Houd dodenherdenking levend!

Door Jacqueline de Lange gepubliceerd op Monday 05 May 14:02

Sedert het einde van de tweede wereldoorlog is het traditiegetrouw dat de avond van vier mei wordt stilgestaan bij de gevallenen.

Vaak nog jonge mannen en vrouwen,die alles gaven voor onze vrijheid.

Nimmer een vrij leven gekend,maar vechten!

Vaak uit angst voor eigen zijn,  gedreven,niet wetend welke gruweldaden er schuil gingen achter het schrikbewind van Hitler.

De rassenzuivering,de jodenvervolging, de Roma en andere mensen om geloof en ras weggevoerd naar kampen,! Maar enkele mensen overleefden deze horror en kwamen terug!

 want Hitler wou een zuiver ras.

Velen vonden de dood in deze strijd

Mensen werden verraden ,opgepakt en en masse afgevoerd.Niemand was te vertrouwen, je buurm an kon je verrader zijn.

Tweestrijd uit onvrede onder de mensen,waar Hitler misbruik vanm maakte aan de macht te komen. Hij beloofde de mensen zaken die hij niet waar kon maken en de mensen deden wat hen bevolen werd,immer befehl was befehl. Velen wisten werkelijk niet wat er verderop gebeurde.

Hoe mensen beroofd werden van alle bezittingen, niet de straat op konden ,moesten onderduiken.

Verstikt door angst, leven in een isolemenet, niet gezien mogen worden door de buitenwacht want je verrader sliep nimmer.

Geen dag was zeker, ieder uur een mirakel dat je nog leefde, vaak van de honger of door geweld omgekomen.

 

Een oorlog kent nimmer winnaars immer verliezers, en wanneer de oorlog eindigt blijft bij hen die het hardste zijn getroffen de oorlog doorgaan in hun hoofd en verminkt uit de strijd voor hte leven getekend. De oorlog gaat uit de wereld maar nimmer uit de mensen heugenis

Mensenheugenis zien we de gruwelbeelden, om ons wakker te schudden en de generatie na ons, DIT mag nimmer meer gebeuren.

Echter wanneer we heden ten dage de tv aanzetten of kijken op google, is het kommer en kwel in delen van de wereld waar kinderen nog nooit hebben geweten wat vrijheid en vrede is, gedreven vaak als kind te vechten om te overleven, ook nu nog anno 2014

 

Hebben wij er dan niets van geleerd???

 

Schijnbaar niet, want de tol van de roem en macht ,smaakt bij sommige dictators naar meer, nooit genoeg, en de onvrede een drijfveer een leger en de bevolking achter je te krijgen. Houd ze een worst voor en men zal gretig alles doen wat je zegt

De oorlog zal nimmer geschiedenis zijn,maar eeuwig levend door de generatie die nog in leven is voor wie het harde realiteit was, Bombardementen,luchtalarm, bonnen om aan eten te komen, en de angst opgepakt te worden en naar een van de kampen te worden afgevoerd, te eindigen in de gaskamer of te sterven van de uitputting en honger!

Schending van de mensenrechten gaat anno 2014 ook nog steeds door ,De gruweldaden die de mensen mekaar aandoen zonder een greintje van respect.Kogels gieren door de lucht en kruit is in sommige delen van de wereld te ruiken in de straten tussen de kapotgeschoten karkassen wat eens huizen waren!

Ik was nog niet geboren toen de oorlog uitbrak,maar de verhalen van mijn ouders, die het als kleine kinderen meemaakte, deden mij een fil achter mijn netvliezen vormen. Mijn interessse in het leven van mijn groet voorbeeld Anne Frank deden de tranen in mijn ogen staan dat zij zo moest leven ,ondergedoken in het Achterhuis en zo als zij waren er vele jongens en meisjes die nimmer het daglicht in vrijheid konden proeven maar in zwart gesprede ruimten zaten, gedreven door angst en negatieve emoties, niet weten wat te eten en wat je morgen elkaar nog kan zeggen, als je dan nog samen bent of wreed uiteengescheurd door de vijand.

===============

Ik hoor vaak stemmen opgaan om mij heen dat mensen vinden na ruim zestig jaar dat het maar eens afgelopen moet zijn met de dodenherdenking, zou achterhaald zijn en geen toegevoegde waarde hebben.

Mensen  als ik het geweld om ons heeb zie, in verre landen maar ook in de nabije omgeving, hoe intolerant en onvredraagzaam sommige groepringen tegenover elkaar zijn, de haat en discriminatie springlevend en weerom mensen worden afgestoten om hun geloof,uiterlijk of sexuele geaardheid vraag ik mij af ,Hebben de generaties voor ons voor niets hun leven gegeven voor onze vrijheid?????

==========

Mijn vader zaliger,helaas twintig jaar geleden overleden door een slopende ziekte, met de oorlog immer in geheugen zei me eens met tranen in de ogen,dat hij vurig hoopte als hij er niet meer was de mensen eens de ogen zouden openen en de schellen zouden verwijderen waardoor er bewiustzijn zou domineren en de haat en oorlog naar de achtergrond gingen,

John lennon en Yoko Ohno vochten ervoor net als velen, make love not war. Imagine,give peace a change.

==================

Idealisten zijn er altijd geweest, zij die in verzet kwamen en hun leven riskeerden voor de vrijheid van anderen, uit menslievendheid en solidariteit opkomen vioor de zwakkeren die vaak een prooi zijn en niet passen in plaatje van zuiver ras en droomwereld.

 

Wapengekletter is nimmer gestaakt, de meeuw schreeut en de vogel fluit maar daarmee is de dreiging er niet uit, was het maar waar dat er in Israel en Palestijnse gebieden vrede is, dat de Oekraine en Rusland de hand schudden en andere delen van de wereld betere voorzieningen krijgen en  mensen niet meer dood gaan van de honger, niet meer worden opgepakt,gemarteld en de misdaden tegen de mensenrechten gerespecteerd worden

==========

Gisteravond liep ik met een hele groep in mijn woonplaats stapje voor de stapje over de klinkers van een steile weg, die leidde naar het hederdenkingskruis voor de gevallen soldaten uit de tweede wereldoorlog. Jonge mensen domineerden in aantal. De lokale scouting, de voetbalclub,de schutterij.Diverse dorpen hadden qua 4 en 5 mei comite de handen ineens geslagen en samen sterk schouder aan schouder herdenken, zonder onderscheid

Gedichten werden gelezen door jonge mensen,ouderen die een krans leggen. The Last Post,en de twee minuten stilte. Onder een strakblauwe hemel, waar de vogels fluiten, staan wij stil.Tastbare stilte, kippenvel, zo waardig, de eer die de gevallenen toekomt. Iedere dag zouden we eigenlijk zo moeten stilstaan bij hen die ons in vrijheid daar buiten het Wilhelmus kunnen laten zingen,ons kunnen .aten zeggen wat we denken, ons mogen uitspreken,zelf mogen weten wat we geloven en waar we gaan en staan.

Laat deze dodenherdenking levend blijven, deze last post en herdenken mag nimmer verstommen.

Ook de gedenking van slachtoffers,helden uit andere oorlogen mogen wij nimmer vergeten

Zonder deze gevallenen waren wij nimmer in vrijheid grootgebracht, geen kansen gehad en hadden wij nimmer het licht zien worden.

 

Diep respect en eerbied aan hen die hun leven gaven voor ons

RIP !!!!

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.