Een ander Evangelie?

Door Evangelie gepubliceerd op Tuesday 08 July 19:50

De Apostel Paulus noemt deze afdwaling "een ander Evangelie", tegelijk vaststellende, dat het geen Evangelie, geen blijde boodschap, is. Zou het daarom zijn, dat zovele Christenen, die telkens luisteren naar het donderen Heb. 12:18-21 van de Wet van Sinaï, zo ongelukkig en zonder vrede en blijdschap zijn? "Ik verwonder mij", zegt hij, "dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de Genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie, daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.
Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit de hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt." Gal. 1:6-8

We zouden zo zeggen: "Wel, dat is toch een beetje al te kras gesproken; die Galaten trachten toch hun best te doen om niet hun oude mens te leven!"
Het schijnt de apostel echter niet kras genoeg te zijn, want hij zegt in vers 9 nogmaals hetzelfde: "Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien iemand u een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt; die zij vervloekt." Voor Paulus heeft een verbetering van de oude mens geen waarde, maar alleen de openbaring van de nieuwe mens.

Hij zegt immers in deze zelfde brief: "Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel." Gal. 6:15 Dus niet zij die hun oude mens het stelen en vloeken trachten te beletten, doch zij die door de Geest van God de nieuwe mens (d.i. Christus) openbaren, zullen blij en gelukkig leven. Daarom zegt hij dan ook in het volgende vers: "En zovelen als er naar deze regel (niet naar de Wet, verbetering van de oude mens; maar naar de Genade, openbaring van de nieuwe mens) zullen wandelen, over dezelve zal zijn vrede en barmhartigheid." Gal. 6:16

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.