Duitse Landbouw

Door Mees-van-der-Wijk gepubliceerd op Tuesday 17 June 22:20

Inleiding

Het onderwerp van het onderzoek is de Duitse landbouw. Ik doe dit doormiddel van deelvragen te stellen en dan de deelvraag te beantwoorden. De deelvragen zijn: Waar liggen de Duitse landbouw gebieden en wat zijn de kenmerken van de Duitse landbouw. Hier gaat het dus om de algemene Duitse landbouw, de voorkennis. Deelvraag 2 is door welke oorzaken is de Duitse landbouw gegroeid. Hier leg ik uit hoe het komt dat Duitsland zo hard gestegen is. De volgende deelvraag is wat de gevolgen van de sterke groei zijn. Hierin beschrijf ik dat als hoofdzaak het milieu er niet beter op word. Deelvraag 4 is een enquête die word afgelegd aan de mensen om zo het beeld te vormen hoe de Tilburgers denken over de Duitse landbouw en of ze dit waarderen. De laatste deelvraag is of Duitsland hun landbouwomstandigheden nog verder kan verbeteren. Hier vertel ik enkelen theorieën wat mogelijk zou kunnen zijn. Mijn verwachting over de Duitse landbouw is dat deze sterk en efficiënt is.

 
 
 

Het onderzoek naar de Duitse landbouw is als volgt uitgevoerd. Als eerste gingen ik en Maxx bij elkaar zitten om te brainstormen over het onderwerp. We vroegen ons allebei af hoe de Duitse landbouw nou eigenlijk in elkaar zat. We hadden allebei dezelfde verwachting over dat Duitsland een zeer sterke landbouw had. Jammer genoeg zijn ik en Maxx onze wegen bewandelen in het project. Wij hebben voor het onderzoek vorm een enquête gekozen. Dit omdat je hier veel informatie mee kan verkrijgen. Eerlijke en betrouwbare informatie recht op de persoon af. De structuur en opbouw van het verhaal heb ik steeks gewijs en ook in een heel verhaal gedaan. Soms steeks gewijs omdat dit in sommige gevallen erg handig is. Ook heb ik het vaak vertaald in een heel verhaal om zo een duidelijk verhaal te creëren.

 
 

 

Deelvraag 1. Waar liggen de landbouwgebieden en wat zijn de kenmerken van de Duitse landbouw?

De helft van Duitse grond bestaat ongeveer uit landbouwgrond. Veel Duitse landbouwbedrijven zijn erg sterk geautomatiseerd en leveren een grote productie, maar het aantal middelgrote en grotere landbouwbedrijven is in Duitsland niet zo groot in bijvoorbeeld Australië, Amerika of Engeland. De meerderheid van de ondernemingen in de landbouw zijn familiebedrijven en ongeveer 90 procent is kleiner dan 50 hectare. Alle boeren in de Europese unie worden goed gesubsidieerd door de Europese Unie. Daar hoort Duitsland natuurlijk ook bij. Opmerkend aan Duitse landbouwbedrijven is dat de helft van de boerderijen en het grootste deel van de wat kleinere boerderijen wordt geregeld door mensen die met een andere baan het meeste geld verdienen. Dus de boerderij is een soort van bij baantje en levert niet zo veel op als hun hoofdbaan. Ook werken andere mensen zoals familieleden mee aan de boerderij.

Duitsland produceert naar de binnenlandse vraag naar graan, boter, suiker, rundvlees, varkensvlees, wijn en bijna in de vraag naar eieren. Maar fruit en groente wordt het meest ingevoerd. Het Noord-Duitse laagland bestaat voor grotendeels uit onvruchtbare zandgrond met heidevelden. In het zuiden bestaat vooral uit een groot gedeelte bergland met uitgestrekte bossen. Langs de Noordzeekust en aan de voet van de Alpen liggen de grootste weidegronden. Hier is veel veeteelt. Het noorden van Duitsland levert vlees en melk. Het zuiden staat bekend om de vele soorten kaas, boter en andere zuivelproducten. Ik het midden van Duitsland hebben veel boeren een gemengd bedrijf. Daar is akkerbouw en veeteelt. De akkerbouw producten dienen mede als voer voor hun vee. Dat zijn vooral varkens. De Duitsers zijn namelijk dol op varkensvlees. De belangrijkste producten van de akkerbouw zijn suikerbieten, aardappelen, haver, rogge, gerst en tarwe. 

