x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

H 21 en 22 van de Openbaring

Door Johnastria gepubliceerd op Tuesday 10 June 12:04

Openbaring 21: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde

Johannes ziet een nieuwe hemel en aarde, de zee is er niet meer. Jeruzalem daalt uit de hemel neer als een bruid.

a540aa4e9dfeacd77c0e182e5ca1a14d_1402401

Een stem roept vanuit de troon dat Gods woonplek bij de mensen is. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood, jammergeklacht, rouw en pijn meer zijn.  Johannes moet noteren door Hem die op de troon zit dat hij alles nieuw maakt en dat het gezegde betrouwbaar en waar is.

God zegt: ’’ ik ben de alfa en de omega, wie dorst heeft geef ik te drinken met levengevend water. Wie overwint is mijn kind. Wie zich heeft ingelaten met gruwelijke dingen krijgt de tweede dood ‘’.

Dan benadert één van de zeven engelen met de offerschalen Johannes. Hij mag de bruid van het lam zien op een hoge berg. De apostel ziet Jeruzalem neerdalen uit de hemel met een schittering als van een kristallen jaspis.

                      De beschrijving van het neerdalende Jeruzalem

 • er zijn grote, hoge muren met 12 poorten: bij elke poort staat een engel.
 • op elke poort staat de naam van één van de 12 stammen van Israëls zonen.
 • er zijn 3 poorten op het oosten, op het zuiden, op het westen en op het noorden.
 • de stadsmuur heeft 12 fundamenten met op elk fundament de naam van een apostel.
 • de engel meet de stad op met een gouden meetstok.
 • de stad is vierkant: de lengte, breedte en hoogte zijn 12000 stadie.
 • de dikte van de stadsmuur is 144 el.
 • de muur is gemaakt van jaspis, de stad van goud.
 • de fundamenten van de stadsmuur zijn versierd met jaspis, lazuur, aquamarijn, kornalijn, smaragd, sardonyx, sarder, olivijn, topaas, turkoois, granaat en amethist.
 • de 12 stadspoorten hebben elk een verschillende parel.
 • de straten van de stad zijn van zuiver goud.

Johannes ziet dat er geen tempel in de stad is. Gods luister schijnt over de stad en het lam is haar licht. Jeruzalem heeft het licht van de zon en de maan niet nodig. De volkeren zullen leven in het licht van de stad. Koningen over gands de aarde komen haar hun lof betuigen. Enkel zij die in het boek des levens staan mogen de stad binnentreden.

De nieuwe hemel en nieuwe aarde

De nieuwe hemel en aarde wordt gemaakt aan het begin van het 1000 jarige rijk van Christus. Er zullen geen zeeën en oceanen meer zijn. De aarde wordt volledig zichtbaar. God brengt, door middel van vuur, al het overtollige water terug naar het uitspansel zoals het was voor de zondvloed (genesis1: 6-8). De bewoonbare oppervlakte stijgt enorm. Het koninkrijk op aarde kan beginnen.

De neerdaling van Jeruzalem uit de hemel

Een deel van de tabernakel van God wordt vanuit de hemel geplaatst in Jeruzalem. Jeruzalem wordt het centrum van het universum. Wanneer God op aarde woont zal er geen dood, pijn en rouw meer zijn. Gedurende deze tijd wordt alles wat vergankelijk is vervangen door Goddelijke voorzieningen met eeuwigheidswaarde. Johannes moet noteren dat alles waarachtig en betrouwbaar is. Het zal zo geschieden.

De engel en de bruid

De bruid van het Lam, dat Johannes van de engel mag zien neerdalen uit de hemel, is Jeruzalem. De wedergeboorte van Israël als natie met zijn 12 stammen is voltrokken. Jeruzalem representeert het verenigde Israël. De stad daalt neer met een schittering als jaspis, symbool voor de toekomstige heerlijkheid.

Het licht in Jeruzalem

Er is geen tempel nodig in Jeruzalem want God woont er. Israël zal een licht zijn voor al de volkeren zoals God het bedoelde. Zij zullen zich naar Jeruzalem begeven om  Hem te loven en eer te betuigen. Door de schitterende luister en uitstraling van God verbleken het licht van de zon en de maan in Jeruzalem. Nachten bestaan niet meer in Jeruzalem. Iedereen die in het boek des levens staat mag er binnen. De poorten zijn altijd geopend.

           Openbaring 22: De Alfa en de Omega

Openbaring 22 is een vervolg op Openbaring 21.

4813434e7f0118b0b5eeda824f96613c_1402401

De engel laat Johannes een rivier met levenswater zien die uit de troon van God en het Lam komt. De rivier stroomt door de hoofdstraat van de stad en heeft aan beide zijden een levensboom die 12 maal per jaar vruchten draagt. De bladeren van de boom zijn voor de genezing der volkeren.

De troon van God en het Lam staat in de stad. Zijn knechten zullen Hem vereren. Elke vloek is verdwenen. Iedereen zal het aangezicht van Christus kunnen zien en zijn naam zal op hun voorhoofd komen te staan.

De engel vertelt Johannes dat zijn woorden waar en betrouwbaar zijn. Johannes valt  op zijn knieën voor de engel maar wordt terechtgewezen. Enkel God mag vereerd worden. Hij mag het boek met de profetische woorden niet verzegelen omdat de tijd waarin zij gaan uitkomen niet ver meer is.

Er wordt door de engel aan Johannes medegedeeld dat wie verkeerd doet meer verkeerd zal doen, wie vuil is vuiler zal worden, wie goed doet meer goed zal doen en wie voor God afgezonderd is nog meer afgezonderd zal worden.

