x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Het 2e kwartaal nummer van de digitale Nederlandse Literatuur Gids 2014 kritische beschouwingen

Door San-Daniel gepubliceerd op Saturday 21 June 18:37

Wie goed doet goed ontmoet? De wisselwerking van voor wat hoort wat. (bijdrage van Lucifaal aan de Nederlandse Literatuur Gids).

Lucifall is een begenadigd recensente en excelleert in maatschappelijk gerichte vraagstukken die tot nadenken stemmen. Haar stem, is de stem van de eenling die als eerste het licht ziet en vandaar uit, de omringende maatschappij verandert en vorm geeft. (San-Daniel voor de NLG)

 

Wie goed doet goed ontmoet? De wisselwerking van voor wat hoort wat.

Sommige mensen hebben er helemaal geen probleem mee iets voor een ander te betekenen zonder dat men daar iets voor terug verlangt. Anderen zijn van mening dat als ze iets voor iemand gedaan hebben zij toch minimaal met gelijke munt terugbetaald dienen te worden.

Mensen die belangeloos geven lijken in deze moderne tijd steeds zeldzamer te worden.
“Voor wat hoort wat” is de trend en wij worden geacht mee te doen aan deze sociale bindende regel: de wet van wederkerigheid.

Op hoog niveau geeft men al tijden het goede voorbeeld:

08717602e00d50aef2184313454a0630_1399574

ec10a6a4f740a4b35b5565d263e4c3df_1399574

Het voor-wat-hoort-wat-soort.

Het voor wat hoort wat soort wil boter bij de vis dan wel de hand op het plankje.
Op zijn Latijns zeggen we dan 'Quid pro quo of Do ut es' oftewel 'ik geef, opdat jij geeft.'

De Romeinen hadden ook al geen moeite823d1ab8bc41efb7a07c98a9bec5cbdf_1399574 dit principe na te leven want zij offerden aan de Goden, zodat hun wensen vervuld zouden worden. Even Mercurius een offer brengen en je kon als rechtgeaarde Romein beschermd op reis gaan.

Het kerkzakje gaat het godshuis rond; u bent in ons midden daar hoort wat tegenover te staan. Vanzelfsprekend staat daartegenover dat de vrome ziel met bidden dan toch ook minimaal resultaat verwacht.

Kies voor Jezus want Jezus redt.

de13ec5b09450f12cd5b1a8d5331fffd_1399574Als een moslim als martelaar sterven mag, staan daar maagden in het hiernamaals tegenover.

Voor wat hoort wat, de wet van wederkerigheid. Alle religies kennen het wel; het principe is immers simpel, doch doeltreffend.

 

Voor niets gaat de zon op.

Voor wat hoort wat. U koopt iets en betaalt met geld. De één bewijst de ander een dienst en verwacht daarvoor een wederdienst. Als de één de ander helpt met verhuizen, wordt hetzelfde omgekeerd ook verwacht.

Ruilen, ruilen, ruilen.. Een eigenschap van een hoogstaand wezen, 'de mens'.

Een sociale dwingende regel waar marketeers dankbaar gebruik van plegen te maken. Als een organisatie bijvoorbeeld een brief verzendt met een verzoek om donatie, zal er twee keer zoveel gedoneerd worden als er bij de 'bedelbrief' eenpresentje heeft gezeten.

bf447fdb6aec836a149ee9dadeddac32_1399574

Voor wat hoort wat in zakelijke relaties.

Ook in zakelijke relaties geldt: voor wat hoort wat. Het hoeft niet altijd wat te kosten.

Relaties in de zakelijke wereld verdiepen kan natuurlijk met een lunch of zakelijke cadeaus. Toch hoeft men niet altijd te investeren om te voldoen aan het voor wat hoort wat principe. Als de aandacht gericht wordt op de behoefte van de ander kun je gericht geven..

Geven kun je op veel manieren. Dit kan door middel van kennis te delen, maar juist ook weer door advies te vragen. Advies geven in deze kan weer een heikel punt zijn, daar ongevraagde adviezen niet altijd gewaardeerd zullen worden. Het kan ook door dat ene interessante evenement te noemen, waar men van weet dat dit de belangstelling heeft van de ander. U kunt andere mensen aanbevelen. (Wel even zeggen natuurlijk) Ook kan de voor wat hoort wat regel toegepast worden door middel van het geven van complimenten of door aandacht aan iemand of zijn of haar project te schenken.

Boter bij de vis in de liefde.

Als de liefde nog pril is en m774e1f2ba53e0476c86e50b02ae7fb3a_1399574en met een verliefd hoofd geen normale beslissingen meer kan nemen is het helemaal geen probleem om te geven binnen de relatie. Juist het 'de ander alles gunnen' kan gezien worden als een bezegeling van deze liefde. In het begin is niets teveel.