Duitsland is net als Nederland lid van de Europese Gemeenschap. De landbouw veranderde daar al snel in. De boeren kregen te maken met een veel groter afzetgebied, maar ook met nieuwe voorschriften en regels. De subsidies hebben ook grote invloed gehad op de landbouw. Het gevolg was dat de landbouw niet meer helemaal afhankelijk was van de vrije markt maar het werd voor een deel ook gestuurd vanuit Brussel.

 

De betekenis van de landouw voor de economie is in Europa vlak na de tweede Wereldoorlog lineair achteruit zijn gegaan. Door het gebruik van de steeds beter wordende zaai en oogsttechnieken en door de veehouderij produceren steeds meer boeren meer voedsel. In 1950 voedde één boer ongeveer 10 mensen en nu zijn er dat 125. In Europa wordt er al jaren teveel geproduceerd. De prijzen voor voedsel werden steeds lager door de grote productie, hierdoor kunnen kleinere boerderijen geen winst meer maken. Zo blijven alleen de grote bedrijven over die voor goedkoop kunnen produceren. In de laatste jaren stoppen jaarlijks 20.000 Duitse boeren er mee. De helft van het budget van Europa wordt besteed aan de landbouw. De Duitse landbouw krijgt jaarlijks 12,2 miljard Mark aan subsidies van Europa.

De subsidies werden gegeven om alles te moderniseren of om ook hun hoofd boven water te houden. 20 procent van de agrarische bedrijven ontvangt 80 procent van alle subsidies. Op deze subsidies zijn veel mensen tegen. Europa betaalt als het ware om meer te produceren en aan de andere kant aan het vernietigen van diezelfde overproductie.

 

 

Het aantal agrarische bedrijven

471.960, waarvan in
- Beieren: 154.189
- Baden-Württemberg: 75.850
- Niedersachsen: 65.650

Waarvan de bio-boeren

9.000

Het gebruik van het akkerland

97,6 % traditionele landbouw
2,4 % biologische landbouw (in Nederland: 0,9 %)

Het aantal mensen werkzaam in de landbouw

3% van de beroepsbevolking

landbouwgrond

186.456 vierkante kilometer (52,2 procent van Duitsland)

 

In Duitsland vind je de akkerbouw en suikerbieten in: Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen en Mecklenburg-Vorpommern.

Akkerbouw en veeteelt is zowel over heel Duitsland te vinden.

Hop is te vinden in: Bayern en Baden-Württemberg.

Wijnbouw is te vinden in: Baden-Württemberg en Rheinland-Platz.

Veeteelt is over zowel heel Duitsland te vinden.

Deelvraag 2. Door welke oorzaken is de landbouw in Duitsland gegroeid?

Waarom?

Door weinig stedelijke druk, goede grond, lage grondprijs en mechanisatie kan de landbouw in Duitsland zich goed ontwikkelen.

Stedelijke druk

Er is weinig stedelijke druk in Duitsland, omdat het een groot land is. De grote steden zitten verspreidt en in het noorden van Duitsland. Dit komt omdat alleen Hamburg als grote stad in het noorden van Duitsland ligt.

Goede grond

De grond in Duitsland is niet overal even goed, maar omdat dit een zodanig groot land is zijn er veel goede stukken grond te vinden. Ook is een reden dat Duitsland goed grond heeft omdat er weinig verstedelijking is tussen de grote steden. Deze grond is onbewerkt dus goed te gebruiken.

Lage grondprijs

De grondprijs is zeer laag buiten de steden. Niemand zou hier echt vast willen wonen (buiten de dorpen en kleine steden om). De meeste mensen wonen in de stad of er net buiten.

Mechanisatie

Dit heeft weinig met Duitsland zelf te maken, omdat dit soort ontwikkelingen over de hele wereld worden verspreid. De mechanisatie is goed voor de landbouw omdat je sneller, beter en meer kan doen.

Een voorbeeld van mechanisatie is de eerste tractor.

In 1950 voedde een boer nog 10 mensen. Nu voedt een boer 125 mensen. In Europa wordt nu teveel geproduceerd. Doordat er teveel geproduceerd wordt maken kleinere boerderijen geen winst meer. Alleen de grote bedrijven kunnen overleven door goedkoop te kunnen produceren. De afgelopen jaren stopte er jaarlijks 20.000 boeren mee.

sterke groei van de Duitse landbouw?

