Calvijn en Erasmus

Door Xinax gepubliceerd op Saturday 05 July 15:53

Johannes Calvijn

Calvijn was Frans en Zwitsers en was een belangrijke christelijke theoloog tijdens de reformatie. Ook is er dankzij hem een nieuwe christelijke stroming ontstaan: ‘ Het Calvinisme” vernoemd naar Calvijn zelf. Samen met Luther is hij 1 van de belangrijkste reformators van deze periode, het is daarom ook niet gek dat dat deze twee personen vaak samen genoemd worden. Calvijn is geboren in Noyon op 10 juli 1509 en is gestorven in Genève op 27 mei 1564.

In de jeugd tijd van calvijn was hij heel erg leergierig. De vader van calvijn was een bisschoppelijke ambtenaar, hierdoor kon Calvijn huisonderwijs krijgen met nog andere adellijke jongens. Toen Calvijn de leeftijd van 14 jaar had bereikt ging hij Frans en Latijns studeren aan het College de la Marche in Parijs. Ook begon hij Grieks te leren om de bronnen uit de oudheid beter te begrijpen. Het was eigenlijk de bedoeling van de vader om Calvijn priester te laten worden, maar dit ging niet door wegens een meningsverschil met het kapittel. Hierdoor is Calvijn Rechten en Letteren gaan studeren aan de universiteit van Orleans. In 1532 was hij afgestudeerd en werd hij doctor in het recht.

Veel mensen waren het niet eens met de kerk (waaronder Calvijn en Luther) en ze vonden dat de kerk veels te veel afdwaalde van de oorsprong. Deze groep vormde de stroming het protestantisme.

Calvijn schreef ook een geloofsovertuiging in het boek Chrisianae religionis institutio wat betekende : Onderricht in het Christendom. In zijn boek stond vermeld dat mensen god moesten dienen en in soberheid moest leven. Hij zei ook dat mensen voorbestemd waren voor het paradijs.

(Hierboven het boek van Calvijn)

Calvijn vond ook dat de bijbel moest worden uitgelegd aan de mensen tijdens de preek.

Hierdoor konde mensen meer inzicht krijgen in de bijbel, aldus Calvijn. Alles wat hiervan afleidde werd verbannen. Ook beperkte Calvijn het aantal feestdagen van 7 naar 2. Hij schafte alleen het sacrament van het avondmaal en de doop niet af.

Op doorreis ging Calvijn in 1536 naar Geneve waar de reformatie aardig op gang kwam. De burgers hadden de geestelijken verjaagd, alleen werd de orde niet bewaard. Daarom werd Calvijn gevraagd om te helpen en dit deed hij. De kerk bestuurde zichzelf, het volk had geen inspraak. De elite van de kerk zou het volk moeten leiden volgens Calvijn. Mensen werden aangespoord een gezin te stichten, want dit vormde de basis van een calvinistische samenleving. De bevolking accepteerde de nieuwe richtlijnen niet altijd en daarom trad Calvijn vaak streng op. Hij zetten mensen in de ban waardoor ze niet meer meemochten doen met het avondmaal. Na berouw konden ze pas weer terug keren in de samenleving.

Desiderius Erasmus

Erasmus was een groot voorbeeld geweest voor vele in de tijd van de reformatie, voornamelijk voor Luther en Calvijn. Hij was een humanist, schrijver, filosoof en Augustijner monnik. En hij heeft veel betekend voor het protestantisme. Erasmus was eigenlijk een ongelukje en hij is daarom waarschijnlijk geboren in Rotterdam. Na 3 jaar is hij naar gouda vertrokken, daar was zijn vader priester en zijn moeder deed het huishouden. Door deze rare geboorte moest hij de gevolgen dragen van de geestelijke status waarin hij door zijn geboorte in terecht was gekomen. Op zijn 50ste jaar werd hij pas verlost van dit dankzij pauselijke dispensatie. Erasmus is geboren op 27 oktober 1466, 1467 of 1469 ze weten het namelijk niet zeker, ook weten ze niet zeker of hij ook daadwerkelijk in Rotterdam is geboren. Hij is gestorven in Bazel op 12 juli 1536.

Erasmus kreeg les van zijn oom en kreeg vooral les in Latijns en muziek. Erasmus werd priester in 1492 en mocht in 1495 in Parijs theologie gaan studeren. Hij kwam in Engeland veel hummanisten tegen en schreef later ook een boek. Hij had namelijk ook niet meer zoveel geld omdat de douane in engeland al zijn engelse geld in beslag had genomen.

Volgens Erasmus moesten mensen opzich zelf kunnen vertrouwen en moesten ze zelf beslissingen nemen op basis van kennis die ze hadden. Hij is daarom ook de belangrijkste vertegenwoordiger van het Humanisme. Dit was vooral gericht op het individu, vandaar ook de individuele kennis die mensen zelf moesten gebruiken.

Erasmus was de belangrijkste humanist van het noorden en zijn leven liep zo ongeveer gelijk met de komst van het drukken van boeken. In het begin waren er nog niet veel boeken maar aan het einde van zijn leven werden er juist heel veel gedrukt. Erasmus kon door deze verandering goed zijn opvattingen verspreiden in europa, ook vertaalde hij kennis uit de oudheid. Door zijn werk werd hij een goede wetenschapper en was hij ook tamelijk bekend. Lof der Zotheid is een van de bekendste werken die Erasmus heeft gemaakt. Hierin staat alle kritiek die hij heeft op de kerk en andere maatschappelijke zaken.

Erasmus zag fouten in de officiële bijbelvertaling. De oorspronkelijke bijbelboeken waren geschreven in het Herbreeuws, Grieks en Armeens. Hieronymus kreeg de opdracht dit te vertalen maar hij had zijn werk niet goed gedaan. Hierdoor heeft Erasmus zelf een vertaling van het nieuwe testament gemaakt in 1516 en dit leidde tot de textus receptus (de aanvaarde tekst).

Erasmus was het niet helemaal eens met de katholieke kerk maar hij was ook bang dat de kerk uitelkaar zou vallen. Hij wilde wel het christelijk geloof behouden. Door dit alles was hij een grote inspirerende factor voor andere zoals Luther en Calvijn.

Hij vreesde voor 3 dingen:

·De bestudering van de oudheid kon leiden tot een terugval in het Christendom.

·De joden, volgens Erasmus hadden de christen te veel rituelen overgenomen.

·Een scheuring in de kerk door de conflicten die dan zouden onstaan met burgeroorlogen als gevolg.

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
mooi werkstuk met veel info