H5 Windturbine krantenartikelen

Door Niels_1 gepubliceerd op Tuesday 10 June 17:06

Een kleine inleiding van deze zilla vindt u hier.

5                           Krantenartikelen

5.1                    Krantenartikel Lanaken

In Lanaken zijn in 2003, 4 windmolens geplaatst bij Celanese. Deze windmolens zouden ervoor zorgen dat er meer hernieuwbare energie gebruikt wordt in België.

In de buurt van chemiebedrijf Celanese in Lanaken is vrijdag een windmolen van 140 meter hoog rechtgezet. Meteen de hoogste windturbine van de Benelux. De mast meet 100 meter – de doorsnee hoogte is 78 meter – en de wieken zijn 39 meter lang. Electrabel Green Projects bouwt deze maand 4 van deze reuzen in Lanaken. Het project kost 10 miljoen euro.

Electrabel bouwt de molens om aan haar groene stroomverplichtingen te kunnen voldoen. “Op dit moment is nog maar 0.8 procent van onze stroomproductie in Vlaanderen afkomstig van hernieuwbare energie (wind en biomassa),” zegt woordvoerder Olivier Rossignol van Electrabel. “Tegen 2010 moet dat 6 procent zijn. Of we dat halen? Tja, veel zal afhangen van de realisatie van projecten die we plannen.”

Windmolens bouw je immers niet om het even waar in het dichtbevolkte Vlaanderen.

De plannen voor Lanaken dateren al van 2000. Protest van flatbewoners in Maastricht heeft onder meer voor vertraging gezorgd. “Er was inderdaad angst voor visuele hinder,” zegt projectleider Gert Agten. “We hebben dan een simulatie gemaakt en dat heeft de mensen gerustgesteld. De gemeente Lanaken heeft trouwens de kleur mogen kiezen: lichtgrijs, omdat die het minst opvalt. Daarnaast moeten we bij de inplanting van windturbines voldoende afstand houden tot woningen, moet het een ‘windsite’ zijn en een industriegebied.”

De 4 molens in Lanaken hebben samen een maximumcapaciteit van 8 megawatt, genoeg voor het elektriciteitsverbruik van 5 000 gezinnen. De stroom wordt rechtstreeks op het net van Celanese gezet. Celanese is één van de grote stroomklanten van Electrabel en hoopt met de groene stroom een stuk te besparen op de energiefactuur. “Het groene imago is natuurlijk meegenomen”, lacht technisch manager Bart Switten van Celanese. “Daarnaast ontlopen de stroomproducenten met de windturbines een deel van de boetes die ze moeten betalen als ze niet aan hun percentage hernieuwbare energie komen. Voor Celanese is het project dan weer interessant omdat die boetes anders toch worden door verrekend aan de verbruikers. Bovendien loopt het transport van de elektriciteit niet meer over het publieke net, waardoor wij de zogenaamde ‘Eliataks’ ontlopen.”

De groene stroom die Celanese niet nodig heeft, komt automatisch op het publieke net. De komende maanden gaat Electrabel proefdraaien met de 4 molens en vanaf september moeten ze operationeel zijn. Met windsnelheden van 65 tot 90 km/u draaien de molens op volle capaciteit. Eén troost voor wie molens niet graag ziet: na 20 jaar vervalt de vergunning en worden ze ontmanteld.

Bron: THUWIS, G., ‘Hoogste windmolen Benelux in Lanaken’, Het Belang van Limburg, jaargang

 2003.

5.2                    Krantenartikel Heers

In Heers werd er op 28/11/13 beslist geen milieuvergunning af te leveren voor de bouw van 3 nieuwe windturbines. Dit omdat er zeer veel bezwaren waren van onder andere natuurverenigingen. Hieronder een artikel van de burgemeester waarom deze windmolens werden afgekeurd.

 

“Er komen geen nieuwe windturbines in Heers.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Op donderdag 28 november 2013 besliste de Limburgse deputatie op voorstel van gedeputeerde van Leefmilieu & Natuur Ludwig Vandenhove principieel om geen milieuvergunning af te leveren voor de bouw van 3 nieuwe windturbines in Heers.

“Gezien de vele bezwaren, onder andere van natuurverenigingen, heb ik voorgesteld de milieuvergunningsaanvraag te weigeren.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Bovendien zijn deze turbines niet voorzien in het Windplan Limburg en waren er negatieve adviezen van zowel de Windwerkgroep Vlaanderen, als de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC).”

“En de dag nadien heeft het aanvragende bedrijf Edison Energy de milieuaanvraag zelf ingetrokken, omdat volgens hen nog iets aan het dossier schortte. Dus toch eerst proberen! Onbegrijpelijk.

Even onbegrijpelijk is dat het college van burgemeester en schepenen van Heers, ondanks alle twijfels, een gunstig advies geeft en dat nu Jan Leus (N-VA), de Heerse schepen van natuurbeleid en leefmilieu, aan het Belang van Limburg verklaart dat hij ‘de aanvraag terecht (door de provincie) is afgekeurd.”

Bron: VANDENHOVE, L., ‘Wat is er toch van de (gemeente)politiek geworden?’, 5 december 2013.

 

5.3                    Krantenartikel Rukkelingen-Loon

In Rukkelingen-Loon is er nog een aanvraag lopende voor het bouwen van windturbines. Tot 27 september kan het dossier nog ingekeken worden. Protest kan ook tot dan schriftelijk worden ingediend. Hieronder het volledige krantenartikel.