Mond en klauwzeer is een zeer besmettelijke virusziekte bij eenhoevige dieren zoals rundvee, varkens, schapen, herten en geiten. Dit is dus een groot probleem in de landbouw. Andere dieren en mensen kunnen het erg hinderen maar ze lopen geen risico. Mond en klauwzeer is voor dieren heel erg besmettelijk net zoals de griep voor mensen besmettelijk is. Twee tot twaalf dagen na de besmetting ontstaan bij de dieren blaren in hun bek. Deze blaren zitten meestal op de tong of het tandvlees. Ook komen deze voor op de uier en de poten. De symptomen zijn dat de dieren erg ziek worden en krijgen koorts. Hierdoor eten ze niet meer wat natuurlijk heel slecht is voor producerende dieren. Ook verliezen ze gewicht en produceren ze minder melk. 1 a 2% sterft aan de ziekte. Door de ziekte kan het product wat de dieren leveren ook niet meer op de markt gebracht worden. In 2001 had Duitsland ook last van deze ziekte. Duitsland heeft grote landbouw activiteiten en kopen globaal over heel de wereld goederen in voor hun landbouw. Als ze bijvoorbeeld producten uit Brazilië kopen kunnen daar erg veel ziektes inzitten die zo in Duitsland terecht komen.  Deze hebben grote schade aangericht in Duitsland. Door de bestrijdingsmaatregelen heeft de MKZ grote economische schade tot gevolg zoals de export beperkingen. Emotionele schade was ook belangrijk. Het is voor de mens erg om te zien en te beleven vooral voor de boeren. De dieren zijn ziek en de boeren kunnen er dus geen winst op maken. Beter gezegd ze maken verlies. Want de dieren moeten ook gevoed worden. Hierdoor is Duitsland er economisch erop achteruit gegaan. De productie was minder en de producten waren vaak ook niet eens goed gekeurd voor de verkoop. In 2003 is een nieuwe richtlijn gekomen van de bestrijding van mond en klauwzeer. Duitsland is toen de mond en klauwzeer over was erg gaan versterken. Ze zijn er serieuzer mee om gegaan en hebben goede regels afgesproken. Hierdoor kwam de landbouw in Duitsland weer goed op gang.

In november 2000 werd de eerste koe met de gekke koeienziekte BSE aangetroffen in Duitsland. Net als de MKZ was dit zeer ernstig. Duitsland exporteert heel veel runderen naar het buitenland. Door de BSE wouden klanten dus niks meer kopen. Hierdoor storten de consumptie van rundvlees in. De economie van Duitsland verslechterde hierdoor enorm. Het heeft een olievlek werking op de economie. Er moest nagedacht worden over de toekomst van de Duitse landbouw.

 
 

Bij landbouw gaat natuurlijk alles om zoveel mogelijk productie te krijgen. Een landbouwbedrijf moet zoveel mogelijk goederen voor de mensen kunnen leveren. Eten staat namelijk op nummer 1. Eten is het belangrijkste product wat ieder mens nodig heeft. Zonder dit is het menselijk bestaan niet mogelijk. Landbouwbedrijven zijn daarom erg belangrijk voor de wereld. In Duitsland is de landbouw erg gemechaniseerd. De landbouw in Duitsland is ook erg gericht op de grote productie. Het grote probleem is alleen dat er veel irrigatie nodig is voor deze grote landbouw. Irrigatie is het gebruikmaken van technische middelen van water aan landbouwgewassen bij een tekort aan neerslag. Hierdoor krijg je meer opbrengst van de bouw van gewassen. Door deze irrigatie wordt de grond uitgedroogd en ontstaat er verdroging van de bodem. Door de producten zoals appels te beschermen van beestjes wordt er een bestrijdingsmiddel op gespoten. Dit is natuurlijk regelrechte troep. Dit is niet goed voor je, maar wie wilt er een appel met een worm erin? Niemand natuurlijk. daarom wordt dit spul op de producten gespoten. Dit bestrijdingsmiddel kan in het water terecht komen en vervuilt daardoor het grondwater. En daar wordt de grond onvruchtbaar door waardoor de landbouw verslechterd. Ook is het enorm slecht voor het milieu. Dus zolang de Duitse landbouw meer groeit, is het alleen maar slechter voor het milieu, tenzij er actie word ondernomen.

Kunstmest is het meest onmisbare voor de landbouw. Het zorgt voor de voeding van de grond. De akkerbouw in Duitsland gebruikt dit om allerlei gewassen te telen. Het is alleen erg slecht voor het milieu. De uitstoot van de mest veroorzaakt milieuschade. De grootste problemen worden veroorzaakt door de overproductie van mest. Er worden veel dieren op een klein stukje grond gehouden, hierdoor kan de mest zich niet goed verwerken. Als er te veel mest in de bodem komt dan druipen er schadelijke stoffen door naar het grondwater. Ook komt deze mest in het water terecht. Dit is slecht voor de natuur en voor je gezondheid.