Dan verneemt Johannes de woorden die Jezus aan de engel verkondigde:

 • ja, ik kom gauw. Gelukkig is hij die de profetische woorden van dit boek onthoudt.
 • ja, ik kom gauw met mijn beloning en geef iedereen wat hij verdient.
 • ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.
 • gelukkig zijn zij die hun kleren wassen omdat zij van de levensboom mogen eten en door de poorten van de stad mogen binnengaan.
 • buiten de stad zijn de honden, de tovenaars, de overspeligen, de moordenaars, de  afgodendienaars en allen die met plezier liegen en bedriegen.
 • ik heb mijn engel gestuurd om dit allemaal aan de gemeenten te vertellen. Ik ben zowel de wortel als de nakomeling van David. Ik ben de schitterende  morgenster.
 • ja, ik kom spoedig, Amen.

De geest en de bruid roepen Christus om te komen. Ook hij die deze woorden hoort roept om te komen. Wie  dorst heeft mag voor niets drinken van het levenswater.

De engel waarschuwt dat ieder die iets aan de profetische woorden van dit boek toevoegt met rampen door God zal gestraft worden. Hij die woorden van dit boek afneemt mag van God de stad niet binnen en het recht om van de levensboom te eten wordt hem afgenomen.

De herstelling van het paradijs.

God had een plan dat al klaar was voor de schepping plaatsvond. Door zijn volmaaktheid wist hij reeds de geschiedenis op voorhand. Gods voornemen is standvastig en zal uitgevoerd worden.

Het plan van God is om iedereen samen te voegen verenigd met Christus. Uit één familie werd de Messias geboren. Christus is een afstammeling uit de stam van Juda, één van de 12 stammen van Israël. Israël wordt door God het uitverkoren volk genoemd omdat het via de stam van Juda de Messias zou voortbrengen.

De theocratie van God

De troon van God en het lam staat in Jeruzalem waar Iedereen hem zal vereren. Wie naar Jeruzalem gaat mag het aangezicht van Christus zien. Elke mens krijgt een merkteken op het voorhoofd. God zal Jeruzalem met zijn luister verlichten.

De knieval van Johannes voor de engel

De engel zegt dat zijn woorden waarachtig en betrouwbaar zijn. Hij is gestuurd om mede te delen wat er moet gebeuren. Johannes mag het boek met de profetische woorden niet verzegelen omdat de tijd waarin zij gaan uitkomen nabij is. Wat voor aardse tijden lang is, is voor de hemelse slechts een fractie.

 Johannes valt op de knieën voor de engel. Hij wordt terechtgewezen want enkel God mag vereerd worden. God wil dat men uit vrije wil naar hem toekomt zodat hij die goed doet nog meer goed zal doen.

De woorden van Christus aan de engel

 • Ja, ik kom gauw, gelukkig is hij die de profetische woorden van dit boek onthoudt.
 • Ja, ik kom gauw met mijn beloning en geef iedereen wat hij verdient.
 • Ja, ik kom gauw, amen.

Christus zegt tot drie maal toe dat hij spoedig komt. Voor mensen zijn eeuwen lang, maar voor de hemel zijn deze in vergelijking met de komende eeuwigheid te verwaarlozen.

 • Ik ben de Alfa en de Omega: Jezus is alles, het begin en het einde. Hij schiep wat zichtbaar en onzichtbaar is.
 • Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen omdat zij van de levensboom mogen eten en door de poorten van de stad binnengaan.
 • Buiten de stad zijn de honden, de overspeligen, de tovenaars, de moordenaars, de afgodendienaars en allen die met plezier liegen en bedriegen.

Dit zijn de verworpenen der aarde die voor eeuwig in de vuurpoel geworpen zijn samen met de Satan, de valse profeet en het beest.

 • Ik heb mijn engel gestuurd opdat u dat allemaal aan de gemeenten zult vertellen. Ik ben de wortel als de afstammeling van David, ik ben de schitterende morenster.

Christus zegt dat hij een afstammeling van David is. Hij is de Messias geboren uit het uitverkoren volk. Hij is de schitterende Morgenster.    

De oproep van de geest en de bruid     

We krijgen een oproep om te komen, van de geest en de bruid, die zowel gericht is aan Jezus als aan ons. De Heilige Geest en de aarde roepen op de komst van de bruidegom. De gelovigen hunkeren naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wie wil mag drinken van het levenswater dat stroomt vanuit de troon van God en het lam. 

De waarschuwing van de engel    

De profetische woorden van de engel zijn dermate belangrijk dat wie woorden toevoegt of afneemt van dit boek door God gestraft zal worden. Het wordt hem verboden Jeruzalem binnen te treden en te eten van de boom des levens. 

Bronnen en referenties:

* you tube: het boek Openbaring door G.J. van Loon.

* you tube: The book of revelation verse-by-verse preaching-pastor Steven Anderson.

http://blur.by/1xI5UGY

                          

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
U bent niet ingelogd. Wilt u nu inloggen of een account aanmaken?
Het laatste boek van de Bijbel heet in het Grieks apocalyps, wat letterlijk vertaald 'ontsluiering' betekent. De Almachtige ontsluierd: Ze was 'omgord aan de borsten'. Jezus droeg een koord om zijn taille en Maria is aan de borsten omgord. Zo zien alle afbeeldingen van die twee er uit.
De Biblia zijn voor het merendeel vertaald uit het Grieks, welke religie had je toen in Griekenland? Precies: de Griekse Mythologie met de Olympische Goden en Godinnen. De Heere God is dus in feite de God Zeus, de Godin Athene, de God Apollo etc. etc.