H8 Vergunningen (windturbine)

Door Niels_1 gepubliceerd op Tuesday 10 June 17:32

Een kleine inleiding van deze zilla vindt u hier.

8                           Vergunningen

Voor windturbines zijn er verschillende vergunningen en rapporten nodig. Dit is noodzakelijk om aan te tonen dat de windturbine geen risico vormt voor de omgeving. Wanneer dit wel zo is, moeten deze risico’s zodanig beperkt worden dat de omwonenden, de omliggende natuur… hier zo weinig mogelijk van merkt.

 

8.1                    Milieueffectenrapport (MER)

Voordat een windmolenproject wordt uitgevoerd, wordt een milieueffectenrapport (MER) opgesteld. Dit rapport is een openbaar onderzoek naar mogelijke milieugevolgen door windmolens. Op deze manier worden schadelijke effecten voor het milieu vroeg opgemerkt en kan hier eventueel rekening mee gehouden worden.

Een milieueffectenrapport wordt dus opgemaakt voordat een vergunning wordt goedgekeurd.

 

Een MER-plicht wordt gebruikt bij grote projecten. Onder grote projecten verstaat men windmolenparken met 20 of meer windturbines. In sommige gevallen is het ook afhankelijk van de plaats waar de windturbines zullen geplaatst worden. In een kwetsbaar gebied is een milieueffectenrapport bijvoorbeeld zeker en vast noodzakelijk.

 

In een milieueffectenrapport worden de gevolgen voor het milieu opgenomen, maar ook de invloed die een windturbine kan hebben op de fauna en flora in de omgeving van de windturbine. Ook kunnen buurtbewoners opmerkingen in verband met bepaalde dossiers indienen. Nuttige reacties die kunnen opgenomen worden in een milieueffectenrapport zijn bijvoorbeeld mogelijke alternatieven (andere locatie, andere inrichting…), mogelijke effecten die nog niet vermeld worden in het rapport (geluidsoverlast, geurhinder…) en bepaalde aandachtspunten en gebieden in de omgeving van een windturbine (monumenten, landschappen, fauna en flora…) waarop een windturbine impact zou kunnen hebben.

 

8.2                    Milieuvergunning

Wanneer een milieuvergunning wordt opgesteld, worden windturbines in verschillende categorieën ingedeeld. Dit gebeurt op basis van hun vermogen:

  • klasse 3: 300 kW – 500 kW

Windturbines de zich in klasse 3 bevinden moeten enkel gemeld worden.

  • klasse2: 500 kW – 5 000 kW

Aanvraag voor windturbines in deze klassen wordt beslist door het gemeentebestuur. Wanneer het gaat om een aanvraag van een openbaar bestuur zal de aanvraag bij de provincie moeten gebeuren.

  • klasse 1: > 5 000 kW

Windturbines in deze klasse worden beoordeeld door de provincie. Hiertegen is hoger beroep mogelijk bij de Vlaamse overheid.

 

8.3                    Stedenbouwkundige vergunning

 

Voor kleine windturbines is het genoeg om een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen. Deze windturbines worden meestal aangevraagd door particulieren die de opgewekte energie zelf gebruiken. De aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning wordt goed- of afgekeurd door het gemeentebestuur. Wanneer het gemeente bestuur de aanvraag afkeurt, kan hier tegen in beroep gegaan worden.

 

 

8.4                    Beoordelingskader                                                                     vergunningsaanvragen

Wanneer men een aanvraag indient, wordt deze op verschillende wijzen beoordeeld. Ook is er een verschil tussen de beoordeling van kleine windturbines en middelgrote of grote windturbines.

 

Bij kleine windturbines is er enkel een stedenbouwkundige vergunning nodig. Deze vergunning wordt beoordeeld op volgende punten:

  • De manier waarop de windturbine wordt geïntegreerd in de natuur, omgeving;
  • De geluidshinder die de windturbine zal veroorzaken;
  • De slagschaduw;
  • De veiligheid van de windturbine (remmen, bliksembeveiliging…).

 

Voorgaande punten zijn algemene punten. Het gemeentebestuur die de vergunning goed- of afkeurt, kan zelf nog specifieke punten bijvoegen.

 

Middelgrote en grote windturbines worden op dezelfde wijze beoordeeld, het verschil is enkel dat de regels strenger zijn en dat alles goed uitgewerkt moet zijn. Bij deze windturbines moet niet alleen een stedenbouwkundige vergunning opgemaakt worden, maar ook milieuvergunning en in vele gevallen ook een milieueffectenrapport, afhankelijk van de plaats waar de windturbine komt te staan.

 

BRONVERMELDING

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.