Deelvraag 4. Hoe waarderen de Nederlanders de Duitse landbouw producten?

Ik ga een Enquête afleggen bij 30 mensen in de stad Tilburg. Dit doe ik door verschillende vragen te stellen. Je hebt keuze uit meerdere antwoorden. Doormiddel van dit onderzoek probeer ik erachter te komen hoe de Nederlanders de Duitse landbouw producten waarderen.

De Meeste mensen die ondervraagd zijn waarderen de Nederlandse landbouw producten. Dit is wel 86,7 procent. Het blijkt dus dat de Duitse landbouw toch erg gewaardeerd word. De meeste mensen zijn wel eens na Duitsland geweest en eten maandelijks Duitse landbouw producten. Ook vinden de meesten de export van Duitsland naar Nederland nuttig. Kortom Duitsland is goed bezig.

Deelvraag 5. Kan Duitsland hun landbouw omstandigheden nog verder verbeteren?

 
 

Duitsland kan zeker hun landbouw omstandigheden verbeteren, maar hoe reageert de consument daar op? Natuurlijk wil de consumenten biologisch vlees, want dan weet de consument wat er mee is gebeurt. Maar de consument vindt het vlees weer te duur als het biologisch is geproduceerd. Dit is het grote probleem. Duitsland kan hun producten zeker verbeteren alleen gaat dit veel duurder worden voor de klant. Voor deze prijscategorie is de klant meestal niet bereid het ervoor te betalen.

Je hebt 2 vormen van verbeteren namelijk ecologisch en biologische.

Ecologische landbouw:

De ecologische landbouw houdt in dat het gaat om de balans tussen de mens, dier en natuur. Dat betekent niet dat de akkerbouw zonder kunstmest is. Een voorbeeld van ecologisch is dat de akkerbouw de voeding is van de varkens of koeien. De koeien zorgen weer voor mest voor de akkerbouw.

Biologische landbouw:

Biologische landbouw is een zeer milieuvriendelijke landbouwmethode waar geen kunstmatige meststoffen en chemische pesticiden worden gebruikt. Dit is het verschil tussen de biologische en de normale landbouw. De normale boer probeert met zo weinig geld en inspanning een zo grote opbrengst te verkrijgen. Biologische landbouw betekent eigenlijk dat er op een goede en gezonde manier met de natuur word omgegaan. Ze streven hier naar een vruchtbare aarde, gezond water en gezonde lucht.

De bedrijfsinkomsten (de winst) van de Duitse landbouw waren in 2012 14,5 miljard euro. Nu is dat 10 gestegen, dus 15,95 miljard. Dit betekent dus dat de Duitse landbouw al sterk aan het groeien is. Hoe ze de landbouw kunnen verbeteren is een lastige vraag. Ze zouden ten eerste meer landbouw kunnen gaan produceren. Dus meer landbouwgrond en meer boeren. Zodat de winst van Duitsland nog verder zal stijgen. Het probleem is alleen dat ze daar natuur voor moeten inwisselen. Ze zullen bossen moeten kappen of mooie gebieden als landbouwgrond moeten gebruiken. Als Duitsland zover zou gaan om deze stap te zetten is het maar de vraag of ze de producten kwijt kunnen. Dus met andere woorden of er vraag is van de export landen en/of anderen landen. Idee nummer twee is dat Duitsland de biologische landbouw een stuk goedkoper maakt. Dit is alleen erg moeilijk omdat biologisch nou eenmaal duur is. Een gewone plof kip levert 2.900 gram op, een biologische vlees kip levert maar 940 gram op. Het is dus logisch dat biologisch veel duurder kost omdat daar veel minder te halen valt, wel is het natuurlijk gezonder en veel milieu bewuster. Ze zouden de biologische landbouw minder biologisch kunnen maken. Dus dat er iets minder rekening mee gehouden wordt. Maar dat dit dan nog steeds milieuvriendelijker is dan de normale landbouw. Ze zouden ook de prijs van de biologische producten kunnen verlagen in de hoop dat er dan meer mensen biologische landbouwproducten gaan kopen. Nog een optie is de export kosten verminderen. Maar dit is natuurlijk niet zo makkelijk. Hier komen heel erg veel problemen bij kijken.

Hoofdvraag. De Duitse landbouw, zwak of sterk?

