H 9,10 van de Openbaring.

Door Johnastria gepubliceerd op Monday 09 June 12:30

         Hoofdstuk 9: de vijfde en de zesde bazuin.

da3a5f5538b3ac7bc37d6e7f1293945c_1402314

De vijfde bazuin

Een ster valt uit de hemel en krijgt de sleutel om een bodemloze put te openen. De ster opent de put en er stijgt rook uitop die de zon en de hemel verduistert. Uit de rook dalen sprinkhanen neer op aarde die de natuur gerust moeten laten, maar ze mogen de mensen gedurende 5 maanden zwaar pijnigen.

De mens zal naar de dood zoeken en verlangen maar hem niet vinden. De vijfde bazuin is het einde van de eerste wee .De sprinkhanen hebben een paardenlichaam met het hoofd als een mens, dragen lange haren en in hun bek staan tanden als leeuwen. Hun borst is gepantserd en ze zijn voorzien van een soort angel gelijk een schorpioen.

Verklaring

De vallende ster is de duivel die vanuit de hemel naar de aarde gegooid wordt om de bodemloze put te openen. Dit is het rijk van machtig gevallen engelen onder leiding van Appolyon. Deze demonen verblijven in het centrum van de aarde. Satan laat ze vrij. Wetende dat hem nog weinig tijd rest, doet hij  alles om de wereld te misleiden. De opstijgende rook uit de put is de misleidende leer die de zon en de hemel verduistert,het ware licht wordt tegengehouden. De sprinkhanen uit de rook zijn de demonen. Ze zijn met velen en verduisteren de gehele atmosfeer. Met hun angel pijnigen ze de wereld gedurende 5 maanden, maar ze mogen de mensen niet doden.  De sprinkhanen, lijkend op paarden, staan voor strijd. De strijd van de ware Christenen tegen de listen van de duivel. Hun lange haar is de verleidende schoonheid die ze kunnen etaleren. De duivel en zijn demonen kunnen zich vermommen als engelen van het licht maar zwaar met hun leeuwentanden uithalen . Doden kunnen ze de mens niet want de angel van de dood blijft de zonde.

De zesde bazuin

De 4 engelen laten hun rampen los op aarde. 1/3 van de mensen wordt gedood door een oneindig aantal ruiters, gezeten op paarden met leeuwenkoppen. Uit hun bek komt vuurzwavel en rook. Hun staarten zijn als slangen en schorpioenen en hebben de macht om veel onheil aan te richten op aarde. Zij die het niet overleven zijn niet in het bezit van het teken van God op hun voorhoofd. De overlevenden blijven hardnekkig hun zelfgemaakte Goden van goud, zilver en hout aanbidden. Dit is het begin van de tweede wee .

Verklaring

Bij het blazen op de zesde bazuin komt een wee op mensen die zich blijven verzetten  tegen God. Wanneer de 4 engelen de rampen loslaten op aarde zal elke vorm van spiritisme aan het licht komen en ten onder gaan. De 4 engelen uit zegel 6 laten een onnoemelijk aantal ruiters hun gang gaan. Het zijn de  strijdkrachten van het kwaad die velen geestelijk overmeesteren en in wanhoop brengen. Uit de bek van de paarden komt rook,  vuur en zwavel die 1/3 van de bevolking doodt. Met hun staarten als slangen richten ze veel onheil aan.  Er zal een allesomvattende oorlog komen met 1/3 van de wereldbevolking als slachtoffe. Vuur rook en zwavel is het gevolg van gebruikt oorlogstuig.

             Hoofdstuk 10: de blijde boodschap

3227c643466be99a5f763bbfa1e97ecc_1402314

Dit is een tussenhoofdstuk. Een machtige engel verschijnt en houdt een kleine boekrol vast. Zijn voeten verbinden de zee met het land. De tijd dringt want bij het weerklinken van bazuin 7 wordt Gods geheim werkelijkheid. De engel roept als een leeuw maar Johannes mag de woorden die als zeven donderslagen klinken niet opschrijven. Hij krijgt de boekrol en moet ze opeten. De boekrol is zoet als honing maar brandt in zijn maag. Johannes krijgt de opdracht om verder te gaan prediken.

Verklaring

De machtige engel is  Christus die zich openbaart net voor het laatste oordeel van God. Het teken aan de hemel dat de komst van de Mensenzoon aankondigt werd reeds gegeven; het verduisteren van de zon, maan en sterren. Bij het blazen op de  zevende bazuin zal Gods oordeel uitgevoerd worden. Christus daalt voor de ogen van de gehele wereld neer. De doden en de levenden die het teken van God dragen worden weggevoerd.

Gods geheim

Gods geheim of Gods verborgen plan zijn de 7 mysteries van God. Bij het weerklinken van de 7de bazuin worden deze mysteries bekend gemaakt.

  • het mysterie van de zonde: de eerste mens Adam werd gemaakt om op aarde te leven. Door zonde werd hij uit het hof van Eden verjaagd en zou sterven. Christus betaalde de prijs voor de zonde op het kruis opdat wij na onze dood verder zouden kunnen leven in de hemel. Wij zijn de verkozen generatie die ooit samen met Christus zullen regeren op de nieuwe aarde.
  • het mysterie van de incarnatie: Christus werd door God verwekt in de schoot van Maria.
  • het mysterie van de losprijs voor de zonde.
  • het mysterie van de opstanding van de doden.
  • het mysterie van Satan, de valse profeet en de antichrist.
  • het mysterie van oordeel met  eeuwige straf en beloning.
  • het mysterie van tijd: al het verborgene komt naar boven want God weet alles. De aardse ervaring van tijd stopt. De tijd wordt door de eeuwigheid opgeslokt. God is de Alfa en Omega.  

Bronnen en referenties:

* you tube: het boek Openbaring door G.J. van Loon.

* you tube: The book of revelation verse-by-verse preaching-pastor Steven Anderson.

http://blur.by/1xI5UGY

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.