Thema 'wij de maatschappij', kwartaal 1,dl1,2014, de Nederlandse Literatuur Gids

Door De Nederlandse Literatuur Gids gepubliceerd op Sunday 27 April 10:20
Kwartaal nummer Nederlandse Literatuur Gids 2014 » Kwartaal nummer1, De Nederlandse Literatuur Gids, wij de maatschappij,27 April 2014
 

  De maatschappij draagt maatschappelijke relevante thema´s in zich mee. Hoe wij met die thema´s omgaan hangt sterk van onze eigen persoonlijkheid af en hoe wij onze opvoeding ervaren hebben cq verwerkt hebben. Een zorg wekkend thema is het toe nemende geweld in onze steden. Hoe daar mee om te gaan? Karina , verhaalt ons daarover op haar eigen menselijke manier in het verhaal 'hoe om te gaan met zinloos geweld?'

San Daniel namens de Nederlandse Literatuur Gids 

 

Hoe kun je als vrouw je zoon leren een man te                                        worden?                                006f5d7babf62a581f9bf8d019cee6df_1396774

Een wanhopige vraag die Noëlle zichzelf regelmatig gesteld heeft...

Het is donderdagavond als Noëlle een kort whatsapp berichtje krijgt van haar oudste zoon...´Ma, als je morgen naar me toe komt, schrik niet, ik heb een vechtpartij gehad in de trein, en ik zie er niet zo best uit´. Haar hart bonst in haar keel, als zij hem belt, krijgt ze voicemail.
 
Een slapeloze nacht volgt...,  ze piekert terug naar drie jaar eerder toen haar zoon, Mike, volledig in elkaar getrapt was in het park, van zijn gezicht was niets meer over. Een verschrikkelijk beeld dat ze niet meer kan vergeten. Onverwacht stond hij bij haar voor de deur met zijn verwondingen. Hij deed zich dapper voor, ze wist het, ze zag het, hij was verslagen en kapot, dat zag ze heus wel. Ze herinnert zich nog, dat toen hij zo voor haar zat, dat ze dacht, ´sterk zijn nu, dát heeft hij nodig!..., niet huilen, laat hem niet zien wat het met jou doet, steel zijn leed niet, dit is van hém!´ ´Word vooral niet boos, sprak zij zichzelf toe, hij hangt niet voor niks in het park rond, hij is zoekende, maar hij weet alleen niet naar wát!´. En het was gelukt, ze liet haar tranen niet aan hem zien. Toen hij wegging en hij de deur achter zich dicht trok, liet zij haar tranen de vrije loop. Zo´n vijf minuten later werd er op de deur geklopt, het was Mike, hij was iets ¨vergeten¨. Klote tranen ook!..., Een gevoel van schaamte volgde, misschien bij beide partijen, maar vooral bij Noëlle.  Het was niet de bedoeling dat hij haar zó zag, en toch het gebeurde het, Noëlle had het weer eens niet in de hand, en zo ging het nu altijd... -voor haar gevoel-. Hij had haar even vastgepakt en zei..., ´het komt wel weer goed´, waarop het snikken alleen maar erger werd, verdomme, de omgekeerde wereld. Wat voor waardeloze moeder was zij nu eigenlijk? Ze besefte zó goed hoezeer zij het weer op zichzelf aan het betrekken was, dit wás niet haar leed, maar waarom voelde het dan zo? Hoe oneerlijk! ´Mike, blijf dan gewoon hier!´, maar hij wilde niet, hij wilde zich bewijzen, bewijzen dat hij een man was. Zij was niet welkom in zijn verrotte wereld, en dat deed zo´n pijn, hij verkoos de straat.782f311a2775ae9519f5c1b034c8fa62_1396774Zij wilde het zo graag begrijpen, maar het was onmogelijk. Ze zou hem niet loslaten..., nooit, maar voor dit moment was dat het beste dat zij doen kon. Houden van is loslaten...


Zinloos geweld... houdt het dan nooit op?... 

