De geroepene.deel 24, Jaweh

Door San-Daniel gepubliceerd op Saturday 21 June 07:12

images?q=tbn:ANd9GcSNjanvveMebZQHZv9aex_

Het bleef even stil en ieder zat zo met zijn eigen gedachten afstand te nemen van wat Marius net verteld had.  Samuel keek nadenkend en begon als eerste, 'weet je,' zei hij, 'in onze heilige boeken die terug gaan naar het begin van de schepping, komen ook diegenen voor die kunnen zegenen of vervloeken'. Hij nam nog een trek aan de waterpijp die dankbaar gorgelde. 'Jeroboam, maakte iets dergelijks mee' vervolgde hij en toen de Leviet, Gillianos vragend zag kijken verduidelijkte hij ' het was de eerste koning in ons heilige boek 'chronieken, die Israël verenigde onder zich. Hij wordt genoemd in 'koningen 14 vers 21 of een vers dat daar mee te maken heeft', 

'Jij bent echt een schrift geleerde,' zei ik met verbazing,' jij weet dat zo uit je hoofd?' Samuel keek even vergenoegzaamd om zich heen,' iedereen van de Levieten stam zou dat vers kennen, het wordt in de synagoge vaak aangehaald'. In ieder geval Jeroboam, vervalt in heidense gebruiken, ingegeven door zijn moeder en dat terwijl hij de zoon was van de grote Solomon.  Er wordt een profeet naar zijn hof gestuurd om hem zijn dwalingen te doen inzien.' Marius hief zijn hand op, ik wil je niet in de rede vallen, Samuel', zei hij,' en ik buig naar je wijsheid, maar wie stuurde die profeet?'.' Jaweh natuurlijk,' zei Samuel ongeduldig alsof hij een heel dom kind iets uitlegde. Jullie zouden hem God noemen'. 'jij  niet dan,' vroeg ik.

images?q=tbn:ANd9GcQFitSh3cTTR5BpTkrFccr

'Wij geven God geen naam, wij kennen hem met de letters Jaweh'', zei Samuel, terwijl hij theatraal zijn handen in de lucht hief, 'het is de heilige naam van de  schepper die de hemelse machten oproept. Hij die een verbond sloot met ons en al onze vijanden vernietigde. Zijn naam uitspreken is afbreuk doen aan zijn macht en daarom kennen wij hem bij letters die bij benadering betekenen wie wij bedoelen.' 'Juist,' zei Marius, 'en waarom mogen jullie, de God die jullie aanbidden niet bij naam noemen, ik weet dat we afdwalen, maar ik ben toch wel erg nieuwsgierig naar je antwoord'.

'Kijk,' antwoordde Samuel', iemand bij naam noemen schetst een relatie en geeft een verhouding aan, wij kunnen ons toch niet in relatie tot Jaweh plaatsen, dat is gebrek aan eerbied. Het zevende gebod legt ons dat op, het 7de van de tien geboden.' Hij keek vorsend om zich heen en herhaalde zachtjes voor zich uit sprekend:  Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.

Dat is dus niet alleen vloeken maar ook daadwerkelijk hem onnodig aanroepen door zijn naam te noemen.' 'Duidelijk, ' zei Marius,' ik kom daar graag nog eens op terug maar eerst horen we graag wat je te melden had over Jeroboam. Het zou een van die dagen worden, besefte ik waar van alles en nog besproken werd en ik zette een geïnteresseerd gezicht op.

images?q=tbn:ANd9GcQFitSh3cTTR5BpTkrFccr

'De profeet kwam bij Jeroboam', begon Samuel, en begon hem de les te lezen uit naam van Jaweh en dat was Jerobam onwelgevallig, want hij was koning en had twijfels of de profeet wel echt een profeet was en niet iemand die hem namens de priester kaste en Farizeeërs wilde manipuleren. Hij stak zijn hand uit en wilde de onheilsbrenger die stond te fulmineren over hel en verdoemenis op laten pakken, toen de profeet óók zijn hand uitstak en zei' en dit is het teken dat niemand twijfele aan mijn woord want ik spreek namens de Heere en duld geen tegenspraak. en ben begiftigd met bewijzen. De hand van Jeroboam bevroor in de lucht, uitgestrekt wijzend naar de spreker en verdorde.'

