Titel

Door Johanenjannievanklinken@kpnmail.nl gepubliceerd op Saturday 26 July 00:08

De schoonheid van het gewone ...

kijk bijvoorbeeld naar een jong klein paprika plantje, hoe sterk zijn niet de stengeldelen die de kracht van de wortel verraad. De mooie glans maakt de goede smaak van moeder natuur kenbaar. vergeleken met mensen zoals wij kunnen wij leren ,dat vette vruchten graag dicht bij de stengels blijven hangen, en juist de gladheid van de schil zorgt voor een gewilde trek rondom het zien van onze ogen.

Je hoort een plant niet drinken, je ziet ook niet dat een plant het licht op eet,door middel van schone wonderlijke levens processen, Welk een hoeveelheid van wetenschap van wonderlijke diepte lengte breedte en ongekende hoogte zit er niet in het simpelste plantje ,van omas tuintje.  Het is de schoonheid van het gewone, elke ademtocht is een levende schat, het kleinste druppeltje ,bezit spiermassaas aan wetenschap en kennis , De wortels van het leven hangen vast aan hemels van licht,

de kleinste grasspriet vangt de hoogste dauw druppels op , En schoner dan het goud kan glanzen ,zijn de spikkelingen op het veren kleed van een spreeuw.

Er is rust inde ruimte van blad tot blad , daarom zoeken de trage slakken hun reis te maken tussen de planten,  Aan de kroon kent men de Vorst ,zo ook vormen de geheimen van het planten leven , de kroon van schoonheid in de miljard voudige lofzang van de natuur. het zwartste stof , word doo`r een zilveren worm gedragen,

en in de donkerste aardhoop is er wel een goudkever te vinden. ......maar deze gewone dingen rondom ons heen , ziet het haastig jagend oog niet,het vizier van ons mensen staat met de stormhaan met de kam naar boven , Alleen geld en goed vormen voor ons de wortels en het anker in de grond van ons bestaan.

Wij geven uit , maar missen zo vaak ruimte tussen de bladeren , Wij maken onze vruchten groot , doch verwaarlozen de liefde voor onze wortels. wij juigen en danken vaak voor het licht van wetenschap en kennis , maar vergeten zo pijnlijk dikwijls op

de grenzen van het leven naar Eeuwigheids wijsheid te vragen, Elke plant die bid als met zijn wortels uitstekent naar beneden gericht , Wij die soms korterleven bezitten dan de worm onder onze voeten , Laten De wortels van God zoeken God loven God aanbidden het eerst en het allermeeste los, Daarom zucht de wereld , en vallen er stortbuien van onheil en ellende overal te zien en te horen. Maar de planten groeien door , de hoge en de lage wolken zij blijven figuranten van Goddelijke wijsheid

De verloren zoon ,komt elke dag met vaste tred tot de deur van de nacht, het zilveren licht van de sterren verwelkomt de gouden straat slenteraar ,met een bronzen gelaat van schijnende mane glans snijd het nachtelijke schoon het licht instukken ,op de grenzeloze tafels van het eeuwige heelal ,ligt Gods wijsheid als geslacht te blinken .

Zullen wij niet meer moeten vragen om grip te krijgen op de hogere edelere materie van het leven en sterven , om meer de kracht van het wezenlijke denken te verstaan

en minder met aardse vraagtekens bezet te zijn , en van hemelse uitroeptekens geen genoeg te krijgen , want om bij het eenvoudig spreken te blijven , de ware rust ligt in de eenvoud van de ware wijsheid en liefde Gods .

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.