Als de vlinders uit de buik zijn verdwenen wordt hierin na verloop van tijd soms een ietwat andere houding aangenomen. “De sokken niet in de wasmand? Jammer dan, die gaan de wasmachine dus niet zien.. Alweer het dopje niet op de tandpasta gedraaid? Mooi dan, ik heb hoofdpijn vanavond... “Als jij dit doet, doe ik dat; of niet. Dit kan het begin betekenen van een titanenstrijd in de voor-wat-hoort-wat-sfeer, die irritaties alleen maar verder zal prikkelen.

Als dit gebeurt is het tijd dit aan te pakken, al is het alleen maar omdat de balans zoek is. De kunst hierin is elkaar tegemoet te komen. Het is nu eenmaal moeilijk om iemand die je heel aardig vindt iets te weigeren. Ook binnen een relatie is het belangrijk om deze ruilhandel los te laten.. Eens kijken naar wat de ander juist allemaal wel doet is hier een handig hulpmiddel bij.

In de 'mensen'wereld komen we voor-wat-hoort-wat overal in tegen. De mens staat echter niet alleen in dit gevoel van 'gedwongen stromen'. Zelfs in de dierenwereld is deze wet van wederkerigheid niet vreemd.

Ik van bil dan vlooi ik jou wel even langer, babe...

d1b5b6ed7d4a38855ab5a561aa95064a_1399574In de mensenwereld kennen we de prostitutie waar betaald wordt voor seks. In de dierenwereld is dit ook van toepassing. Wetenschappers uit Singapore hebben ontdekt dat ook apen betalen voor deze dienst.

Mannetjes betalen de vrouwtjes met extra inspanning welke resulteert in een beduidende langere vlooiperiode. Als er weinig vrouwtjesapen in de buurt zijn dan stijgt de prijs en dient het mannetje langer in de vacht van de anima te kroelen. De dame bepaalt de duur van deze zachtaardige strelingen alvorens de hitsige aap haar bestijgen mag.

Zijn er veel vrouwtjesapen in de buurt dan is het resultaat voor alle meiden dat er korter gevlooid wordt. Er is zelfs een vuistregel in dit patroon te ontdekken. Veel dames around betekent slechts acht minuten vlooien voor de seks. Weinig vrouwtjes vereist zestien minuten vlooien voor een wip.

Voor wat hoort wat: ik vlooi en jij gaat met je benen wijd...

Mijmering: Altijd voor-wat-hoort-wat?

Voor-wat-hoort-wat; allemaal doen we eraan mee, want we leven immers in de overtuiging dat 'One good turn deserves another..' 'Wie goed doet, goed ontmoet..'

Toch is het helend om dingen voor anderen te doen, aandacht te geven aan anderen zonder hier per definitie iets voor terug te verwachten. We leven in een maatschappij die volledig is gericht op het principe van voor-wat-hoort-wat. Een samenleving die in munteenheden wordt gewaardeerd. Eigenlijk weten we niet eens meer beter.

Als je kans ziet je uit deze vicieuze cirkel te bevrijden en probeert puur te stromen zul je niet alleen een helend effect ervaren. Ondanks de wens dat er niets tegenover hoefde te staan 'krijg je toch iets terug.' Het uiteindelijke resultaat zal altijd zijn: 'what comes around goes around'

cf14f128b3ef1be190a057a47c6b4e1f_1399575
Zo blijft de cirkel rond...


 

What goes around, comes around like a hula hoop. Karma is a bitch? Well just make sure that bitch is beautiful. Lil Wayne

Lucifall voor de Nederlandse Literatuur Gids.

Dodenherdenking in de biblebelt niet op zondag? Tijd om het integratiebeleid af te schaffen!

Streng-christelijke plaatsen zoals Staphorst, Overberg, Arnemuiden, Werkendam, Yerseke, Opheusden, Ochten en Urk hebben de dodenherdenking al op zaterdag 3 mei gehouden vanwege de zondagsrust.

Dit is toch zeker vreemd te noemen, daar in Ne2a35ed31afd463634cf78a0d645918ea_1399169derland voor deze herdenking 4 mei de officiële aangewezen dag is. Zelfs in eigen gelederen is men het er niet helemaal mee eens want de plaatselijke veteranenvereniging uit Urk voerde tevergeefs actie om de herdenking aldaar op 4 mei georganiseerd te krijgen. Ze willen nu dat de Tweede Kamer de wet zodanig aanpast dat alle gemeenten worden verplicht de dodenherdenking op 4 mei te houden. De veteranen zijn van mening dat heel Nederland de gesneuvelden tegelijk moet herdenken omdat ze ook namens het hele land werden uitgezonden.

Dodenherdenking op zaterdag 3 mei.

