To whom it may concern: War, no more trouble

Door Marissey gepubliceerd op Thursday 22 May 10:53

Dit artikel had ik ooit eens gepubliceerd ter ere van de kroning van Haile Selassie I (2 november 1930). Zijn troonrede, http://www.youtube.com/watch?v=XXxEilzNJcE Woorden van universele waarde in deze chaotische tijd.

"...until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned: That until there are no longer first-class and second class citizens of any nation; That until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes; That until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race; That until that day, the dream of lasting peace and world citizenship and the rule of international morality will remain but a fleeting illusion, to be pursued but never attained; And until the ignoble and unhappy regimes that hold our brothers in Angola, in Mozambique and in South Africa in subhuman bondage have been toppled and destroyed; Until bigotry and prejudice and malicious and inhuman self-interest have been replaced by understanding and tolerance and good-will; Until all Africans stand and speak as free beings, equal in the eyes of all men, as they are in the eyes of Heaven; Until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, if necessary, and we know that we shall win, as we are confident in the victory of good over evil..."

"...Totdat het idee dat het ene ras beter is dan een ander ras definitief en permanent afgewezen en losgelaten wordt. Totdat er geen eerste klas en tweede klas burgers van een natie meer bestaan. Tot de kleur van de huid van een mens van net zo veel betekenis is als de kleur van zijn ogen. Tot de fundamentele rechten van de mens evenzeer worden gegarandeerd aan allen ongeacht ras. Tot die dag, zal de droom van duurzame vrede en wereldburgerschap en de rechtsstaat van de internationale moraal slechts een vluchtige illusie blijven. Dit is een mooi streven, maar zal op deze manier nooit bereikt worden. En tot het onedele en ongelukkige regime die ons mensen gevangen houdt in mensonwaardige slavernij omvergeworpen en vernietigd wordt. Tot onverdraagzaamheid, vooroordelen, kwaadaardig en onmenselijk eigenbelang vervangen wordt door begrip, tolerantie en goede wil. Totdat iedereen durft op te staan ​​en spreken als vrije wezens, gelijk in de ogen van alle mensen, zoals ze zijn in de ogen van de Hemel... Tot die dag zal de wereld geen vrede kennen . Wij zullen vechten, indien nodig, en we weten dat we zullen winnen, want we hebben vertrouwen in de overwinning van goed over kwaad ... " 

16ae51d41527138552c356a13943e5ba.jpg

Bron: learningfromlyrics.org; nachthok.nl

Reacties (9) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ondanks dat dit een toespraak is , die later is gebruikt als lyric ... blijft de tekst goed.

Bob Marley .. Een profeet met Reggae als evangelie.
Dank je wel! Het is wel deels copy pasted, maar de tekst is zo toepasbaar op het hele maatschappelijke spectrum. Als ik ga nadenken over de corruptie van het hele systeem, macht, manipulatie,het baas boven baas gedoe... Hoe oorlogen uitgespeeld worden over de rug van de gewone mens. Soldaten worden met gevaar voor eigen leven ingezet om de vrede te bewaren. Als ze weigeren zijn het deserteurs. Ze hebben dus geen keus dan als marionetten het spel van een voor de machthebbers te spelen.
Bob Marley, dé held van mijn dochter!

het is een prachtig artikel en erg waardevolle woorden!
Dank je wel voor je reactie! Leuk om te lezen dat jouw dochter ook fan odds van Bob Marley. De man heeft in mijn ogen profetische diepgang.
Waardevol mooi artikel!
Dank je wel ;-) Ik vind echt dat er zoveel waarheid in zit.
Bobby, mijn held. Woorden van universele waarde, die we nooit te vaak kunnen horen.
Dank voor je reactie! X