Nu drie jaar na dato dan dit bericht, hij had wéér een knokpartij..., houdt het dan nooit op?! Het gaat juist zo goed met hem! Leuke vriendin, alsnog zijn diploma gehaald, nog steeds aan de studie -stageplek bij ´probleem´jongeren-..., volop in een positieve ontwikkeling. 

     In hoeverre zou dit zinloze geweld hem gaan triggeren?

Het was al een week eerder gebeurd en daarom had Mike de afspraak met Noëlle verzet, toen zag hij erger uit dan nu, hij wilde op zijn beurt weer niet dat zij hém zo zag..., gelukkig ziet het er alweer wat beter uit, een schram op zijn hoofd en zijn kapotte knokkels zijn de stille getuigen van de vechtpartij. 
´Wat is er nou precies gebeurd Mike?´ ..., en hij vertelt...
 
´Ik zat in de trein en drie gasten met een Noord Afrikaans uiterlijk -hij zegt het 3be8f57a346ae4a4b10099562f04eece_1396775cynisch lachend- komen binnen, één van hen bukt wat en stoot expres met zijn schouder tegen mijn hoofd aan. Dus ik sta op en ik vraag aan die gozer....´Hé wat is jouw probleem vriend?´ , en die geeft me écht zoooooomaaaaar direct een vuistslag in mijn gezicht! Hé, ma, kijk, ik ben geen watje, dat moet je dus gewoon niet doen en ik geef die gozer dus een duw en die valt achterover. Toen kwamen die twee andere gasten zich ermee bemoeien en wilden me pakken, maar wat jij me altijd van kleins af aan geleerd had, gebruikte ik nu, ik had mijn focus gelegd op die eerste gast, greep hem van de vloer en gaf hem een paar poffen op zijn bek. Die gasten achter mij stonden op mij in te trappen, maar ik was niet meer te houden, ik voelde het niet eens! Ik heb die gozer die begon een ambulance in geholpen, met een oog-beschadiging. De politie was nog gekomen en getuigen hebben verteld dat ik degene was die aangevallen was en dus was het zelfverdediging. Ik kon nog aangifte doen, maar hé..., je weet toch..., ben geen watje he... wat gaat de politie doen´

Ondanks zijn branie-achtige woordkeus vertelt Mike het verhaal rustig en kalm aan zijn moeder, die ademloos luistert, ze voelt zich schuldig en herinnert zich dat ze inderdaad vroeger altijd tegen hem zei..., ´Als ze met een groepje komen, dan pak je er één en daar leg je de focus op!´ Twijfels..., had zij daar goed aan gedaan? Hoe moest zij, als vrouw, leren haar zoon een man te worden? Wat voor voorbeeld was zij?
 

                                         Men oogst wat men zaait...

´Dus het waren Marokkanen´, zegt Noëlle..., ´ja, hoezo?´vraagt Mike, ´al waren het Chinezen geweest, maakt dat wat uit dan?´ ´Nou..., je kan niet ontkennen´..., begint Noëlle, maar Mike onderbreekt haar..., ´ga jij nou ook niet beginnen he!, ik heb 6 maanden in Casablanca gewoond, ik kon daar gewoon met de trein hoor, die shit gebeurt gewoon soms! Weet je nog dat ik vroeger niet van jou naar Ajax wedstrijden mocht vanwege die hooligans? Dat waren toch ook geen Marokkanen? En weet je nog die teringlijders van drie jaar geleden in dat park? Dat waren ook geen Marokkanen! Ben je opeens fan van Wilders ofzo?´ ´Nee, nee, je hebt ook wel gelijk´, zucht Noëlle en ze probeert haar onderbuik gevoel weg te wuiven, schaamt zich er voor, het zal de boosheid en de machteloosheid zijn. Met enige trots kijkt ze naar haar zoon, hier op dit punt loopt ze tegen haar eigen genen aan, ´val nooit iemand af op zijn afkomst, het doet er eenvoudig niet toe, je bent een klootzak of je bent het niet.´ ´Dit waren gewoon klootzakken´..., vult Mike haar gedachten aan...

