De puntjes op de i: tekstredactie

Door Sbruys gepubliceerd op Monday 11 August 18:48

De puntjes op de i: tekstredactie

‘Pas jij dit stuk nog even aan? Dan kan het dadelijk nog de deur uit!’ Eindredacteurs krijgen vaak te maken met een hoge werkdruk. Met een deadline in het vooruitzicht lopen zij nog als laatste door een tekst heen. Ze verbeteren misplaatste d’s en t’s en zetten de puntjes op de i. Een goede kop erboven en het artikel kan door naar de pers. Maar is de tekst ook daadwerkelijk klaar?


Pas na de publicatie blijken er een aantal belangrijke punten over het hoofd gezien. De alinea’s zijn niet goed gestructureerd, de intro dekt de lading van de tekst niet of de opbouw is onduidelijk. Juist dit zijn belangrijke factoren die bijdragen aan de kwaliteit van een artikel. Ondanks het korte tijdsbestek is het dus zaak om met een kritisch oog naar een artikel te kijken voor je hem de deur uit doet. Maar waar moet je nu precies op letten en waar begin je?
 

Spelling

Spelfouten springen in het oog en daarom is het van belang dat de redacteur ze eruit haalt. Er zijn diverse algemene spellingkwesties waar je in de praktijk vaak tegen aan loopt. Let bij het redigeren bijvoorbeeld goed op verwijswoorden als ‘die’ en ‘dat’ of ‘wat’ en ‘dat’. Maar ook foutieve samenstellingen of leenwoorden, de verkeerde werkwoordvolgorde of onjuiste afkortingen komen vaak voor. 
 

Leestekens en zinsopbouw

Naast spelling moeten ook de leestekens en zinsopbouw van een tekst kloppen. Ga bijvoorbeeld na of er overbodige komma’s worden gebruikt en of er aanhalingtekens staan waar nodig. Variatie in zinsopbouw speelt een grote rol bij de aantrekkelijkheid van een tekst. Controleer daarom of de lengte van de zinnen en de volgorde van de zinsdelen voldoende worden afgewisseld.
 

Structuur

De structuur bepaalt grotendeels de leesbaarheid van een artikel. Ga daarom na of de titel, eerste zinnen en tussenkopjes duidelijk weergeven waar de tekst over gaat. Let ook op de indeling van de tekst in alinea’s. Begint er een nieuwe alinea bij een nieuw onderwerp en wordt de inhoud kort samengevat in de laatste alinea? Verder moet er voldoende gebruik worden gemaakt van signaalwoorden. Let ook op sleutelwoorden die inhoudelijk belangrijk zijn en bijdragen aan de begrijpelijkheid van een tekst.

Er zijn dus diverse punten waarop gelet moet worden bij redactiewerk. Lees daarom eerst de desbetreffende tekst door om de inhoud tot je te nemen. Probeer dan gewoon eens voor je zelf uit op welke manier jij het effectiefst werkt. De een begint het liefst met het aanbrengen van structuur, terwijl de ander het benauwd krijgt wanneer niet eerst alle spelfouten worden verwijderd. Maar het aller belangrijkste: neem de tijd.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.