 

“Edison Energy Green uit Hasselt heeft een milieuvergunningsaanvraag ingediend om in Rukkelingen-Loon een windturbinepark te exploiteren. De aanvraag betreft de installatie van 3 windturbines op percelen langs de Bovelingenstraat, parallel aan de autosnelweg E40 Brussel-Luik. De turbines zouden in totaal een elektrisch vermogen van 14 megawatt produceren. “Dat is genoeg om 3.300 gezinnen van stroom te voorzien, wat overeenkomt met ganse gemeente Heers”, zegt schepen van milieu Jan Leus (N-VA). “Vorige dinsdag werd hierover al een informatievergadering georganiseerd voor de rechtstreeks betrokken inwoners en de leden van de milieuraad. Edison Energy gaat, op vraag van het gemeentebestuur, op dinsdag 24 september om 19.30 uur nog een infovergadering houden voor alle inwoners van Heers. Daarin moet men antwoord geven op drie belangrijke vragen: in welke mate worden de inwoners van Heers beter van een windturbinepark, in welke mate wordt onze gemeentekas daar beter van en ook in welke mate zal de firma natuur compenserende maatregelen nemen?”

Het dossier ligt nog tot en met 27 september ter inzage bij de milieudienst van de gemeente. “Alle inwoners kunnen dus de aanvraag komen inkijken en op die manier goed gefundeerde vragen stellen op de infovergadering. Bezwaren en opmerkingen kunnen tevens schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen.”

Vorig jaar nog deed de firma Storm een aanvraag voor het plaatsen van een windpark met drie windturbines op het grondgebied van Heers, vlakbij de autokeuring. Hun aanvraag werd door de provincie afgekeurd omdat de windturbines niet pasten in het Haspengouws landschap.”

Bron: MISSOTTEN, G., ‘Plannen voor windmolens in Rukkelingen-Loon’, Het Belang van Limburg, 13 september 2013

 

5.4                    Krantenartikel Puurs

In Puurs is er massaal protest tegen de aanvraag voor nieuwe windturbines. In Puurs staan immers al windturbines en de burgers willen niet nog meer windturbines door de felle overlast. Hieronder het volledige artikel.

 

“PUURS - Er is massaal protest tegen de plannen voor een tweede windturbine op de terreinen van het farmaceutische bedrijf Pfizer in Puurs. Actiegroep Betere Buurt Puurs heeft de voorbije dagen 1.431 bezwaarschriften ingediend bij het gemeentebestuur. ‘We hopen dan ook dat het gemeentebestuur een negatief advies zal geven’, klinkt het.

Actiegroep Betere Buurt Puurs diende 737 bezwaarschriften in tegen de stedenbouwkundige vergunning en 694 bezwaarschriften tegen de milieuvergunning voor de bijkomende windturbine. ‘En daarnaast zijn er nog een aantal mensen die individueel bezwaar hebben aangetekend. Het totaal aantal bezwaarschriften zal dus nog hoger uitvallen dan het cijfer waarvan we nu weet hebben’, zeggen Marc Amelinckx en Noëla Verhofstadt van Betere Buurt Puurs.

Volgens het actiecomité is er nu al enorme overlast van de bestaande windturbines in Puurs. Langs de N16 staan er immers al drie. ‘Het is bijna onleefbaar voor ons. Hele nachten lang het gezoem van de draaiende wieken horen. Dat kost ons 50 slapeloze nachten per jaar. Nog een turbine erbij zou het lawaai alleen maar versterken’, klinkt het. ‘De vele bezwaarschriften zijn een signaal dat kan tellen. De inwoners van Kalfort en Ruisbroek zijn de overlast meer dan beu. Een bijkomende windturbine zou de leefbaarheid aantasten in heel wat straten. Gezien het massale protest kan er dan ook geen sprake zijn van een bijkomende turbine, lijkt ons.’

Betere Buurt Puurs hoopt dan ook dat het gemeentebestuur haar conclusies trekt. ‘Wij verwachten van het gemeentebestuurder een duidelijk signaal: een negatief advies. Het welzijn van haar inwoners moet prioritair zijn aan de belangen van een multinational die gerust kan kiezen voor andere alternatieve energiebronnen zoals zonnepanelen, een biomassacentrale of investeren in offshore windturbines.’

‘Wij nemen de bezwaarschriften uiteraard mee naar het schepencollege. Net als het dossier van de milieuambtenaar, dat van de dienst Ruimtelijke Ordening en uiteraard dat van Pfizer zelf. En aan de hand van al die factoren nemen we een beslissing in het schepencollege. Deze maand nog volgt het advies voor de milieuvergunning, volgende maand voor de stedenbouwkundige vergunning. Die adviezen gaan naar de provincie Antwerpen en Ruimtelijke Ordening Vlaanderen die op hun beurt een beslissing moeten nemen’, reageert schepen van Milieu Alex Goethals (CD&V).

Bij Pfizer hebben ze altijd volgehouden dat de windmolens op hun terrein aan strenge voorwaarden moeten voldoen en dat men alles doet om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.”

Bron: Nieuwsblad, ’Massaal protest tegen nieuwe windturbine’, (13 december 2013).

 

 

BRONVERMELDING

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.