Hoe groot is de kans op een strenge winter het komende seizoen 2014-2015 ?

Door Harry gepubliceerd op Tuesday 27 May 19:56

Wat is de verwachting/voorspelling voor de komende winter 2014-2015 ? Krijgen we net als vorig jaar een hele zachte winter of was dit slechts een onderbreking van de trend waarin we te maken hadden met relatief koude winters. Er zijn nog steeds tekenen die wijzen in de richting van strengere winters de komende jaren. Ook de verwachting voor de komende winter 2014-2015 past in dit koude scenario.

154ccd6f60ec3f0bdbb9cf448429d8e9.jpg

 

Voorspelling  winter van 2014-2015.

De winter 2013-2014 was extreem zacht. Betekent dit nu ook dat de kans op een zachte winter 2014-2015 groot is of kunnen we dit als een incident beschouwen ?
Het laatste scenario lijkt het meest voor de hand te liggen. We bevinden ons namelijk in een tijdvak van zes jaren met maar liefst vier kouder dan normale winters. Statistisch gezien is er dan ook geen sprake van een grote kans op een aanstaande zachte winter, hetgeen ook geldt voor de komende decennia.

Nog steeds lijkt het er op dat de zachte winters van 1998 t/m 2008 - met uitzondering van 2003 - plaats hebben gemaakt voor relatief koude winters met perioden met strenge vorst en veel sneeuw. De winters van 2010 , 2011 en 2012 hadden resp. 43, 28 en 18 sneeuwdagen.

Op grond van deze feiten is het bepaald niet onlogisch om te voorspellen dat de komende winter 2014-2015 best wel eens een koude winter kan gaan worden met –voor de liefhebbers – een aanzienlijke kans op flink wat sneeuw.

De vraag rijst natuurlijk of er verklaringen zijn voor de veranderende weerpatronen. Die zijn er in principe wel degelijk ; we hebben namelijk de laatste jaren te maken met een versneld smeltproces van de Noordpool en er is sprake van relatief weinig zonnevlekken. Een steeds grotere groep weerkundigen is van mening dat er met name voor West- Europa een scenario op gang komt waarin koudere winters centraal staan.

9b01429ed5de2061fde169ea3c873c02.jpg

 

 

Activiteit van de zon (zonnevlekken).

Op de zon vinden in meer of mindere mate explosies plaats, waarbij zeer veel magnetische straling vrijkomt. Het hart van deze plaatsen noemen we zonnevlekken. Vanaf de aarde zien deze zonnevlekken er donkerder uit dan het overige oppervlak; de temperatuur is daar dan ook minder hoog.

Bij een "actieve zon"hebben we te maken met veel zonnevlekken, waarbij meer magnetische deeltjes door de dampkring van de aarde dringen. Het gevolg daarvan is dat er zich minder wolken ontwikkelen, dus meer opwarming van de aarde.
Uit statistieken blijkt dat dat het aantal zonnevlekken met een cyclusperiode van ongeveer 11 jaar steeds een maximum en een minimum bereikt.
Er zijn theorieën ontwikkeld dat het weer mede bepaald wordt door de activiteit van de zon. Dus in een periode met weinig zonnevlekken zouden de temperaturen lager zijn dan in periodes met veel zonnevlekken. De afgelopen vijf jaar zaten we in een periode met weinig zonnevlekken; theoretisch zouden we hiermee de koudere winters kunnen verklaren. In tegenstelling tot eerdere verwachtingen is de zon in het voorjaar van 2012 weer duidelijk actiever geworden. Het maximum in de curve, dat in 2013 zal worden bereikt is echter duidelijk minder dan "normaal". Na 2013 zal weer een dalende lijn ingezet worden tot ca. 2017. Wat daarna het verloop van de grafiek zal worden is weliswaar onzeker, maar er zijn aanwijzingen dat de zonne- activiteit voorlopig op een laag niveau zal blijven. Er zijn zelfs theorieën dat we aan het begin staan van een nieuwe "kleine ijstijd", conform de periode van globaal 1645 tot 1715, waarin de zonne- activiteit heel gering was en de de temperaturen in Europa essentieel lager waren dan normaal. Strenge winters waren toen eerder regel dan uitzondering. 

Wat ook een sterke aanwijzing is voor het verband tussen weinig zonne- activiteit en koude winters, is het feit dat verreweg het grootste deel van de Elfstedentochten is gehouden in perioden dat er sprake was van weinig zonnevlekken.
 

Ook een aantal Duitse en Zwitserse onderzoekers kwam tot de conclusie dat er statistisch gezien wel degelijk gronden zijn voor de veronderstelde invloed van zonnevlekken op het weer en het klimaat.

De onderzoekers keken in de periode van de afgelopen 230 jaar naar jaren waarin het zo extreem koud was, dat de Rijn volledig dichtvroor tussen Mainz en Düsseldorf. In totaal vonden ze veertien extreem koude perioden. Vooral in de 19e en begin van de 20e eeuw vroor de Rijn regelmatig dicht. De onderzoekers ontdekten dat tijdens die perioden er meer koude lucht van het Noordpool- gebied en Scandinavië westelijk en centraal-Europa binnenkwam. Maar liefst tien van de veertien perioden vielen samen met een periode waarin een gering aantal zonnevlekken voorkwam.

f35ca986fc6077e82007ec4e908f09ca.jpg

 

Smelten poolijs.

Er zijn aanwijzingen dat het versneld smelten van het poolijs op middellange termijn gaat zorgen voor koudere winters in West- Europa. Doordat er ’s zomers minder ijs als isolatiemateriaal aanwezig is, zal de warmte dieper in het water van rond de Noordpool dringen. Deze warmte zal  in najaar en winter weer opstijgen en zorgen voor een verhoogde luchtdruk, waardoor er een op West- Europa gerichte koude Arctische stroming zal ontstaan. Een dergelijke stroming zal in principe de komende decennia zorgen voor koude winters in onze regio

 

Conclusie.

Op grond van het feit dat in de afgelopen zes jaar vier winters kouder dan normaal waren, met als waarschijnlijke verklaring het versneld smelten van het Noorpoolijs en de geringe activiteit van de zon, is het waarschijnlijk dat de komende winter 2014-2015 een bovengemiddeld strenge winter gaat worden.

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Interessant artikel. Ik ben ook erg benieuwd of het een strenge of zachte winter wordt. Ik zie dat jij gebruik maakt van sneeuwdagen en dat andere in hun onderzoek weer gebruik maken van het <a href="http://goedkoopgasenstroom.nl/8-goedkoop-gas-en-stroom/68-wordt-het-een-strenge-of-zachte-winter">koudegetal</a>. Wat is een betere manier om te voorspellen? Daarnaast denk ik dat afgelopen winter juist niet zo koud was. Dat het kouder wordt lijkt me dus wel duidelijk.
Volgens mij niet helemaal goed gegaan met de [url="http://goedkoopgasenstroom.nl/8-goedkoop-gas-en-stroom/68-wordt-het-een-strenge-of-zachte-winter"]uitleg over het koudegetal[/url].
Zo dan?:
[url=http://goedkoopgasenstroom.nl/8-goedkoop-gas-en-stroom/68-wordt-het-een-strenge-of-zachte-winter]koudegetal[/url]