                                                    
     0350677e4d6e6e7a46b01111d118710a_1396776
 
Moet je je laten intimideren door een stel onverlaten? Moet je je verdedigen met het risico dat één van de daders een mes tussen je ribben steekt? Mike had geluk in dit geval, de daders hadden geen mes. 
 
Carin Vijlbrief is een schrijfster die aktief participeert in het 'beschut werken', uit eigen ervaring weet zij als geen ander wat de noden en zorgen in dat gebied zijn. In de onderstaande artikelen van haar hand legt zij haar werkgebied uit en de zorg die bestaat om de 'bezuinigingswoede' die de regering over haar werkgebied dreigt uit te storten. Jammer dat de politieke machthebbers zo makkelijk over kwetsbare groepen heen walsen als er economisch gewin in zicht is.
San Daniel voor de Nederlandse Literatuur Gids   

Wat is de Participatiewet?

Wij dé Maatschappij! » Wat is de Participatiewet?
door Anerea op 1 March 2014
 

Deze wet is een paar weken geleden aangenomen door de tweede kamer en de verwachting is dat de eerste kamer ook instemt. De bedoeling is dat het op 1 janari 2015 ingaat.

In de Participatiewet voegt het kabinet de Wet werk en Bijstand, de Wet sociale werk-voorziening en een deel van de Wajong samen. Dit betekent dat er straks één brede regeling bestaat voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wet werk en bijstand

In deze wet worden mensen ondersteund die geen ander inkomen of uitkering hebben en geen vermogen om zich zelf te redden. Als je bijvoorbeeld schoolverlater bent en geen werk vind kom je in aanmerking voor bijstand. Ook wanneer je zolang werkloos blijft dat je geen recht meer op WW hebt of dat je zelf ontslag neemt of ontslagen wordt op staande voet kom je in aanmerking voor bijstand. Natuurlijk zijn hier eisen aan verbonden als een minimum leeftijd en bij ontslag op staande voet zijner wel sancties aan verbonden (als het verwijtbaar aan jou is)

Wajong

De wet is voor jongeren die op hun 17de jaar al arbeidsongeschikt zijn of jonger dan 30 en zeker zes maanden studeerde in het jaar voorafgaand aan de aanvraag.

Je moet minimaal 25% arbeidsongeschikt zijn.

WSW
De WSW is een wet voor mensen met een arbeidshandicap. Meer informatie vind je in mijn vorige artikel `WSW wat is dat nu eigenlijk?´

20e22e3ffffaf3fe2af21375775b45d7_1393669

Wat houdt de Participatiewet in?

 • Er is straks 1 regeling voor iedereen die extra hulp nodig heeft om aan het werk te komen. De gemeenten gaan deze wet uitvoeren.
 • De Sociale werkvoorziening blijft bestaan voor mensen die per 31 december 2014 een arbeidsovereenkomst hebben met een SW-bedrijf. Per 1 januari 2015 kunnen er geen nieuwe mensen meer in de sociale werkvoorziening instromen. Gemeenten krijgen geld om 30.000 beschutte werkplekken te creëren. Zo blijft een beschutte werkomgeving mogelijk voor mensen die dit echt nodig hebben.
 • De Wajong blijft bestaan voor mensen die helemaal en langdurig arbeidsongeschikt zijn. De hele Wajong-groep wordt herbeoordeeld op de mogelijkheid om te werken Wajongers die niet kunnen werken, houden hun Wajong uitkering. Wajongers die dat kunnen, worden overgebracht naar de gemeenten en vallen onder de Participatiewet.
 •  Door de Participatiewet zullen de uitgaven minder snel stijgen. De gemeenten krijgen geld van het rijk om de hele wet uit te voeren. Dit is minder dan er nu voor de bovenstaande wetten worden uitgegeven. Dus is het in feite een bezuinigingsmaatregel.

Wajong

De Wajongers krijgen een herkeuring om te ontdekken of ze in staat zijn te werken zodat ze uit de Wajong naar de Participatiewet kunnen


 

Sociale werkvoorziening

Mensen die nu in de sociale werkvoorziening werken hebben een arbeidscontract en zijn dus al aan het werk. Daarom hoeven ze niet herkeurd te worden. De mensen die op de wachtlijst staan worden dat ook niet en zij hebben voorrang bij het krijgen van een beschutte baan.

