Echtscheiding, Kinderalimentatie wijzigen?

Door Spinsel gepubliceerd op Wednesday 13 August 09:29

160d8a4c3e1bbc37ba77fa9b600f9ca9_1407918

Het is mogelijk om de kinderalimentatie te wijzigen na onderling overleg. De wet geeft twee mogelijkheden de kinderalimentatie te wijzigen wanneer beide ouders er samen niet uitkomen.

Niet voldaan aan wettelijke voorwaarden
Wanneer de kinderalimentatie al vanaf het begin niet aan de wettelijke voorwaarden heeft voldaan dan kan er een wijziging plaatsvinden. Dit kan bijvoorbeeld als bij het vaststellen van de kinderalimentatie door de rechter is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens. Het is een vereiste dat door deze onjuiste of onvolledige gegevens de kinderalimentatie nooit aan de wettelijke eisen heeft voldaan. Dit is alleen mogelijk wanneer de kinderalimentatie door de rechter is vast gesteld. Deze wijze van wijzigen is niet mogelijk wanneer de ouders onderling een kinderalimentatie zijn overeengekomen. 

Gewijzigde omstandigheden
Het kan ook zijn dat de omstandigheden wijzigen waardoor de kinderalimentatie niet meer aan de wettelijke eisen voldoet. Bijvoorbeeld als de persoonlijke omstandigheden gaan wijzigen doordat men gaat samenwonen of gaat trouwen. Ook kunnen er financiële wijzigingen plaatsvinden, zo kan men denken aan wijziging van woonlasten of verandering van inkomen. Niet alleen de door de rechter vastgestelde kinderalimentatie maar ook de door de ouders onderling afgesproken kinderalimentatie kan op deze basis worden gewijzigd. Bij deze wijziging moeten de omstandigheden gewijzigd zijn tegenover de omstandigheden ten tijde van de scheiding. Door de omstandigheden die gewijzigd zijn moet de kinderalimentatie niet meer voldoen aan de wettelijke maatstaven. 

Onderlinge overeenstemming of via de rechter
Of de kinderalimentatie nog voldoet aan de wettelijke eisen kan de advocaat voor u uitrekenen. Maar de advocaat kan ook uitrekenen wat een redelijke kinderalimentatie is door de gewijzigde omstandigheden. Soms lukt het niet om met de andere ouder een overeenstemming te bereiken voor een gewijzigd bedrag aan kinderalimentatie. Bij de rechtbank moet dan een verzoekschrift worden ingediend voor een wijziging van het bedrag aan kinderalimentatie. Hiervoor is een advocaat nodig

Eenzijdige wijziging
Kinderalimentatie kan nooit eenzijdig gewijzigd worden. Daarvoor is altijd toestemming nodig van de andere ouder of van het jongvolwassen kind. De andere mogelijkheid is een wijzigingsbeschikking van de rechtbank.

Wijziging door indexatie
Ieder jaar op 1 januari wordt de kinderalimentatie automatisch gewijzigd. Deze wijziging noemt men het indexeringspercentage en wordt vastgesteld door het Ministerie van Justitie. Deze verhoging vindt automatisch plaats. De alimentatieplichtige ouder is verplicht de kinderalimentatie met dit bedrag te verhogen.
De indexatieverhoging hoeft niet in alle gevallen betaald te worden, het kan namelijk zijn dat er is afgesproken dat de indexeringsverhoging niet wordt toegepast.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.