Algemene informatie Belastingrecht

Door Ashleyelema gepubliceerd op Friday 16 May 20:42

Waarom zijn er belastingen?   belastingdienst_loesje-212x300.gif

In Nederland draagt de overheid zorgt voor verschillende zaken. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid op straat door de politie, onderhoud aan de wegen, zorg voor ouderen en mensen met een beperking, subsidies etc. De overheid financiert dit voornamelijk met het belastinggeld dat wij betalen, maar ook met geld uit aandelen en de opbrengst van aardgas.

 

Tariefstelsels

Er zijn 2 tariefstelsels namelijk proportioneel en progressief ( die onderverdeeld is in een schijventarief)

Progressief houdt in dat hoe meer je verdient, hoe zwaarder de inkomsten worden belast.

Proportioneel houdt in dat er 1 vast tarief (vlaktax) wordt ingehouden aan belasting ongeacht hoeveel je verdient. Voor de rijkere mensen is een proportioneel belastingstelsel voordeliger, maar voor de middenmoot en lagere inkomens is een progressief stelstel veel gunstiger. Gelukkig kennen we wat betreft de inkomstenbelasting ook alleen het progressieve stelsel.

 

Wat is belasting en wat hoort onder overige betalingen aan de overheid?

Belastingen zijn:

 • Gedwongen betalingen aan de overheid
 • Op grond van publiekrechtelijke regelingen
 • Waar geen rechtstreekse tegenprestatie van de overheid tegenover staat
 • Die geen bestraffend karakter heeft

Let op: Premies voor sociale verzekeringen worden niet aangemerkt als belastingen, ook al worden ze samen met de belastingen geïnd.

 

Heffende instanties

 • Het Rijk

Omzetbelasting, loon- en inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, kansspelbelasting, dividendbelasting, motorrijtuigenbelasting, BPM, overdrachtsbelasting, accijnzen etc.

 • De provincie

Opcenten (wordt betaald door de houder van een motorrijtuig)

 

 • De gemeente

Onroerendezaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, hondenbelasting.

 

 • Waterschappen

Waterschapsbelasting

 

Directe & indirecte belastingen

Directe belastingen worden geheven van inkomen, winst en vermogen. Degene die de belasting betaalt, kan deze niet afwentelen op een ander.

Indirecte belasting is bijvoorbeeld de omzetbelasting. De waarde van een bepaald goed ( kostprijs) wordt verhoogd met belasting. Uiteindelijk betaalt de koper de belasting terwijl de verkoper het afdraagt. Deze belasting is dus af te wentelen op een ander.

 

Beginselen die gelden in het belastingrecht

 • Legaliteitsbeginsel

Overheid optreden moet rechtmatig zijn, waarbij moet worden gehouden aan wetten en regels die gelden. Alle overheidshandelen moet terug te voeren zijn op een wettelijke basis.

 • Draagkrachtbeginsel

De sterkste schouder dragen de zwaarste lasten. Dit beginsel is terug te vinden in het progressieve tarief van de inkomstenbelasting.

 • Profijtbeginsel

Als iemand meer profijt ( voordeel) heeft van een bepaalde overheidsvoorziening dan is het redelijk dat hij hier ook meer voor betaald. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een auto heeft. Hij of zij maakt gebruik van het wegennet dus betaald wegenbelasting. Iemand zonder auto betaalt hier niet voor.

 • Beginsel van minste pijn

De wijze van de heffing moet zo min mogelijk nadelig zijn voor de belastingplichtige. Denk bijvoorbeeld aan de loonbelasting. Dit is al ingehouden door de werkgever en de belastingplichtige krijgt meteen een netto salaris uitgekeerd.

 • Beginsel van de bevoorrechte verkrijging

Krijgt iemand zonder er iets voor de hebben gedaan zomaar een financieel voordeel, denk aan een erfenis of een schenking of een prijs uit de loterij, dan moet hier belasting over worden betaald omdat er geen tegenprestatie tegenover heeft gestaan.

 

Bronnen van belastingrecht

 1. Grondwet  ( artikel 104)
 2. Wet inkomstenbelasting
 3. Wet loonbelasting
 4. Wet omzetbelasting
 5. Wet op de vennootschapsbelasting
 6. Heffingswetten
 7. Algemene wet inzake rijksbelastingen
 8. Algemene wet bestuursrecht

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
bedankt voor de info