De geroepene, 17, het visioen van de paus

Door San-Daniel gepubliceerd op Sunday 18 May 08:11

Humilis zat in de zaal naast de Cappella Pontificia ook wel bekend als Pontificalis Aula, het hof van de Paus..het was het Heilige van het heilige, met een oudheid die uitademde uit eeuwenoude eiken houten panelen.  De bekleding van de muren die niet met panelen waren bedekt, bestond uit leer. Het was een somber vertrek. Het dikke leren behang en het oude hout van de panelen die glommen van de bijenwas, droeg in zich, door die was, een weeïge zoete geur.  Hier was geen wierook nodig, dit half duistere vertrek was een voorgeborchte van ernst, je voelde de zwaarte van het moment als je hier naar binnen stapte.  

 De Cappella Maggiore was in een slechte bouwkundige  staat en zou genoveerd moeten worden, tot die tijd mocht het hoofd van de Kardinalen, de ruimte gebruiken als zijn persoonlijke vergaderruimte.

220px-Cappella_sistina%2C_aspetto_origin

Niets was aan het toeval overgelaten, dacht Humilis, zelfs de binnen maten niet. De kapel volgde de afmetingen uit het Oude Testament van de tempel van Solomon in Jeruzalem, 40.9 meter lang bij 13.4 meter breed. Dan krijg je vanzelf een rechthoekig gebouw dacht Humilis. Hij had wel begrip voor de kritiek die de Katharen uitten tegen de Kerk in het algemeen. Hier was niets van de nederigheid van de levensweg van Christus te bespeuren. Hier was alleen maar deftige pracht en praal en er waren geen kosten gespaard. Arme Solomon, dacht Humilis, 10 eeuwen voor Christus had hij de tempel van Jeruzalem laten bouwen en dat werd gezien als een absoluut bouwwonder, Solomon liet ceder hout komen uit lebanon en hij ontving de Koningin van Sheba, die karavaan na karavaan stuurde met  bouwmaterialen die in israël niet te krijgen waren. Hij onderwierp de Phoenesische koning  Hiriam van  Tyre en die verplichtte zich om de beste vaklieden te sturen die hij had en zo had, de hele toen bekende ontwikkelde wereld meegewerkt, aan de Tempel. Het was een wereld wonder geweest. 

Hij Humilis, de deemoedige, de nederige, gebruikte de perfecte kopie van die tempel als een vergaderzaal, waarvan de Paus al had geordeneerd dat die niet meer voldeed en achterhaald was. Dan zette je de deur wagen wijd open naar kritiek. Het wereld wonder Van Solomon´s hand, was een vergaderzaal in vergane glorie in het Pauselijk hof. Dan is de nederigheid ver te zoeken. De laatste kardinalen haden plaats genomen. 

images?q=tbn:ANd9GcT63fKcIYwby3WEMvB1pu7

Humilis, bewust van de ogen die op hem gericht waren en hij trok zijn plechtige gezicht, ernstig en bewust van zware besluiten die voort zouden komen uit deze bijeenkomst. Hij liet zijn rechterhand boven zijn hoofd uitrijzen. In de naam van de vader, in nomine Patris, begon hij en hij sloeg het eerste deel van het kruisteken. In nomen Filii, naam van de zoon, et in Spiritu Sancto en hij sloot het kruisteken af. Elke kardinaal had het kruisteken mee geslagen. Dat is de kracht van riten, bedacht Humilis zich, riten en hun herhaling, dat schept een band. 

'Wij zijn bijeen op een historisch moment,' begon de hoofdkardinaal, ' onze heilige vader Innocentius, heeft een visioen gehad. Hij liet die woorden even inzinken. Na zijn ochtend gebed, zag hij hoe twee engelen Pierre Castelnau  omarmden en mee voerden naar een verhoging waar een lam stond te wachten.  Daar hield het eerste deel van zijn visioen op, sprak de kardinaal. Humilis, zag het beeld van het lam Gods ieder´s hoofd vullen, hij was een goed spreker en kon zonder het zeggen beelden oproepen.  'De heilige vader boog zijn hoofd en had een onze vader gebeden', vervolgde de hoofdkardinaal. 'Toen zag hij, een edelman tegen het lam schoppen en een ieder die het Lam wilde beschermen werd doodgestoken door hem en zijn mannen.'

images?q=tbn:ANd9GcQTijIZSZU8-89ZOSEGwhg

Humilis keek de kring ernstig rond. ' Onze heilige vader, hief een ave Maria aan en ook dit deel van het visoen verdween. U begrijpt,' zei Humilis ,'dat het de Paus erg aangreep. Wat had Pierre uit het eerste deel uit te staan met de edelman uit het tweede deel van het visioen.?  De privé kapel van de paus vulde zich met de geur van vuur en rook', Humilis keek even om zich heen en vervolgde toen, 'maar toen zag hij een weide die zich vulden met lammeren die om Pierre heen gingen staan en toen verdween alles als of het nooit had plaastgevonden.' Er was een stilte die niet doorbroken wilde worden, iedereen luisterde gespannen of er nog meer had plaatsgevonden.