Wat betekent de Participatiewet voor mensen in de sociale werkvoorziening?
 •  Mensen die op 31 december 2014 een dienstbetrekking in de SW hebben, die houden hun huidige rechten en plichten. Er verandert voor hen niets. Dit betekent dat de gemeenten verplicht zijn om deze groep aan het werk te houden.
 • Per 1 januari 2015 komen er echter geen nieuwe mensen meer in de SW bij. Dit betekent dus niet dat de sociale werkplaats verdwijnt of afgebroken wordt.
 •  Gemeenten krijgen geld om 30.000 beschutte werkplekken te creëren voor mensen die dit echt nodig hebben.
 •  Mensen die op 31 december 2014 een indicatie SW hebben maar geen werk, die komen ook met prioriteit in aanmerking voor de extra banen. Het UWV beoordeelt of mensen in een beschutte omgeving aan het werk moeten.

Banen / Quotum

 • De werkgevers hebben beloofd dat zij 125.000 extra banen voor deze groep zullen realiseren. Als ze de afspraken niet nakomen gaat vanaf eind 2015 een wettelijke plicht om dit te doen in.
 • De overheid werkt zelf ook mee door jaarlijks 2.500 extra banen open te stellen. De bedoeling is dat er vanaf 2024 25.000 extra banen bij de overheid zijn.

 

Cao-loon

Het plan om de werkgevers toe te staan dat ze onder het minimumloon betalen en dat de gemeenten het bedrag aan moesten vullen tot het minimumloon over de gewerkte uren is van de baan.
Nu is een werkgever verplicht om eerlijk te belonen, dus minimumloon of meer, en zij krijgen net zoals het nu is bij het begeleid werken in de WSW een loonkostensubsidie .

Op papier lijkt het allemaal heel mooi maar in feite moet de tijd leren of dit echt gaat werken.

Nadelen zijn namelijk:

 • De gemeente krijgt minder geld om meer mee te doen.
 • Het risico is dat het voor de gemeenten goedkoper is om de arbeidsgehandicapte thuis te laten zitten dan er geld in te steken om hem of haar aan het werk te krijgen.
 • De begeleiding van de mensen kan wel eens worden beperkt omdat zoiets geld kost.

Carin Vijlbrief

 

Dit artikel gaat over de WSW, Wet Sociale Werkvoorziening.

20e22e3ffffaf3fe2af21375775b45d7_medium.

Waarom dit artikel?

Omdat ik merk dat er niet echt veel bekend is over de WSW en de Sociale Werkvoorziening.

Ik werk zelf bij een SW bedrijf met een SW indicatie ik wil mensen hier beter mee bekend maken en misschien vooroordelen weg halen.

Mijn achtergrond en hoe ik zelf WSW'er werd.

Ik schaam me er niet voor dat ik niet op een normale manier aan het werk kan, ik weet het eigenlijk al heel lang. Eerder dacht ik dat het aan mijn gebrek aan opleiding en leeftijd lang. Heb verschillende scholen nooit afgemaakt en pas toen ik ontdekte dat ik PDD-NOS heb besefte ik dat het daaraan gelegen moet hebben. Ik een jaar lang fulltime bij de Studiefinanciering gewerkt, in '92 en '93. Ook dit was een gesubsidieerde baan maar dan met de bedoeling ervaring op te doen om ermee verder te kunnen. Wat niet is gelukt. Er mankeert niets aan mijn intelligentie, ben ongeveer even intelligent als mijn broer, iets minder dan mijn zusje Maar goed die is ook de slimmerd van ons drie.