Voor Nederland is 4 mei de officiële datum voor dodenherdenking ongeacht of dit nu op een zondag valt of niet. Toch wordt hier anders tegenaan gekeken. Nu wordt er wel rekening gehouden met de cultuur van een kleine groep en wel de biblebelt dorpen. De burgervader van Overberg Frits Naaf is aanwezig bij de herdenking in zijn dorp en hield er een toespraak over vrijheid. De burgemeester zelf is het niet eens met de verschuiving naar 3 mei. Voor hem geldt 4 Mei is 4 mei, maar hij is ook burgemeester van deze mensen, dus is hij gekomen.. Een andere aanwezige is Gert-Jan van den Brink. Die is weer blij met de verschuiving. 'Als het op 4 mei was gehouden was ik niet gekomen. Het is daarom heel fijn dat het op 3 mei kon. Dat past ook goed bij het karakter van Overberg. Het is een beetje geven en nemen.'

Het is een kwestie van geven en nemen...

1a2ece24208881d71ef205d59ca64667_1399169

Werkendam heeft twee keer dodenherdenking

Om alle partijen tevreden te houden heeft het Brabantse Werkendam dit jaar twee keer dodenherdenking. Op 3 mei was de officiële herdenking van het 4-meicomité in aanwezigheid van burgemeester en wethouders. 4 mei is de alternatieve dodenherdenking maar daar verschijnt ook burgemeester Carla Breuer.

4 mei de alternatieve dodenherdenking....

Integratiebeleid de kranten staan er bol van.

Onderhand krijg je het idee dat integratie alleen voor specifieke groepen geldt in de samenleving. Dit geeft scheve verhoudingen en dat is cultureel antropoloog Sinan Cankaya niet ontgaan. Sinan pleit voor het afschaffen van het integratiebeleid en onderbouwt dit met een aantal bijzondere stellingen.

-De politiek zou niet alleen bepaalde groepen, maar alle burgers moeten aanspreken op rechten en plichten

–Nieuwe Nederlanders zouden niet bij Nederland passen of horen tenzij ze assimileren en conformeren aan de dominante regels.

– Het integratiebeleid is een manier om de culturele superioriteit van 'autochtone' Nederlanders te bestendigen.

Integratiebeleid is meten met twee maten?

2a35ed31afd463634cf78a0d645918ea_1399169De Bible Belt is een gesloten gemeenschap maar wordt niet geproblematiseerd. Dodenherdenking op 3 mei omdat de herdenking anders de zondagrust verstoord? Geen probleem hoor!
Bij nieuwe Nederlanders gaat deze vlieger echter niet op.
De vraag die dan rijst is: 'Waarom mogen nieuwe Nederlanders zich niet afzonderen als anderen dat wel mogen?'

Wij waren eerst dus wij bepalen de waarden en normen!?

Een mooi voorbeeld hierin is de Zwarte Piet-discussie waarin Zwarte Piet een symbool van racisme zou zijn. Als nieuwe Nederlanders zich uitspreken over een Nederlandse traditie of normen of waarden roept dit gelijk heftige reacties op waarbij uitsluitingsmechanismen niet worden geschuwd. Reacties als 'Wat zou ik graag willen dat de slavernij terugkomt' of 'Ga lekker terug naar je eigen land en klim in een boom' zijn dan plots veelgehoord. Uitingen die te zien zijn als het gevolg van de discussie en daarnaast ook nog eens latent racisme openbaren. Met andere woorden: de discussie alleen al activeert bepaalde racistische gevoelens.

De autochtone Nederlanders voelen zich de eerste bewoners van het huis Nederland met vanzelfsprekend de oudste rechten en het daarbij passende recht van spreken.

Het kan toch niet zo zijn dat 'oorspronkelijke' Nederlanders alleen mogen bepalen wat de culturele normen, waarden en regels zijn?

Een samenleving maak je samen

Nieuwe Nederlanders willen ook deelnemen aan de samenleving. Dat is nog eens integratie te noemen! Zij willen delen in de macht en ook beslissen over kwesties als: 'Wie is een Nederlander?', 'Wie mag over Nederland praten en wie niet? Ook zij willen mede vorm geven aan hoe ons land er uit zou moeten zien. Maar deze visie roept wrijving op want de oorspronkelijke bewoners meten zich een houding aan van : 'Dat bepalen wij wel, daar gaan wij over' waardoor een hele groep mensen wordt uitgesloten als een gelijkwaardige gesprekspartner. En dan de mond vol hebben dat nieuwe Nederlanders moeten integreren? Moeten wij ons eigen Ubermensch gevoel niet eens onder de loep gaan nemen? Of nee dat is niet nodig want gekleurde Nederlanders die Zwarte Piet wel een leuke uiting van een Nederlandse traditie vinden horen er gewoon helemaal bij... toch?