Duitsland heeft een zeer productieve landbouw, die ongeveer driekwart van de nationale behoefde van de agrarische producten dekt. De mechanisatie is zeer hoog. De hoofdproducten zijn granen, aardappelen, suikerbieten, fruit, groente en wijn. De grotere landbouwbedrijven zijn in de meerderheid. De grote bedrijven maken de kleine kapot, dit komt omdat de grotere bedrijven beter gemechaniseerd zijn. De grotere bedrijven maken dus heel goedkoop producten waar de kleinere bedrijven niet eens dicht in de buurt bij kunnen komen. Zo komen de kleinere bedrijven ten val. Dit betekent eigenlijk dat Duitsland heel erg sterk is omdat de bedrijven steeds groter en machtiger worden.

 
 

52,2 procent van de Duitse grond is landbouw. Ook zijn er 471.960 bedrijven actief. Dit geeft al sterk aan dat Duitsland erg gefocust en serieus bezig is met landbouw. Duitsland heeft erg veel grond beschikbaar voor landbouw. Niet overal is de grond goed genoeg maar er zijn wel veel goede stukken te vinden. In Duitsland is er weinig verstedelijking tussen de grote steden daarom is de grond onbewerkt en goed te gebruiken. Ook heeft de grond een lage koste omdat er veel te koop staat waardoor de prijs daalt. Weinig mensen willen ook in deze ‘niemandslanden’ wonen. Dit geeft dus aan dat de landbouw in Duitsland erg sterk is.

Na de gekke koeienziekte en de mond en klauwzeer is Duitsland er stevig op vooruit gegaan. Ze gingen door deze ziektes diep het dal in, maar zijn er hoger terug uit gekomen. Door deze ziektes hebben ze geleerd hoe er mee om te gaan, en hoe het te bestrijden.

Kortom: Duitsland heeft een goed gevormde en sterke landbouw die zeer efficiënt is. Duitsland levert veel producten aan het buitenland. De mechanisatie is van topkwaliteit net als de producten die ze leveren. Het enige waar Duitsland aan moet werken is dat ze beter met het milieu om moeten gaan. Mijn hypothese klopte volledig.

Deelvraag 1. Waar liggen de landbouwgebieden en wat zijn de kenmerken van de Duitse landbouw? De Duitse landbouw gebieden liggen verspreid over heel Duitsland. 52,2 procent van de Duitse grond is ingericht voor landbouw. En er is maar 3% van de bevolking actief in de landbouw. De Duitse landbouw is te vergelijken met de Nederlandse landbouw.

Deelvraag 2. Door welke oorzaken is de landbouw in Duitsland gegroeid? Door weinig stedelijke druk, goede grond, lage grondprijs en mechanisatie kan de landbouw in Duitsland zich goed ontwikkelen.

Deelvraag 3. Wat zijn de gevolgen van de sterke groei van de Duitse landbouw? De gevolgen zijn kort samengevat dat het heel erg slecht is voor het milieu. Ook kunnen er veel dieren ziek worden door de landbouw.

Deelvraag 4. Hoe waarderen de Nederlanders de Duitse landbouw producten? De Nederlanders waarderen de Duitse landbouw producten. Ze vinden dat dit goede producten zijn die ze vaak consumeren.

 

Deelvraag 5. Kan Duitsland hun landbouw omstandigheden nog verder verbeteren? Duitsland kan hun landbouw nog verder verbeteren doormiddel van de biologische landbouw verder uit te breiden zodat de producten van veel betere kwaliteit zijn. Ook kunnen ze de landbouw verder uitbreiden doormiddel van ontginning.

Hypothese. Ik verwachtte dat de Duitse landbouw sterk en efficiënt is. Mijn hypothese klopte dus. De Duitse landbouw is zeer sterk en goed ontwikkeld.

Ik vind dat Duitsland een mooi land is met fascinerende landbouwgronden. Zelf ben ik wel eens in Duitsland geweest, toen ik daar was heb ik verschillende landbouwproducten op zoals fruit en groente, ook heb ik Duitse worst op. De landbouw producten die Duitsland levert zijn van zeer hoge kwaliteit. En zit zeker in een goede prijscategorie. In Duitsland is heel erg veel groen te zien, natuur dus. De landbouw is erop gericht om zoveel mogelijk te produceren met zo weinig mogelijk moeite. Zo zijn de meeste bedrijven ingericht. Maar eigenlijk zou Duitsland veel meer biologische producten moeten leveren. 97,6 procent van de landbouw is traditioneel en maar 2,4 procent is biologische landbouw. Ik vind dat er veel meer biologische producten moeten worden geleverd. Ookal kost dit meer geld en meer moeite. De biologische producten zijn veel gezonder voor je en zijn milieu vriendelijker.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.