Na de Studiefinanciering heb ik weer lang thuis gezeten tot ik een opleiding tot secretaresse ging volgen met een diploma als gevolg. Nog een tijdje als inpakster gewerkt wat niet goed ging en daarna begonnen ook de echte problemen. Ik kon het niet meer opbrengen om meer dan 20 uur te werken, en overtuig daar de instanties maar eens van. De gevechten die ik geleverd heb waren behoorlijk stevig, maar dat terzijde. Uiteindelijk kwam ik terecht bij een re-integratie traject waar ruimte was om echt uit te zoeken hoe ik het beste kon functioneren. Daar bracht men mij op het spoor van de WSW. Ik had altijd gedacht dat ik daar niet voor in aanmerking kon komen.

De vaste lezers van Karazmin weten wel iets over haar problemen daar ga ik ook niet verder op in. Feit is dat zij al eens eerder een indicatie had aangevraagd maar die afgewezen werd. In die tijd werd het door het SW bedrijf zelf uitgevoerd en omdat ze al via een gesubsidieerde constructie bij hun in dienst was leken ze het niet nodig te vinden.

20e22e3ffffaf3fe2af21375775b45d7_medium.

Ik was altijd in de veronderstelling dat mijn problemen veel minder waren dus dat het voor mij geen zin had. Goed, het werd mij dus aangeraden om het te proberen. Ondertussen had ik ook met een psychiater gesproken die tot de conclusie kwam dat ik PDD-NOS had. Waarschijnlijk een van de belangrijkere reden dat ik in aanmerking kon komen, naast een aantal lichamelijke beperkingen. Mijn aanvraag werd na een gesprek met de UWV goedgekeurd en dan kom je op wachtlijst bij een SW bedrijf.

Ik ben bij het re-integratie bedrijf gebleven tot ze vandaar uit een stage wisten te regelen bij het SW-bedrijf. Na die stage kreeg ik er een betaalde baan via een regeling, die ook al weer afgeschaft is. Daarna wist het bedrijf de gemeente zo ver te krijgen dat er een verlening in zat. Helaas was er daarna geen kans meer. Hoe graag men mij ook wilde houden. Dat bleek afgelopen mei toen ik gebeld werd of ik terug wilde komen. Er was iemand weggegaan en een van mijn andere collega's noemde mijn naam. Nu heb ik een contract tot het eind van het jaar en die wordt hoogstwaarschijnlijk verlengd met een jaar.

Wat er daarna gebeurt? Niemand die het weet, de WSW wordt afgeschaft en wat de gemeentes gaan doen is ook voor mijn bedrijf een raadsel.

Maar wat is dat nu eigenlijk WSW?

De WSW dient om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, door

 • lichamelijke
 • verstandelijke
 • psychische

problemen aan het werk te helpen. Het liefst via een begeleid werken baan maar als dat niet haalbaar is zijn er ook mogelijkheden om gedetacheerd te worden of “binnen” te werken.

Bij mijn bedrijf zijn er verschillende afdelingen, onder andere productie, schoonmaak, groenvoorziening en de administratie. Verder wordt er ook gewerkt in de horeca en zijn er mensen gedetacheerd op heel veel verschillende plekken bij een scala aan bedrijven. Tot de politie en het ministerie van economische zaken toe.

6940df1f68e8d368a6b4b8d322297b28.jpg

De groenvoorziening ( niet van het bedrijf waar ik werk)

Om een indicatie te krijgen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U heeft een handicap waardoor u niet in een gewone baan kunt werken.
 • U kunt wel werken in een aangepaste omgeving.
 • U wilt graag een baan.
 • U kunt regelmatig werken.
 • U staat ingeschreven bij het UWV.

(Boven staande heb ik van de officiële website van de Rijksoverheid.)

Het is dus niet zo dat in een sociale werkplaats alleen mensen met een verstandelijke handicap werken. Mijn vader heeft op de metaal afdeling en later in de plantsoenendienst, zoals dat toen nog heette, gewerkt. Hij was voor een deel afgekeurd wegens zijn astma. Het heeft bij hem maar een paar jaar geduurd voor hij helemaal werd afgekeurd. De vader van mijn beste vriendin heeft ook bij een SW-bedrijf gewerkt na zijn hartinfarct. Die man was stuurman op een kustvaarder voor de geboorte van z'n dochter.

