De proeftijd in de sterfelijkheid

Door Jan Cornelis gepubliceerd op Monday 23 June 15:20

     Wij bevinden ons nu op aarde in de proeftijd van het sterfelijk leven. In ons voorsterfelijk bestaan 'jubelden’ al de zonen Gods' (Job 38:7) toen we het grote heilsplan aanvaardden. We keken blij uit naar ons verblijf op aarde waar we de kans kregen om geestelijk te groeien. '

       

De mensen zijn, opdat zij vreugde mogen hebben' (2 Nephi 2:25). We hebben hier en nu de kans om geluk te verkrijgen dat verder reikt dan ons leven op aarde; daarvoor moeten we echter weten wat het is en waar we het kunnen vinden.

     In het Boek van Mormon legt Lehi aan zijn zoon Jakob uit dat geluk het gevolg is van gehoorzaamheid. Hij zegt tegen Jakob dat er aan eeuwige wetten zowel straffen als mogelijkheden tot geluk verbonden zijn. Als wij Gods wetten niet gehoorzamen, ondergaan we de straffen, maar als we gehoorzamen, oogsten we geluk (zie 2 Nephi 2:10).    

                                                

     De profeet Joseph Smith heeft gezegd: 'Geluk is het oogmerk en de bedoeling van ons bestaan; en dat zal ook het resultaat zijn als wij het pad volgen dat er naartoe leidt; en dat pad is deugd, rechtschapenheid, getrouwheid, heiligheid en alle geboden van God onderhouden.' (Teachings of the Prophet Joseph Smith, samengesteld door Joseph Fielding Smith 1976.)

                       

     Het is te betreuren dat in de wereld van vandaag de mensen in veel gevallen niet beseffen dat hun lichaam een tempel is die heilig gehouden moet worden, dat dit lichaam ons werd gegeven als een tabernakel voor de geest terwijl wij hier in de sterfelijkheid zijn en dat de geest die in het tabernakel woont van God kwam want Hij is de Vader ervan. Indien de mensen dat beseften zouden ze veel voorzichtiger zijn en dit tabernakel beter beschermen tegen de hedendaagse seksuele vrijheden een ongezonde eetgewoontes.

     Wij zijn naar deze aarde gekomen opdat wij een lichaam zouden verkrijgen dat wij weer rein aan God in het celestiale koninkrijk konden aanbieden. Het grote beginsel van gelukzaligheid bestaat uit het bezitten van een lichaam. De duivel heeft geen lichaam en daarin ligt zijn straf. Hij is blij wanneer hij bezit kan nemen van het tabernakel van de mens, en toen hij door de Heiland werd uitgeworpen, vroeg hij toestemming om in een kudde zwijnen te gaan (Zie Markus 5:1-20) ,

                                   

waar zondermeer uit blijkt dat de duivel er de voorkeur aan geeft liever in het lichaam van een zwijn te zijn  dan in helemaal geen lichaam. De mens heeft macht over zijn eigen lichaam en de duivel heeft alleen macht wanneer wij hem zijn gang laten gaan.

     Wij zijn, wat de eeuwigheid betreft, slechts enkele jaren uit de aanwezigheid van onze hemelse Vader. Ieder van ons is slechts door een dunne sluier gescheiden van de vrienden en medewerkers met wie wij dienden in het werk van de Heer. Het is waar dat dát gordijn gesloten is zodat wij ons onze relatie met die wereld niet kunnen herinneren maar dat wij wel weten dat onze eeuwige Vader alle kracht, alle macht, alle heerschappij en alle waarheid heeft en dat Hij in de gezinseenheid leeft.

Wij weten dat wij zijn kinderen zijn, dat wij naar zijn evenbeeld zijn geschapen en met de macht en bekwaamheid om gelijk Hem te worden. Wij weten dat Hij ons onze vrije wil gaf en de wetten instelde waardoor  wij, indien wij die wetten gehoorzamen en naleven, het eeuwig celestiale leven kunnen verwerven. Wij weten van elkaar dat wij daar vrienden en metgezellen waren en dit is mijn getuigenis in naam van Jezus Christus. Amen.  

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.