Sta in de vrijheid

Door Evangelie gepubliceerd op Tuesday 08 July 19:46

Galaten hoofdstuk 5 begint met de hartstochtelijke vermaning: 

"Staat dan in de vrijheid, met welke Christus ons vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen". Gal. 5:1 Het gaat de apostel aan het hart dat deze Galaten, die kinderen Gods waren en dus het eeuwige leven hadden en wier hemelse toekomst verzekerd was, toch - hoewel zij met de Geest begonnen waren - weer terugkeerden tot het "vlees", en daarmee tot de onvrijheid en slavernij der Wet. Want hij weet dat, als zij hierin volharden en de dienstmaagd met haar zoon (de Wet) niet uitwerpen, zij niet zullen "erven".

Men moet "erven" niet verwarren met het verwerven van de "hemel". Alle kinderen Gods hebben een hemelse toekomst, maar dat wil niet zeggen, dat alle kinderen Gods zullen "erven". Wel zijn zij allen "bekwaam gemaakt, om deel te hebben, in de erve der heiligen in het licht," Kol. 1:12 maar om hun deel werkelijk te beërven zullen ze ook moeten wandelen "als kinderen des lichts", Ef. 5:8 openbarend de vrucht des Geestes en niet de onvruchtbaarheid der Wet.

Het erfdeel houdt verband met de bepaling van de toekomstige plaats van de gelovige in de eeuwigheid. Rom. 8:17 en 18; 1Kor. 3:14; Kol. 3:24; 2Tim. 2:12; enz. Hem, die zich gedraagt als "zoon der dienstmaagd" en heel zijn streven richt op het houden der Wet, zal de erfenis van de zoon der vrije - de hoogste plaats in de hemel - ontgaan. Die valt toe aan hen, die door de Geest leven.

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.