De geroepene, 23, het boze oog

Door San-Daniel gepubliceerd op Thursday 19 June 07:12

images?q=tbn:ANd9GcReZtI4ieko0wYeqzKOdXu

'Wij zijn maar een afspiegeling van onze verbeelding,' vervolgde Gillianos,' onze vriendschap is maar een afspraak in een werkelijkheid. Een afspraak die wij uitkiezen en volgen en die toegestaan wordt door anderen wiens leven ook gedicteerd wordt, door afspraken, zelf opgelegd of uit tolerantie.' Marius keek om zich heen alvorens het woord te nemen, ' wij leven in relatieve vrijheid,' begon hij, omdat wij niet bedreigend zijn. Wij kunnen onderwijs geven' en hij wees naar mij,' of handel drijven' en hij wees naar Samuel de Leviet, ' of we kunnen erfgenaam zijn van grote landerijen' en hij knikte naar Gillianos, ' maar dat wil niet zeggen dat de maatschappij om ons heen tolerant is. De tolerantie bestaat zolang onze aantallen gering blijven en wij gewoon belasting betalen en onze omgeving niet willen aanpassen'.

'Als onze invloed te groot wordt dan zal het boze oog zich tegen ons keren'. 'Het boze oog, het boze oog,' mompelde Samuel voor zich uit,' bijgeloof, hekserij en afgoderij, meer is het niet,' 'Ja en nee', vond ik,' je voelt iets slechts door het land waren, iets dat dreigt, en dit heeft niets meer te maken met binnen de perken van tolerantie blijven. het is veel meer een voorbode van iets dat ons tot gruis wil knijpen en vernietigen. Noem het voor mijn part een boos oog, of bijgeloof, maar in slechte tijden zullen wij opvallen omdat wij anders zijn en men zal ons vinden en ons bezit afnemen onder allerlei voorwendselen en geen buurman zal een vinger uitsteken.'

images?q=tbn:ANd9GcTQCysRq-wkNOd_JezYYQ9

'Hoe zou jij het boze oog omschrijven,' vroeg Gillianos mij? 'Het verandert van vorm,' antwoordde ik, 'maar in essentie is het ongewijzigd. Het is het kwaad in de puurste vorm. De afgunst van de medebewoners van deze streek of een politieke interesse om anders denkenden op te ruimen. Of het heeft een religieus karakter, mensen moeten de enige echte en waarachtige God aanbidden of gepijnigd worden'. Het viel even stil en ik ging weer door. ' Hier is men bewust van het boze oog en daarom' en ik wees naar de vissersbootjes, ' hebben zij allemaal een oog op hun voorplecht geschilderd om het boze oog af te weren. Let op wat ik zeg en kijk dan toch, er is geen schipper die het niet als bezweringsamulet op zijn boot heeft aangebracht'.

Marius schraapte zijn keel en zei, 'ik heb het boze oog meegemaakt toen ik hier pas kwam'. Wij keken hem allen aan terwijl de bediende het tafeltje afruimde en Samuel naar de waterpijp wees, de jongen knikte beleefd en liep weer uit ons gezichtveld. 'In mijn dorp woonde een vrouw die het boze oog had, mensen vermeden haar en vreesden haar. Het was bekend weet ik nu, dat haar moeder het ook had. Ik kocht mijn groente bij haar en op een bepaald moment zei, een buurman tegen mij, dat moet je  nu voor altijd doen, als je bij een ander stalletje gaat kopen dan zal het oog je treffen. Ik lachte dat weg en ik legde een mooie tuin aan met planten die bloemen droegen vol van kleur en die welriekend waren. Ik kocht twee pauwen die in vrijheid rondliepen en de hele dag niets ander deden dan insecten oppikken. 's ochtend werd ik door hun schrille roep gewekt maar dat was snel vergeten als je ze even later in pracht zag rond paraderen.

images?q=tbn:ANd9GcTWqo0hxix48iVfDkk-pFb

Op een dag toen ik op de markt wat groente kocht en specerijen, voelde ik me onbehaagelijk , alsof iets in mijn rug priemde en ik keek om mij heen.  Daar bij een kraampje een paar meter van mij af stond de vrouw die mij met een lege blik aankeek, de vrouw van het boze oog'. De waterpijp werd op het tafeltje gezet en de jongeman legde vier mondstukken gereed en verdween weer even geruisloos als hij gekomen was. Marius keek eens om zich heen, maar hij hoefde niet te twijfelen, hij had onze volle aandacht. 

Toen ik thuis kwam, hingen alle planten slap in de tuin en binnen een dag verdorden zij. Dat was geen toeval, een plant kan aangetast zijn door een ziekte of een plaag maar niet alle planten tegelijkertijd, als of de grond in eens onvruchtbaar geworden was. Met een groeiende ongerustheid wierp ik een blik om mij heen alsof ik wist dat er nog meer was. Dat was ook zo, aan de voet van een palm boom lagen de twee pauwen, en ik wist het al ik hoefde niet te kijken, ze waren dood.'

