x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Geef! Door Anne Frank Maart 1944

Door Knertje gepubliceerd op Sunday 22 June 20:55

Wie van al deze mensen, die in warme en gezellige kamers zitten hebben er een idee van wat voor een leven bedelmensen leiden? Wie van al die "lieve" en "goede" mensen hebben zich ooit afgevraagd hoe het leven van zovele kinderen en mensen om hen heen is? Goed, iedereen geeft wel eens een dubbeltje aan een bedelaar, maar meestal wordt het hem ruw in de hand gestopt en de deur dicht gesmeten. En in de meeste gevallen vindt de goede gever het nog vies bovendien, om die hand aan te pakken! Is het waar of niet? En later verwonderen mensen zich erover dat de bedelaars zo brutaal zijn! Zou niet iedereen brutaal worden, die meer als hond dan als mens behandeld wordt?

Het is erg, heel erg dat in een land als Nederland, dat aanspraak maakt op goede sociale wetten en een keurige bevolking, de mensen elkaar zó behandelen. Een bedelaar is voor de meeste gegoede burgers iets heel minimiems, iemand die vies en onverzorgd is, brutaal en onbeschaafd. Maar wie heeft zich van alle mensen wel eens afgevraagd hoe deze bedelaars zo geworden zijn? Vergelijkt U maar eens Uw eigen kinderen met de bedelkinderen! Wat is er nu voor een verschil tussen hen? Uw kinderen zijn mooi en netjes, de andere onverzorgd en lelijk! Is dat alles? Ja, inderdaad daarin ligt het hele verschil, maar als zo'n bedelkind ook goede kleren aanzou krijgen en beleefde manieren had geleerd kreeg, dan was er helemaal geen verschil meer! Alle mensen zijn gelijk geboren, ze waren allen hulpeloos en onbevlekt. Alle mensen ademen dezelfde lucht in, velen geloven aan dezelfden God. En toch, toch is het verschil voor velen nog zo onnoemlijk groot! Het is groot omdat zo velen zich nooit goed gerealiseerd hebben, waarin dat verschil nu eigenlijk ligt, want als ze dat gedaan hadden waren ze allang tot de ontdekking gekomen, dat er heus geen verschil bestaat!

Alle mensen worden gelijk geboren, alle mensen sterven weer en houden van hun werldroem niets over. Alle rijkdom, alle macht en alle grootheid zijn maar voor zo weinig jaren, waarom wordt dat vergankelijke dan zo ontzettend vastgehouden? Waarom kunnen de mensen die te veel voor eigen gebruik hebben, niet dat teveel aan hun medemensen afstaan? Waarom moet men het voor die paar jaren hier op aarde dan zo slecht hebben?

En vooral men mag die gaven niet de mensen zo in het gezicht gooien, iedereen heeft recht op vriendelijkheid. Waarom zou men vriendelijker tegen een rijke dame zijn, dan tegenover een arme? Heeft iemand het verschil van karakter van die twee al uitgepluisd? Niet in rijkdom of macht ligt de grootheid van de mensen, maar in karakter en goedheid. Alle mensen zijn maar mensen, alle mensen hebben hun fouten en gebreken, maar allen worden ook geboren met veel goedheid. En: als men nu begon met die goedheid groter te maken inplaats van te verstikken, de arme mensen ook een gevoel van mens te geven, dan heeft men niet eens geld ofgoed nodig, want dat heeft niet iedereen te schenken.

Het begint alles in de kleine dingen, ook hier kan men met kleine dingen beginnen. Sta bijvoorbeeld in de tram niet alleen voor rijke moeders op, nee, sla de arme ook niet over. Zeg net zo goed "pardon" als U een arme op de tenen trapt, alsdat U het voor een rijke doet. Het is maar een kleine moeite en toch doet het zoveel. Die kleine bedelkinderen die toch al zoveel tekort komen, waarom zou men hen dat beetje vriendelijkeheid niet schenken?

Iedereen weet zelf, dat goed voorbeeld, goed volgen doet, geef dan dat goede voorbeeld dan zal het niet zo heel lang duren of de anderen zullen dat voorbeeld volgen. Steeds meer mensen zullen vriendelijk en goedgeefs worden, totdat tenslotte niemand meer op de mensen met weinig geld neerkijkt.

O waren we vast maar zo ver, was Nederland, later Europa en tenslotte de hele wereld maar vast tot het besef gekomen dat het onrechtvaardig handelt, was de tijd maar vast gekomen dat mensen elkander goed gezind waren, in het besef dat ze toch allen gelijk zijn en alle aardse dingen maar vergankelijk! Hoe heerlijk is het, dat niemand een minuut hoeft te wachten met te beginnen dewerld langzaam te doen veranderen! Hoe heerlijk dat ieder, klein of groot, direct zijn deel ertoe bij kan dragen om rechtvaardigheid te brengen en te geven! Zoals bij zo ontzettend veel, zoeken de meeste mensen de rechtvaardigheid heel ergens anders, mopperen ze omdat hun zelf zo weinig daarvan toekomt.

Open de ogen, wees zelf eerst rechtvaardig! Geef zelf wat er te geven is! En altijd, altijd is er wat te geven, al is het ook maar vriendelijkheid! Als allen dit laatste zouden geven en niet zo gierig zouden zijn met vriendelijke woorden, dan zou er veel meer liefde en rechtvaardigheid in de wereld komen!

Geef en U zult ontvangen, veel meer dan U ooit voor mogelijk had gehouden. Geef, steeds maar weer, houd moed, houd vol en geef! Niemand is nog van geven arm geworden!

Als U zo handelt, dan zullen over een paar generatie's de mensen geen medelijden meer met de bedelkinderen hoeven hebben, want die zullen er dan niet meer zijn!

Er is plaats, rijkdom, geld en schoonheid genoeg in de wereld. God heeft voor allen genoeg geschapen! Laten we allen dan beginnen het rechtvaardig te verdelen!

-Uit Verhaaltjes, en gebeurtenissen uit het Achterhuis. Caddy's leven. Door Anne Frank

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Prachtig geschreven en zo waar.