Daarom staat er geschreven……

Door Theun50 gepubliceerd op Friday 18 July 10:48

In onze chaotische en onrechtvaardige maatschappij, waar werknemers gewoon moderne slaven zijn en mensen elkaar afmaken met bommen en raketten, zijn er mensen die zich proberen los te maken van deze maatschappij en proberen terug te keren naar de eenvoud van het rechtvaardig “mens zijn”. Vasthoudend proberen zij anderen te laten zien, en er van te overtuigen, dat je macht nooit met macht teniet kunt doen.
Dat wordt verwoord in wat bekend staat als de “Bergrede”.


Maar bij de bezitters van de macht, of die nu door wapens, kennis, fraude, bedreiging, corruptie of smeergeld is verkregen, vinden ze echter nooit gehoor.
Lang vóór mij lieten deze mensen al zien dat juist de kansarmen, de rechtelozen, de verdrukten, de kennis- en bezitsarmen, en dus ook de kinderen, veel meer openstonden voor een wereld van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Een wereld waarin geen mens macht heeft over een ander. In deze “Bergrede” verwachtten zij werkelijk dat ze de mensen konden omturnen zodat er eindelijk eens een rechtvaardige wereld zou komen.
 

Daarom staat er geschreven:

"Zalig zij de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen."
En er staat toch echt niet: Zalig de geleerden, de geletterden en de ontwikkelden! Daarom hebben dergelijke figuren ook nog steeds moeite met deze passage.

"Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden."
En niet: Zalig degenen, die zo lekker bezig zijn, die zich altijd flink houden, die vinden dat er zoveel goeds in de maatschappij is en onrechtvaardigheid als heel normaal en onontkoombaar beschouwen!

"Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de wereld beërven."
En niet: Zalig degenen, die voor zichzelf opkomen, de vechters, de sterken, de machthebbers, beterweters, regeerders of leiders!

"Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden."
En hoe je die zin ook interpreteert, er staat echt niet: Zalig degenen, die hun eigen recht of gelijk zoeken, die willens en wetens hun zin willen hebben, die hun eigen belang verdedigen of op hun eigen roem of eer uit zijn!

"Zalig de reinen van hart, want zij zullen 'God' zien."
En dus niet: Zalig degenen, die hun vuile handen altijd in onschuld wassen, de verblinden, vervreemden, de macht-theoretici of ego-denkers!

"Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk."
En niet: Zalig degenen, die vervolgd worden om hun geloof, overtuiging, economisch belang, eigenbelang of groepsbelang!

"Zalig zij de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden."
Maar toch echt niet: Zalig de compromissluiters, gewapende-vrede-handhavers of verdedigers van de status quo!

"Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt."
En zeker niet: Zalig zijt gij, wanneer men u in de maatschappij, de gevestigde orde of eigen groep waardeert, u zichzelf prijst en ophemelt om uw prestaties, persoonlijke ijdelheid en verwerpelijke creaties.

Wezenlijk verschilt de huidige maatschappij niet van die van vroeger. Nog steeds is de basis van een cultuur; ‘macht van de ene mens over de ander’. Vroeger waren het de eenvoudigen die hier over vertelden en spraken. Nu zijn het de rijken, de geleerden en de leiders zelf die vruchteloos de betekenis van ‘de Bergrede’ proberen te begrijpen en nog steeds niet beseffen dat zij er volledig doof en blind voor zijn. Nog eerder zal een ongelovige door het oog van de naald gaan, dan dat een theoloog de betekenis van de Bergrede zal begrijpen.
En wat het niet begrijpen van die boodschap oplevert, zien wij elke dag overal om ons heen.

Theun50.

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Mooi gezegd. Verslavingen aan macht en het aardse slijk maken dat lijders (en leiders) doof stom en blind zijn voor alles wat buiten dit tijdelijke tranendal valt.
Dat bedoelde ik er inderdaad mee te zeggen.
Dit is mooi verwoord de Bergrede ook duidelijk uiteen gezet, en elke mens wel of niet gelovig zal als die de kern van deze wijsheid maar enigszins tot uitvoeren weet te brengen een betere wereld om zich heen kunnen creëren, het hart dat open staat voor deze wijsheden kent waarden van het leven zelf.
...en daar hoef ik verder NIETS aan toe te voegen!