Ik wil hiermee duidelijk maken dat het niet iets is om je voor te schamen, voor mij persoonlijk is het en enorme opluchting om niet steeds weer hetzelfde gevecht te moeten voeren om te bewijzen lichamelijke en psychische problemen te groot zijn om gewoon mee te draaien. Ik werk nu “binnen”op de administratie maar het doel is een begeleid-werken plek. Ik ga er van uit dat het haalbaar is.
Het voordeel van een SW bedrijf is dat ze je begeleiden en ze rekening houden met wat je nodig hebt om te kunnen functioneren.Niet iedereen met problemen komt in aanmerking. Als ze een belemmering vormen om in een regulier bedrijf een passende baan te krijgen , maak je een kans.
Maar zijn je problemen zo groot dat zelfs het SW-bedrijf je niet kan helpen om op een bepaald niveau te functioneren krijg je ook geen indicatie.

Tot slot

Dan wil ik als laatste nog zeggen dat ik niet weet hoe het verder gaat met dit hele gebeuren, de WSW gaat over in de Participatiewet ener komen vanaf 2015 geen nieuwe WSW keuringen meer. Hoe de gemeente dan wil gaan bepalen wie wel of geen beschut werk nodig hebben weet ik niet.

Over de Participatiewet heb ik het later nog wel eens.

Carin Vijlbrief

De regelingen voor het mantelzorgcompliment vanaf 1 januari 2014

dc2ff15508b9c7fe084336c1cabb9bcc.jpg

Onderstaande heb ik van de Mantelzorgkrant van mijn gemeente gehaald waar ik als vrijwilliger op de redactie zit.

 

Mantelzorgcompliment

 

e11ed4ebc92a4e00ce8c9e5047ea8305.jpg

Het mantelzorgcompliment is een financiële vergoeding bedoeld voor mensen die langdurig intensieve zorg geven aan een vriend, familielid of kennis. Sinds 1 augustus 2009 gelden nieuwe regels voor het aanvragen ervan.

De voorwaarden zijn dat u een indicatie op of na 1 augustus 2009 moet zijn afgegeven voor tenminste 371 dagen (53 weken). Is uw indicatie voor 1 augustus 2009afgegeven dan kunt u mogelijk gebruik maken van een overgangsregeling. Voor meer informatie en het aanvragen van het formulier wordt geadviseerd contact op te nemen met het Mantelzorgcompliment-telefoonnummer bij de Sociale Verzekeringsbank (030) 264 84 44 of bij Postbus 51 telefoonnummers 0800-8051

Vanaf 1 augustus 2009 is een nieuwe regeling van kracht. Om het mantelzorgcompliment aan te kunnen vragen moet de zorgvrager een indicatie hebben voor AWBZ-zorg aan huis. (een extramurale indicatie), afgegeven door het CIZ of Bureau Jeugdzorg. Deze indicatie moet voor minimaal 53 weken (371) en na 1 augustus 2009 zijn afgegeven..

 

26c2f5257247b000559bfab3d7108c2bcGFyYWdy

Indicatie

Op basis van de indicatie die op 1 augustus 2009 geldt wordt beoordeeld of de zorgvrager het mantelzorgcompliment mag geven. Bij toekenning wordt gewerkt met een beoordelingsdatum. Dit is de datum waarop de indicatie is afgegeven op basis waarvan de zorgvrager voor het eerst een mantelzorgcompliment heeft mogen geven. Precies een jaar na deze datum wordt opnieuw beoordeeld of de zorgvrager voldoet aan de regeling die op dat moment geldt.

Zorgvrager en mantelzorger

De zorgvrager is de persoon die wordt verzorgd. Een mantelzorger is iemand die vrijwillig een zorgvrager verzorgd. Zorgt iemand voor een zieke of heeft een ouder extra zorg voor een ziek kind, dan is hij of zij mantelzorger en kan dus het mantelzorgcompliment krijgen.

De mantelzorger hoeft niet meer aan te tonen dat hij vervangende AWBZ-zorg geeft.

