heeft geschonden,zoals Thalmaray ook zegt. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Een wantrouwende houding van Native Americans t.o.v. de overheid is dus niet vreemd. Wat denk je dat er zou gebeuren als Den Haag met Friesland of Limburg op gelijke manier was omgegaan?
Toen ik een tijdje in de USA verbleef werd Ben Nighthorse Campbell de eerste Native American in de Senate. Ik heb hem een tijdje gevolgd. Via hem kwam ik te weten dat the Department of Energy 23 plekken had uitgezocht voor het dumpen van nucleair afval. Zeventien van die plekken bevonden zich op Indiaans grondgebied. Dat is nog geen twintig jaar geleden.
De Amerikanen die mij vertelden dat hun beeld van Indianen was veranderd deden dit door de film Dances with Wolves. Het zou zomaar kunnen dat Dances with Wolves in de USA een zelfde effect had als de serie Holocaust in Duitsland.
Racisme of niet? Voor mij is een goede lakmoesproef de wijze waarop de verovering van the Wild West wordt behandeld in de geschiedenisboeken op High School. Geen idee wat daar momenteel in staat.
Washington Redskins = racisme? Zelf zou ik zeggen van niet, maar ik ben buitenstaander. Als Redskin een zelfde lading heeft als Nikker of Niknok, dan valt er toch wat voor te zeggen. Ik vermoed dat het wel meevalt.

De rest van de discussie hieronder vind ik interessant maar vooral vermakelijk.
Sterk staaltje taal! Meer interessant dan vermakelijk :)

Dat van die dump plekken wist ik dus nog niet, weer wat nieuws voor mij om er in te duiken.

Al met al vind ik het allemaal mooi om te lezen hier, vooral de verschillende gevoelens wat het los maakt en de verschillende lagen van (on)wetendheid.

Hoe dan ook ben ik mij er van bewust dat mijn boosheid soms iets meer spreekt over wat hun is aangedaan dan mijn goede verstand :)
Interessant artikel! Je hoort er wel eens van, maar het is goed om het nu eens goed te lezen hoe het daar aan toe gaat.
Interessant artikel over de hedendaagse Amerikaanse indianen.
Ik ben het helemaal met Victor eens dat de 'Native Indians' voor een groot deel in armoede leven. Dat geldt echter alleen maar voor de zogenaamde reservaten. Maar ook binnen deze reservaten heb je families en individuën die schatrijk zijn, vaak inderdaad door hun belastingvrije casino's.
Voor het overige zijn er ongetelde ethnische Indianen die (buiten de reservaten) een heel normaal 'Amerikaans' leven lijden, een goede baan en een mooi huis hebben en verder alles kunnen wat ze maar willen. Ik heb zelfs enkelen persoonlijk leren kennen en hoorde pas na verloop van tijd dat zij van Indiaanse afkomst waren.
Een aantal 'moderne Indianen' vind je b.v. hier:
http://www.timtingle.com/modern.html
Al in en kort na de Tweede Wereldoorlog had je in de U.S. military de nodige officieren, piloten en andere Indianen die een uitstekende carriére gemaakt hadden.
"Admiral Joseph James "Jocko" Clark, USN (November 12, 1893 – July 13, 1971) was an admiral in the United States Navy, who commanded aircraft carriers during World War II. Born and raised in Oklahoma and a native of the Cherokee Nation, he was the first Native American to graduate from the United States Naval Academy, in 1917.[1]"
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_J._Clark