'Allemachtig,' vond Gilianos,' hoe bedoel je verdorde?' Samuel haalde zijn schouders op, 'ik was er niet bij', antwoordde hij simpel weg,' ik kan alleen maar herhalen wat de Rabijn zegt en wat ik zelf gelezen heb. Zijn hand verdorde, is dat niet erg genoeg, ik neem aan dat zijn hand opdroogde, zonder leven was en onbruikbaar.' Net als de planten in de tuin van Marius', voegde ik toe. 'Dus had die profeet het boze oog,' wilde Gillianos weten, of werd een'slechte' koning op het rechte pad gezet en werd dit gezien als een rechtvaardig iets , iets dat goed is op termijn?' Samuel, nam een slokje van zijn Chai,' ik zie het als iets goeds,' sprak hij,' want de koning was zondig  hij volgde immers heidense gebruiken en hield zich niet aan de geboden.' 'Wanneer gebeurde dit,' vroeg ik? 'In de 9de eeuw voor Pontius Pilatus die de valse Mesiahs liet kruizigen, dus dat is,' zei Samuel, 'zo´n 1600 jaar geleden.'

'Wat een onzinnig verhaal,' mompelde Gilianos overluid,' de hand van de koning verdort omdat een profeet naar hem wijst uit naam van God'. Ik fronste mijn wenkbrauwen even, 'goede Gillianos, begon ik,' Samuel vertelt wat hij gehoord en gelezen heeft, dat verdient aandacht en respect voor hem als persoon, hij heeft zelf geen mening uitgesproken. Daarnaast wil ik er op wijzen dat er aan dat hof toch wel iets bijzonders moet zijn gebeurd. Mensen hebben iets aanschouwd, dat zoveel indruk gemaakt heeft dat Samuel na 1600 jaar er nog over lezen kan, dat is niet gering. Het wordt misschien gebruikt in een waarschuwend kader door Rabijnen, die de heilige schrift uitleggen, een waarschuwing wat je kan overkomen als je God´s geboden niet volgt, maar dat neemt niet weg dat er iets gebeurd moet zijn, anders zou de rabbijn er niet aan kunnen refereren.'

'Ik wilde je niet beledigen, goede vriend,' zei Gillianos en gaf een knikje richting Samuel. 'Dat zou je niet kunnen, goede Gillianos,' dat kan alleen als je uit een gelijk kader kan spreken, het is je onwetendheid van de tekst die ik net noemde die je verbaasd deed staan'. 'Wat niet weg neemt,' zei ik, 'dat er toch wel veel gelijkenis is over wat er met de planten van Marius gebeurde en met de hand van de koning, in beide gevallen wordt er correctief opgetreden, los van wat goed of slecht is.'

images?q=tbn:ANd9GcRDNPFm58nxEUffJAHY2ob

'Ik denk dat dit verhaal heel duidelijk illustreert,' mengde Marius zich in het gesprek,' dat het boze oog of welke andere je naam je het ook wil geven, er altijd al geweest is, of als 'kwaad' deel in een geheel, bestaan heeft dat opgeroepen kan worden'. Samuel glimlachte, 'Marius heeft mijn verhaal begrepen, daarnaast denk ik dat wonderen of genezingen de tegenpool zijn, er zijn dus mensen die, laten we het maar het goede, op kunnen roepen en dat kunnen projecteren.'  'Nu is het tijd om wat te nuttigen dat lijkt mij goed en ik heb lam laten bereiden, want dat is rein, ik hoop dat niemand daar bezwaar tegen maakt?' 'Jouw hand zal niet verdorren,' lachte ik en de spanning brak en iedereen lachte mee. 

San Daniel 2014

 

lees ook de geroepene. deel 25, het kwaad dat nadert.

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Is zo iets als zwarte en witte magie. De waterpijp is toch een geestverruimend middel voor het filosofisch debat.
Het goede kan niet bestaan zonder het kwade.....