Het bewustzijn der uitsluitende genetica

Door Groundzero gepubliceerd op Saturday 03 May 09:43

Met relatief stabiele karakteristieken en een individueel kenmerkendheid kan men zijn persoonlijkheid onderscheiden van een ander en deze definiëren.

Analytische psychologen bestuderen de manier waarop individuen handelen in bepalende situaties, bv. waarom de ene mens verlegen oogt bij een eerste kennismaking terwijl anderen natuurlijk en grappig, zichzelf zijnde lijken te blijven.

Men denkt dat het niet enkel de omgevingsfactoren zijn die bepalen hoe iemand zich gedraagt, maar ook het bewustzijn der uitsluitende genetica.

Het klopt dat  persoonlijkheid een multi-dimensionaal onderwerp is die perspectieven vanuit verschillende theorieën vereist, aangezien zoals men zegt 'iedereen uniek' is. Een van de theorieën is het psychodynamische perspectief, gepioneerd door Sigmund Freud. In feite zegt het dat een persoonlijkheid slechts bestaat aan het oppervlak, iemands ware persoonlijkheid is pas te vinden na diep graven in het achterhoofd. Psychologen die deze benadering verkiezen geloven dat de persoonlijkheid een onbewust proces is, dat de mensen zich niet bewust zijn dat ze bv. verwaand, wantrouwig, vol vertrouwen zijn. Freud stond bekend om de controversiële theorie dat jonge jongens een seksuele aantrekking tot hun moeder, doch.. misschien doelde hij op zíjn eigen romantische relatie met zijn moeder, die 20 jaar jonger dan zijn vader was.. Nogmaals een voorbeeld hoe belangrijk het is een probleem of idee te benaderen vanuit verschillende invalshoeken. De sleutel is een harmonieuze interactie tussen de creatieve en intellectuele diversies van de hersenen.

Een van de ongeëduceerde ideeën over de onbewuste geest is dat deze enkel ietwat zinvol is wanneer personen in gesprek gesprek zijn waarbij de zender de ontvanger bij een andere naam noemt. Bijvoorbeeld, een vrouw heeft het onlangs uitgemaakt met haar vriendje en noemt een goede vriend van haar bij de naam van de ex-vriend. Dit 'kan' betekenen dat hij nog in haar gedachtengang leeft. Dit idee komt zelfs niet in aanmerking om een theorie genoemd te worden. Freud is ook van mening dat dromen een belangrijk aspect zijn achter de motieven van gedrag. Hij stelde dat persoonlijkheid in lagen kan worden opgebouwd. Hier heb ik eerder artikelen over geschreven:

Carl Jung's paradigma over synchronicisme en dromen
Wat is synchroniciteit volgens Carl Jung?

Een diep begraven aspect is de identiteit / id of het onbewuste. Als mensen alleen op id zouden handelen, handelen ze op natuurlijke impulsen ipv te voldoen aan de geschreven en ongeschreven regels der samenleving. Het ego is wel degelijk functioneel. Het helpt mensen zich te werkelijkheid te realiseren, wilt meehelpen te voldoen aan maatschappelijke normen. Bijvoorbeeld, het is logisch dat wanneer mensen hun hoeveelheid agressie- en seksimpulsen niet ter beheersing zouden hebben, de wereld vol moord en misdaden zou zijn. Ten slotte wordt het superego aangeduid als het bewuste aspect - de morele beslissingsmaker die besluit wat goed en verkeerd is. Vele psychologen volgen de bewustzijnstheorie van Freud niet omdat deze controversieel is met de ideëen van Alfred Adler. Deze man was van mening dat mensen mensen gemotiveerd worden door doelen en het doel om iets te bereiken in het leven. Hij stelt dat de mens een bewustzijn bezit, zoiets als een monitor die alle situaties en dagelijkse gebeurtenissen 'opneemt', ookal ben je je er niet 'bewust' van. Wie dit interessant vindt, kan nog verder gaan met het idee en stellen dat de opslagdata in het DNA bestaat uit alle bewust of 'onbewust' opgenomen informatie van al onze vorige incarnaties. Hierover enkele artikelen:

Scientists create rewritable digital data storage in DNA May 21, 2012
Studie suggereert dat meditatie de genexpressie verandert.

Adler geloofde ook dat mensen proberen te compenseren voor iets dat ze willen maar niet kunnen hebben, iets wat bekend staat als individuele psychologie: gemotiveerd door doeleinden om doelen te bereiken. Wanneer psychologen de onbewuste geest negeren, neigen ze meer te kijken naar omgevingsfactoren bij het bepalen van de persoonlijkheid, iets wat bekend staat als de gedragsaanpak. Deze mensen geloven doorgaans ook dat je persoonlijkheid alleen kan bepalen door wat je van buitenaf waarneemt. Deze theorie werd geplant door BF Skinner. Hij geloofde dat iemands persoonlijkheid kan veranderen als gevolg van stress (of natuurlijk spirituele/persoonlijke vooruitgang), en een persoonlijkheid dus nooit consistent is. Een agressieve jongeman kan veranderen in een verlegen persoon en vice versa, maar is dit allemaal te danken aan de omgeving?

Een humanistische benadering van Freud en Skinner's theorie is die van Carl Roger. Deze aanpak heeft een minder pessimistische energie, focust op het goede in de mens en gelooft dat hij de vrijheid heeft zijn eigen lot te kiezen. In het thema in Roger's aanpak staat het belang van een goed zelfbeeld centraal, staat zij/hij in het licht van zijn/haar eigen capaciteiten, inzicht in gedrag, trekjes en de persoonlijkheid van het hemzelf als individu. Iemand met een vertekend zelfbeeld, is misschien genant om mee te relaxen. Bij de analyse van zelfconcept spreekt Roger over het leren onderscheiden van het ware zelf en het ideale zelf. Het ideale zelf is dat soort persoon die we graag willen zijn. Een persoon die in conflict is tussen hun echte zelf en het proberen na te streven van de persoon die ze zouden willen zijn, des te meer lastig of onaangepast hij zal handelen. Om dit te corrigeren moet men zich eerder richten op het werkelijke zelf en het proces om een positieve kijk te ontwikkelen, en de keuze maken te stoppen te doen wat anderen willen of verwachten en de keuze maken om meer positieve ervaringen te hebben in ons dagelijks leven.

Een interessante manier waarop we iemand een positiever beeld van het werkelijke zelf kan ontwikkelen, is door een concept van 'onvoorwaardelijke positieve aandacht'. Deze term kan worden beschreven door het aanvaarden van verschillende individuen / persoonlijkheden, ongeacht dat andermans gedrag soms beetje moeilijk is. Wanneer een persoon onbeleefd, agressief of respectloos doet, het klinkt toch niet vreemd dat ook zij liefde nodig hebben. Besef de kracht van een simpel zinnetje als: "Ik keur je gedrag niet goed, maar ik hou van je en respecteer je als individu".

Hoog tijd om te doen wat je altijd wilde!

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ja Bandura zijn theorie is ook ineressant, hij gaat er van uit dat de omgevingsfactoren de grootste invloed hebben op de vorming van de persoonlijkheid en het gedrag.
Ik denk dat beide factoren van invloed zijn zowel de genetische aspecten als de omgevingsfactoren op het gedrag.