'Onze heilige vader Inniocentius is vereerd met een inzicht dat hem is aangereikt vanuit den hoge', meende Humilis en hij wees op een pakket dat voor hem lag op de oude tafel. 'Schokwaarde heeft het beste effect,' dacht Humilis en hij hield het pakket omhoog, 'u kent dit teken', sprak hij en een ieder die de cirkel zag knikte. 'Dit is het teken van de ketters,' vervolgde hij, ' van de Katharen die door de hemel vervloekt worden, voor hun misdaden tegenover  onze heilige kerk'.  'Dit ontheiligende ketterse pakket is verschenen voor het hoofdaltaar en er in bevinden zich twee brieven. Éen een herdelijk schrijven van onze  heilige vader Innocentius aan de graven van Toulouse, in Languedoc, waar in hij vraagt op te treden tegen de ketterij in zijn gebieden en de andere brief is het antwoord van Graaf Raymond'. 

Humilis liet dat even inzinken. Je moest mensen altijd de tijd gunnen om mee te denken. 'In dat antwoord van graaf Raymond, zegt hij niet van zins te zijn om de ketterij te doen stoppen in zijn provincies en daar mee verwerpt hij het heilige schrijven van onze Paus. Tevens zegt hij, dat het hem bekend is,  dat  zijn lagere adel  onderdak biedt aan katharen en dat sommigen zelfs het enige heilige katholieke geloof hebben afgezworen en Kathaar geworden zijn. 

images?q=tbn:ANd9GcRQIPWkYZPp6Sa9oiYs7nD

Een geroezemoes brak uit. Met stemverheffing nam Humilis weer het woord,' de brieven zijn niet het enige dat ons bereikt heeft.' Langzaam opende hij het pakket. 'Die brieven zaten in vingers geklemd, vingers die met handen en armen afgehakt waren'. Hij toonde nu de inhoud door het pakket schuin te houden, kreten van ontzetting weerklonken. 'Wilt u naar voren komen,' nodigde Humilis een oude kardinaal uit en even de ring bekijken die aan de vinger van deze afhakte hand zit?'

'Allemachtig,' zei de oude man, en hij sloeg een  kruis, 'de ring van een pauselijk gezant.' 'Dank u,' zei Humilis, 'u kunt weer gaan zitten. Dit zijn de afgehakte armen en handen van  Pierre Castelnau. Hij is martellaar geworden voor zijn geloof. Dit was het antwoord dat de Paus bereikte uit Languedoc'. 'Ik laat u nu even bijeen, neemt u wat te drinken en bespreek in rust alles wat u hier gehoord en gezien heeft. ik leg bij u de vraag neer van onze heilige vader Innocentius om een  bellum contra haereticos, te formuleren om de ketterijen en de beledigingen tegen het Lam Gods te doen stoppen. Ik geef u als richtlijn mee, wat moet er met edelen gebeuren die tegen het Lam God´s schoppen en wat moet er met ketters gebeuren die in navolging van hun edelen de gelovingen doden?'

'U zult deze ruimte niet verlaten, tot u deze week met uw aanbevelingen gereed bent. Ik zal mij spoedig bij u voegen en uw aanbevelingen optekenen. Hier zullen wij eten en drinken en bidden en slapen tot dat wij als enige apostolische kerk een antwoord geformuleerd hebben op deze gruweldaden die in Languedoc verricht zijn.'  Op waardige wijze schreed Humilis naar de grote houten deur en achter hem hoorde iedereen de grendel op zijn plaats schuiven. Het was de Paus ernst.

San Daniel 2014

lees ook de geroepene deel 18 , endura en de werkelijkheid

Reacties (2) 

Reageren is uitgeschakeld.
Alle kardinalen opgesloten tot het ongetwijfeld juiste antwoord geformuleerd is. Mooi geschreven de opbouw van Humilis' toespraak!
eenheid in de kerk.. he?