Titel IS ER EEN BOVENNATUURLIJKE WERELD, TELESKOOP MAGAZINE

Door Meijer46 gepubliceerd op Monday 16 June 12:11

T E L E S K O O P  M A G A Z I N E nummer 15 juni 2014.f647d6e00de5c6c4e4150cc4e20b8843_1402922De nieuwe RK Paus Franciscus, in wie ik een groot vertrouwen heb als mens, hij is sober, heeft gevoel voor rechtvaardigheid en dat in een wereld van geloofs en cultuurcrisis. Paus Franciscus zegt op z'n terugreis uit Zuid Amerika in een vliegtuig tegen meegereisde verslaggevers dat hij gelooft in een 'bovennatuurlijke wereld'zeg maar een volgens hem reeël bestaande onzichtbare werkelijkheid welke nasst en of boven onze zichtbare werkelijkheid, de kosmos, de Aarde en al wat zichtbaar is en leeft bestaat.

Dat geloof in een bovenatuurlijke wereld'is ook wat wij kunnen lezen in het nieuwe testament de bijbel in de evangeïen. Jezus zou als deze verhalen werkelijk feitelijk juist zijn vele malen gesproken hebben over zijn en onze vader in de hemel en over Satan/Duivel die hem zou hebben beïnvloedt en verleidt in de woestijn!

Maar wat bedoelde Jezus eigenlijk met wat hij steeds noemde z'n vader in de hemel? Bedoelde hij dat letterlijk, een bovennatuurlijk opperwezen die een menselijk geest zou hebben? Of bedoelde Jezus dat in overdrachtelijke zin, dat de vader het equivalent is van wat gelovigen 'geest 'noemen, en of 'heilige geest', een spirituele entiteit?

Op grond van de Evangeliën NT Bijbel weten we wie Jezus biologische moeder is Maria uit Nazareth. Sommigen beweren dat Jozef, de verloofde van Maria, timmerman Jezus biologische vader is. Anderen, kwaadsprekers hebben het over ontrouw, overspel, vreemd gaan van  Maria en of een verkrachting van een Romeinse soldaat. Immers in Jezus tijd was er de Romeinse overheersing van ook het gebied Palestina. Jezus werd daar als ziener, genezer en prediker steeds meer bekend, trad op in de Joodse tempel, Synagoge op pleinen en midden in de natuur! Hij werd door de politieke en religieuze Joods orthodoxe eltie als een dissident, godslateraar (JHWH) gezien en tensotte vermoord, als Jezus werkelijk bestaan en geleefd heeft, en daaraan twijfelen de meeste mensen niet, al is er geen bewijs voor het een noch voor het ander.

De bijbel NT Evangeliën spreekt over conceptie bij Maria als een daad van de allerhoogste, de Here God, zoals het verhaal van een Engel van God, Gabriël bekend is toen deze plotseling Maria bezocht en haar vertelde hoe zij in verwachting zou geraken van de Zoon van God. De Here God zal over U komen! Dat is wat wij uit een passage weten. Meer niet. Je kunt er allerleid theorieën over nahouden. De werkelijk toedracht is en blijft ons onbekend!

En ook weet niemand, zelfs theologen  van de orthodoxie niet waar Jezus is heengegaan, behalve dat in de bijbel sttat dat Jezus naar de hemel ging en gezeten aan de rechterhand op de hemelse troon van de vader! Ook al weer zo'n vage uitspraak waar veel over gespeculeerd kan worden. Kwaadsprekers zeggen dat Jezus na z'n optreden in de openbare ruimte een berg opging en verdween in de opgetrokken mist om zo te vertrekken  naar elders, het verre Oosten (India). Sommigen beweren zelfs dat Jezus is gezien in India, in Italië, in Frankrijk en nog sterker de overtocht naar Engeland heeft gemaakt, samen met z'n Oom! Maar niemand kan dit soort verhalen bevestigen als waar gebeurd!

Maar terug naar de titel van dit artikel: bestaat een bovennatuurlijke wereld? Vast en zeker geloven vele christenen. Niet dus, menen atheïsten zeker te weten. Twifels bij agnosten! Deze laatsten sluiten het niet uit...! De wetenschap ontkent vooralsnog het bestaan van het bovennatuurlijke, het para-normale. Zij gaan immers uit van aannames en feiten, en die kunnen niet geleverd worden. De waarheid blijft in het midden, en als we de Duitse filosoof moeten geloven, en waarom niet, bestaat er geen absolute waarheid. Atheïsten zeggen tegen theïsten, jullie beweren zeker te weten dat er een God (Allah) besttat, Nou kom maar op met het bewijs. Geen bewijs dus, hetgeen niet per definitie zegt dat het ontbreken van bewijs zou betekenen dat íets'en of het bovennatuurlijke niet zou kunnen bestaan. Dat zou mogelijk zijn, want zelfs de wetenschap weet niet wat er mogelijk nog meer bestaat of al bestaat. Zij ontdekken (her)ontdekken immers wat zij zelf hebben ontdekt (feiten) die alreeds bestonden voor hun wetenschappelijke ontdekking(en). En zo ontdekken ze nieuwe en hernieuwde feiten, ook in natuurwetenschappen. Nieuwe levensvormen die zijn geëvolueerd in nieuwe levende soorten op Aarde.

En zo is het niet uit te sluiten ook niet door atheïsten dat het bovennatuurlijke in reële zin bestaat. Zo kan er dus ook de bovennatuurlijke of transcedente Goddelijke opperwezen als zelfstandig spirituele entiteit bestaan. Wie zal het zeggen! En als dat waar is hebben moderne geloofsinterpretanten ongelijk. Zij geloven dat God een menselijke projectie is van het 'goede'en Satan?Duivel het tegenover gestelde is de projectie van wat mensen ervaren als het kwade. En waarom zouden zij het niet bij het recht eind hebben?

Maar ook kan het geloof van atheïsten dat een persoonlijke bovennatuurlijke God niet zou (kunnen) bestaan waar zijn. Al blijft natuurlijk de vraag wat de werkelijke oorsprong is van het bestaan van de kosmos en het leven in de kosmos en op Aarde.

Slechts het uitschakelen van tijd en ruimte, het vaststellen dat tijd en ruimte niet bestaan, en er tijdloosheid is, eeuwigheid brengt ons op het idee dat er simpelweg geen verklaring over oorzaak van het ontstaan van de kosmos van een eventuele al dan niet bestaande bovennatuurlijke wereld en transcedente God.

Je kunt immers als zelfstandig denkend mens uit vrije wil en vrije wil geloven wat je wilt en denkt. Geloven kan twee uitkomsten hebben, zelfs drie: 1.dat iets of iemand waar is, werkelijkheid, dat het onwaar is, fantasie en of bedrog, illusie, en ook nog een 3e optie namelijk dat geloven van fantasie kan overgaan in werkelijkheid. Dromen bijvoorbeeld kunnen bedrog blijken, maar ook uitkomen. En dat is met wensen ook zo. Sommige verlangens, wensen worden werkelijkheid, anderen blijven fantasie...

Co Meijer uit TELESKOOP MAGAZINE

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.