Lucifall. 2014.

 
 

De dakloze waar u aan voorbijloopt zelfs als het familie is. Mohamed moet blijven!

Mohamed moet blijven!

Daklozen en zwervers zien we steeds meer in het straatbeeld. Daar wennen we aan. Iedereen kent wel een dakloze die voor een supermarkt in de buurt staat en krantjes verkoopt. Zo hebben wij in Haarlem onze Mohamed. Mohamed verkoopt de daklozenkrant voor de HEMA en staat daar al jaren. Een fijne man die altijd een glimlach over heeft voor iedereen. Hij doet geen vlieg kwaad.

d5c6bdf17403e3f1cf18c597d7e750a1_1398505

Hij is illegaal. Gek eigenlijk, want laten we nu wel wezen. Hoe kan een mens eigenlijk illegaal zijn op deze aardkloot? Omdat zijn wieg ergens anders stond, als die er al was?

Eergisteren is Mohamed door de vreemdelingenpolitie opgepakt als ware hij een crimineel. Opnieuw gaat hij de vreemdelingendetentie in. Een plek waar hij twee jaar geleden ook al zat.

Als Haarlemse ben ik woest en voel ik grote plaatsvervangende schaamte voor dit onrecht. Burundi neemt Mohamed niet terug, waardoor gevangenschap absoluut zinloos is. Mohamed is hier illegaal en in eigen land ongewenst.
Wanneer gaan wij Mohammed als mens behandelen en niet als een dossier?

Dakloos: ver van uw bed!? Wij sluiten onze ogen. Het bewijs.

Dakloze mensen komen wij steeds vaker tegen in het straatbeeld. Velen verkeren net als Mohamed in een absoluut uitzichtloze situatie. Zij kunnen zonder meer worden opgepakt en worden vastgezet terwijl het dossier al aangeeft dat terugkeer onmogelijk is.
De mens blijkt de kop in het zand te steken en wil deze narigheid gewoon liever niet zien.

Wat zou er nu gebeuren als jouw eigen broer of zus daar zit? Zou jij hem of haar herkennen? Een test toont dat wij werkelijk de ogen sluiten voor de 'homeless' en zelfs in zo'n sterke mate dat wij eigen bloed niet eens herkennen.

NONO

Hetzelfde uiterlijk;
dezelfde persoon
andere kleren
wat maakt het uit..

maar sta je tussen
het vuil van de straat
dan ziet eigen bloed
niet dat jij daar staat

Een truc van de hersenen?
Of de kop in het zand?
Sluiten wij onze ogen?
Waar is ons verstand?

Geen blik van herkenning
leed op de straat
gaat aan ons voorbij
het hoort niet bij jou of mij


Jouw zus als straatkat tussen het straatvuil? Jouw broer gekleed als zwerver tussen de kartonnen dozen. Je nicht achter een boodschappenkarretje gevuld met al haar schamele bezittingen?
Dakloos zijn betekent dat je eigen bloed jou niet meer herkent.

Herken jij eigen vlees en bloed als dakloze? Een filmpje toont aan dat niemandzijn verwanten herkent in de hoedanigheid van zwerver.  Klik hier voor een must see filmpje en zie vooral hoe geshockeerd deze mensen uit het filmpje zijn als ze geconfontreerd worden met aan wie ze voorbijliepen..

Wanneer zien wij de mens achter mensen als Mohamed?
Wanneer zien wij de mens achter de dakloze, stateloze?
Wanneer zien wij de mens achter het dossier?
Wanneer gaan wij zien dat geen mens illegaal kan zijn?

Lucifall 2014.

Deportatie in Nederland

 

Voor stadsnomaden is geen plaats

Voor andersdenkenden is geen plaats 

Stadsnomaden weg van het landje...

Ontruimd... weggejaagd..


 

Deportatatie naar het niets anno 2014

f908e0dbd10fd89ba72d810a467e975a_1396592 

Mijn hart huilt.. 

"Zigeunerbloed"

Dakloos
stateloos
zwervend bestaan
dynamiek

Geregistreerd inwoner
nationaliteit
vaste domicilie
een eigen republiek

Voor zigeunerbloed is geen plaats
zien wij ook nu om ons heen
overal worden ze weggestuurd
minachtend nagetuurd

Waarom geen plek voor de zigeuner in ons

dat het lijf ook zwerven mag
als gedachten en ons gevoel
zonder legitimatie en
persoons-registratie

Geen grenzen, grenzeloos
ik wil het zo graag
maar weet het kansloos

aug 2011 Lucifall

  

 

 


 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Voor deze kwartaalselectie gaat terecht alle eer naar Lucifall.
ze zet ons wel aan het denken.....
Dat doet ze zeker.
Mooie selectie van kritische geluiden!