De Indianen die ervoor kiezen volgens hun oude gebruiken te willen leven hebben daartoe het volste recht, maar missen daardoor ook de mogelijkheden om in een competatieve maatschappij als de Amerikaanse op hetzelfde niveau mee te draaien. Je kunt niet zo doen alsof je in de wereld van 300 jaar geleden leeft en vervolgens aan dezelfde standaarden gemeten willen worden als de mensen die dat niet doen.
Voor degenen die denken dat de Indianen niets liever willen dan weer met pijl en boog op buffels schieten en in een tipi willen wonen nog het volgende:
De Indianen leefden ook vóór de komst van de blanken (eerst de Spanjarden en daarna de Engelsen en Fransen) in bittere armoede. Ze werden geplaagd door epidemieën, strenge winters en hongersnoden. Bovendien voerden de diverse stammen continu oorlogen tegen elkaar, maakten bij elkaar slaven buit en stalen elkaars kinderen.
Ze hebben de eerste verworvenheden van de Europeanen gretig aanvaard: het paard (in Amerika had je vóór de komst van de Spanjarden helemaal geen paarden!) en de vuurwapens, waarmee ze om te beginnen elkaar gingen uitmoorden. De derde Europese verworvenheid waar ze zich maar al te graag aan te buiten gingen was alcohol.
Het zou best eens kunnen zijn dat ze nu uitgestorven waren als nooit een blanke het continent betreden had. Tot zover over de romantische voorstellingen die rechtstreeks uit Karl May komen. Dat is fictie en heeft weinig met de realiteit te maken, ook niet met de historische realiteit.

Dat zij diverse - in de ogen van de moderne mens - sympathieke natuurreligies hadden geldt voor alle volkeren ter wereld die nog niet met de zogenaamde beschaving in aanraking gekomen waren.
In de Verenigde Staten mogen zij daar naar leven als zij dat willen, maar het is maar een kleine minderheid die dat echt wil. Het is meer een soort 'renaissance', op zoek naar hun eigen identiteit.

Je kunt de Indianen die vrijwillig in reservaten leven rustig vergelijken met de Sinti en Roma in Europa. Dat zijn van huis uit ook nomaden die zich niet aan de wetten en de gewoontes van de moderne tijd aan willen passen. Romantische zielen vinden dan dat wij ze eigenlijk hun gang moeten laten gaan, maar dan liefst niet in hun eigen achtertuin.

Elke Amerikaanse Indiaan kan, als hij dat wil, in 'normale' omstandigheden leven. Er zijn er ook legio die dat doen, maar daar heeft haast niemand het over.
Het zijn vooral de Europeanen met een romantisch beeld van de vrije, gelukkige indiaan uit de kinderboeken voor ogen die er schande van spreken hoe een deel van hen tegenwoordig leeft.

Ik heb nog een Navajo kleedje hier dat ik ooit van een Indiaanse dame gekocht heb die een reeks elegante folklorewinkels in San Diego en Los Angeles bezat: die had een prachtig huis aan de kust en alles wat een mens verder maar wensen kan. Die vond het maar triest hoe een deel van haar volk leefde, maar ik zal nooit vergeten wat ze daarover zei: "It's their own damn choice".
Goed omschreven en berust op waarheid en niets anders.
Hoe weet jij dat? Heb jij in hun mocassins gestaan? :)
Hoi Weeps, vanaf mijn 16e heb ik Appaloosa paarden gefokt en op 32 jarige leeftijd is mijn laatste hengst (grote maat) overleden. Vanaf toen begin wilde ik zoveel mogelijk weten over indianen in de V.S. en dus de hele geschiedenis.
Weeps, ik ben dus al lang een Nederlandse Indiaan:-)
Mocassins heb ik nog steeds in de kast, alleen moet ik nieuwe hebben.
Ah ja :) Ten eerste komen Appaloosa paarden niet van de Indianen. Indianen kende niet eens paarden tot ze ingevoerd werden door de blanken :) Dat was voor hun de eerste luxe waar ze mee in aanraking kwamen.
Appaloosa paarden zijn gefokt voor het western rijden, cowboys dus :)
Daarnaast hebben we in het heden te maken met een generatie die niet de bijna volledige uitmoorden van het Native Americans te maken hebben gehad. Ze zijn dus opgegroeid in een wit amerika, en denk dat ik daar al veel mee gezegd heb.

Wij leven hier niet zo verschillend eigenlijk. Er zal altijd een stille haat blijven. Bij hun voor de blanke die hun het land hebben afgenomen, en voor ons voor de Duitsers die ook veel kapot hebben gemaakt. Ook ik ben van een derde generatie, en ook al weet ik dat deze generatie Duitsers er niks aan kunnen doen, toch blijft het diep van binnen een gevoel zitten dat het wenst dat ze nooit ons land zijn binnen gevallen en zoveel hebben verwoest.