De waterpijp reutelde even toen Marius een flinke trek nam. Hij keek nadenkend om zich heen, het bleef stil. Samuel verbrak de stilte, ' en jij denkt dat die vrouw dat gedaan had op afstand?' 'Niet precies zo,' antwoordde mijn vriend 'en misschien niet door haar gewilde schuld maar wel omdat zij, ik zal het maar zeggen, een doorgeefluik was van het kwaad. Ik denk dat zij dat niet echt helpen kon maar zij tapte af van het collectief dat buiten ons bestaat en een ieder verbindt en wellicht zonder het te beseffen projecteerde zij dat. Wat mij het meeste vreugde gaf was terstond vernietigd. Als ik kinderen had gehad dan waren die ziek geworden, daar ben ik van overtuigd.'

'Dat is nogal wat, mijn filosofische vriend,' zei Gillianos,' hoe is het afgelopen of duurt de vloek nog steeds voort?' De buurman bracht mij in contact met een ziener en die kon het boze oog weren, werd er beweerd. Hij kwam naar mijn tuin en lag eerst op zijn knieën te prevelen en later uitgestrekt te rollen en te bidden. Verlos ons van het kwade heeft sinds die tijd altijd een diepere mening voor mij gehad.' Niemand lachte het was Marius ernst. 'Hij heeft het weg gebeden of bezworen, zal ik maar zeggen,' vervolgde hij.

'Ik denk dat die ziener óók aftapte', zei ik, 'maar dat hij anders ingesteld was en het goede aan kon roepen.' 'Dat zou wel eens kunnen', mompelde Gillianos, 'het lijkt mij niet onmogelijk, goede Kratos, het lijkt mij niet ondenkbaar dat alles in vorm aanwezig is, in het collectief, goed en slecht, voor je zover die twee zaken zo kunt noemen,' Dat grote bewustzijn is altijd aanwezig geweest, jij,' en hij wees naar Samuel,' noemt het God of de duivel' ik denk dat er een opslag is sinds de eeuwen der eeuwen, een compilatie van alles. Sommigen zijn meer gevoelig voor het één en anderen zijn weer meer gericht op de tegendelen daarvan, het is maar hoe je ziel gekneed is in je leven.'

images?q=tbn:ANd9GcSK0IhqCNKPNDqiCueJIOS

Hij inhaleerde diep en keek ons aan,' dit is  nogal wat,' vervolgde hij, 'wat Marius met ons deelt.' 'Heeft het je veranderd,' vroeg ik aan Marius? '`snacht wel,' begon Marius, 'maar jullie zouden dat dromen noemen', ik  ben meer voor dingen open gaan staan'. 'Dromen zijn de spiegel van de ziel,' zei Samuel luid voor zich uit. 'Wat gebeurt er ´snacht Marius, roept God je dan, zoals mijn God in onze Heilige boeken mijn naamgenoot Samuel riep?'  'ik wordt wel geroepen,' zei Marius, 'en er wordt aan mijn ziel getrokken.' Ik voelde een verhaal aan komen dat wij misschien niet wilde horen. 'Hoe bedoel je,' vroeg Gillianos vriendelijk en de waterpijp sputterde terug naar rust.

'Jullie komen er soms  in voor,' zei hij eenvoudig, 'Ik zie mijn vrienden door een sluier en ik lach hen tegemoet. Maar het is ver weg in een droomtijd, ik kan het niet goed uitleggen en de  laatste tijd gebeurt het ook als een soort visioen, gewoon overdag.' Hij keek langs mij heen naar de bootjes en zei, bijvoorbeeld ik zie jou, Kratos en hij wees mij aan, 'nu daar in de verte maar je bent niet alleen en er zweven vlinders om je heen'.  'Houdt op', zei Gillianos onverwacht scherp, 'je weet niet wat je op of aanroept' 'Er waren twee vlinders,' fluisterde ik haast onhoorbaar voor mij uit..

'Natuurlijk,' zei Evalien , die kwamen uit het rozemarijn bosje en zij lachte met haar lieve lach naar mij. 'nu zijn ze weer vrij, zoals het hoort.' Net als de engelenziel' en zij knikte naar het lichaam dat  zielloos aanwezig was tussen de bonnefemmes en hommes.

 'Het wordt maar eens tijd dat we wat gaan eten,' zei Giilianos, ver weg in andere droom, 'de innerlijke mens verlangt versterking' en dat brak de ernst van het moment en hij klapte in zijn handen. 'Er waren twee vlinders,' zei ik weer. 'Ik weet dat,' zei Marius en bood mij de waterpijp aan en hij keek langs mij heen, de verte in naar de dobberende bootjes met het boze oog.

San Daniel 2014

 

lees ook de geroepene deel 24, Jaweh

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Mooi dat ingesteld zijn van mensen, dat geloof ik nu ook, goed en/of kwaad in de mens is gemakkelijk te herkennen
in 1 ruk doorgelezen, al volg ik niet alles, dit spreekt enorm tot mijn verbeelding. Genieten dit!
Zijn de dromen wel dromen? Ik denk dat Marius ons nog veel meer zou kunnen vertellen....