Komen er geen Elfstedentochten meer of is het KNMI te pessimistisch ?

Door Harry gepubliceerd op Tuesday 27 May 20:50

Volgens een recent gepubliceerd rapport van het KNMI worden de winters steeds zachter en natter en dus zou de kans op een Elfstedentocht de volgende jaren steeds kleiner worden. Als we echter de winters van de afgelopen zes jaar beschouwen lijken de kansen op een Elfstedentocht binnen afzienbare tijd steeds groter te worden.

 

 

71b25fdefb388109196c24aea3be8e2a.jpg
 

 

Rapport KNMI.

Volgens een in mei 2014 gepubliceerd rapport van het KNMI worden de winters steeds zachter en natter. De zomers daarentegen worden steeds droger en warmer. In 2050 zou het gemiddeld al 1- 2,3 graden warmerzijn en in 2085 1,3- 3,7 graden. De kans op een Elfstedentocht in 2050 zou nog maar 2% bedragen, terwijl dat nu nog zo'n 15% is. Met andere woorden, de komende decennia kunnen we nog hoop koesteren dat de Tocht der Tochten zal plaatsvinden.

Er zijn echter ook scenario's waarin de kansen op een Elfstedentocht de komende tijd alleen maar toenemen. En gezien het feit dat we de afgelopen zes jaar maar liefst vier kouder dan normale winters hebben gehad, zijn dergelijke scenario's beslist niet onwaarschijnlijk.

 

De Elfstedentocht.

 

Sinds 1909 is hij vijftien keer verreden : DE ELFSTEDENTOCHT ……. en Nederland snakt naar een nieuwe Tocht der Tochten. De winter van twee jaar geleden leek het er even op dat dit mega- evenement weer zou plaatsvinden, maar helaas, Koning Winter zat niet vast genoeg op zijn troon en Nederland rouwde een aantal dagen nadat voorzitter Wiebe Wieling had bekend gemaakt dat het niet door kon gaan. Ook vorig jaar kon er op uitgebreide schaal op natuurijs worden geschaatst, maar een Elfstedentocht zat er niet in.
Al sinds 1997 zit Nederland met smart te wachten op de zestiende editie van deze tot de verbeelding sprekende monstertocht, die niet alleen sportief gezien van eminent belang is. Ook in het kader van economische impulsen voor met name Friesland, maar zelfs voor Nederland als geheel, dat wel wat positivisme kan gebruiken in de huidige “crisistijd”, is het doorgaan van de tocht van groot belang.
Maar alles valt of staat uiteraard bij een winter die voldoende kou gaat brengen .
 

Prognoses voor de komende winter 2014-2015.

Mijn verwachtingen voor de komende winter heb ik verwoord in het artikel : Hoe groot is de kans op een strenge winter het komende seizoen 2014-2015 ? In dit artikel zijn op grond van o.a. de afgelopen koude winters,de zonnecyclus en de veranderende luchtstromingen als gevolg van het smelten van de Noordpool de verwachtingen voor de komende winter geanalyseerd. Met name dezonnecyclus, oftewel de activiteit van de zon in grafieken vastgelegd, biedt hoop voor winterliefhebbers. Maar liefst 11 van de 15 Elfstedentochten tot nu toe zijn gehouden op momenten dat er sprake was van relatief weinig activiteit van de zon. En ook nu is er, ondanks een aantal felle uitbarstingen afgelopen voorjaar, sprake van een historisch onnatuurlijke grafiek, welke het aantal zonnevlekken weergeeft. Waar rond 2012 – 2013 sprake zou moeten zijn van een duidelijke top in de grafiek, is die weliswaar zichtbaar, maar in volume slechts half zo groot als normaal. Tot na 2017 zien we normaal gesproken alleen nog maar een afname van de waarden.

92358c2855b7a6b49e9e84119a3d5af7.jpg
 Er zijn dan ook hypotheses dat we een langere periode, mogelijk decennia, met weinig zonactiviteit tegemoet kunnen zien.
In dit licht bezien doet zich onmiddellijk de vergelijking gelden met de periode tussen ca. 1645 en 1715,ook wel de "kleine ijstijd" genoemd, waarin de zon gedurende tientallen jaren nagenoeg geen activiteit liet zien. In deze periode daalde de gemiddelde temperatuur wereldwijd significant.
Afgezien van het weer zijn er overigens nog een aantal factoren, die er wellicht toe bijdragen dat een Elfstedentocht in de toekomst – en wellicht komende winter- tot de mogelijkheden behoort.
 

 

Overige factoren.

Waar vroeger puur vrieskou moest zorgen voor voldoende ijsdikte om de tienduizenden schaatsers een veilige tocht te kunnen garanderen, zijn er tegenwoordig technieken om knelpunten van een voldoende dikke ijslaag te voorzien; bijvoorbeeld onder bruggen is de ijsdikte vaak een probleem. Om knelpunten in de vorm van open stukken water en wakken te behandelen kan men gebruik maken van zgn. "ïjstransplantatie”. Hierbij worden dikke brokken ijs van elders in het water gebracht, waardoor het water afkoelt en de basis is gevormd voor snelle ijsaangroei.

Maar er zijn meer mogelijkheden om plaatselijk snel een voldoende dikke ijsvloer te realiseren. De meest in het oog springende manier om dit te verwezenlijken is met behulp van “droogijs” , een vaste vorm van CO2, ook wel koolzuursneeuw genoemd. Deze stof zorgt voor een zeer snelle afkoeling tot wel 50 graden onder nul; op onvoldoende dik ijs gestrooid zorgt het droogijs ervoor dat het ijs aan de onderkant snel aangroeit – in een uur wel 2 cm.

0a33bb651bb835ad3d58dc3cef6b937b.jpg
 Een andere factor die – uiteraard bij voldoende vorst – kan zorgen voor een zo snel mogelijke Elfstedentocht is het via provincie en waterschappen zo gauw mogelijk invoeren van een vaarverbod en het stilleggen van bemalingen, sluizen en stuwen, waardoor het waterpeil zo constant mogelijk blijft en stromingen beperkt blijven. Vorig jaar al zagen we de resultaten van dergelijke gecoördineerde acties, waaronder we ook kunnen rekenen het in een later stadium waar nodig met groot materieel en veel manschappen sneeuwvrij maken van het ijs.
Zelfs kunnen in het uiterste geval onbetrouwbare gedeelten in de route vervangen worden door alternatieve routegedeelten. Ook de afgelopen winter kwam een dergelijke noodoplossing nog ter sprake.
 

Conclusie.

Gezien de trend van de winters de afgelopen zes jaren, zulks mogelijk veroorzaakt door de geringe activiteit van de zon, lijkt een Elfstedentocht de komende winter heel wel mogelijk, mede gelet op de mogelijkheden om knelpunten in de route te behandelen.

  

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Voor mij is de Elfstedentocht waarbij de tenen van de voeten vroren en de ijspegels aan hun neus hingen de enige echte,.
Degenen die die zo uitreden , daar had je pas echt bewondering voor.