Het mantelzorgcompliment telt niet mee voor het inkomen van de ontvanger. Het heeft ook geen gevolgen voor een eventuele uitkering, zorg- en huurtoeslag van de ontvanger.

Geen invloed PGB of uitkering

 

3688a4b03eb3e78b527b155c821aa0fdbG9lc2pl

 

Voor een zorgvrager heeft het geven van een mantelzorgcompliment geen invloed op de hoogte van een eventueel Persoonsgebonden Budget (PGB). De mantelzorger krijgt het compliment naast het salaris uit een PGB.

Wanneer een zorgvrager opgenomen is in een tehuis of daarvoor op een wachtlijst staat dan is er in het kader van van deze regeling sprake van een intramurale indicatie en de zorgvrager kan geen mantelzorgcompliment geven.

Nieuwe regelgeving successierecht

Per 1 januari 2010 is de belastingwetgeving met betrekking tot het successierecht gewijzigd. Het heet nu erfbelasting. Voor de toepassing van de wet is het begrip partner opnieuw gekwalificeerd. Een van de nieuwe kwalificaties is dat de partners geen bloedverwant in rechte lijn (ouder-kind; kind-ouder) mogen zijn. Aan deze voorwaarde hoeft niet te worden voldaan wanneer één van de partners mantelzorger is. Dat wil zeggen als een mantelzorgcompliment is ontvangen. Het m mantelzorgcompliment is daarmee heel belangrijk geworden voor sommige mensen.

 

7d2f7a02620e31e57485ddb5c01bbc30Z2VsZF9f

2014

Ook in 2014 kunnen zorgvragers een mantelzorger voordragen voor het mantelzorgcompliment. Meer mensen hebben recht op het mantelzorgcompliment. Daarom is het bedrag in 2012 € 200. (was €250) Dit staat in de rijksbegroting voor 2012.

2015

Het kabinet heeft overigens besloten dat het Mantelzorgcompliment in 2015 afgeschaft wordt. In welke vorm gemeenten deze jaarlijkse waardering gaan geven is nu nog niet bekend. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Mezzo maken hiervoor een richtlijn. In 2014 moet deze klaar zijn.

Handige links:

www.mezzo.nl; de belangenvereniging voor mantelzorgers en vrijwilligers

www.svb.nl; de site van de sociale verzekeringsbank

Bronnen: website Sociale Verzekeringsbank (SVB) -uitvoerder van de regeling - en Fioscoop - belastingadviezen.

Annelies Vijlbrief

 

Lucifall is een zeer maatschappelijk begaan schrijfster, die gelooft in vrijheid en daar voor strijdt. Zij is een fakkel van verlichting voor hen die een voorvechtster behoeven. Haar artikelen en verhalen zijn actueel en maatschappij gebonden in alle facetten zoals de maatschappij zich aan ons presenteert. Zij is analytisch van aard en positief kritisch. De oplossingen  die zij aandraagt zijn altijd creatief/positief van inslag.  Zij is een vrije geest die niet wijkt voor dogma. Wij zijn blij dat we haar 'deportatie in Nederland mogen opnemen.

San Daniel namens de Nederlandse Literatuur Gids.

Deportatie in Nederland

Wij,de maatschappij: Deportatie in Nederland
3a7e7a50f9c0b10276162b2f2f0b547b_1357778
door Lucifall op 4 april  2014
 

Voor stadsnomaden is geen plaats

Voor andersdenkenden is geen plaats 

Stadsnomaden weg van het landje...

Ontruimd... weggejaagd..


 

Deportatatie naar het niets anno 2014

f908e0dbd10fd89ba72d810a467e975a_1396592 

Mijn hart huilt..

"Zigeunerbloed"

Dakloos
stateloos
zwervend bestaan
dynamiek

Geregistreerd inwoner
nationaliteit
vaste domicilie
een eigen republiek

Voor zigeunerbloed is geen plaats
zien wij ook nu om ons heen
overal worden ze weggestuurd
minachtend nagetuurd

Waarom geen plek voor de zigeuner in ons

dat het lijf ook zwerven mag
als gedachten en ons gevoel
zonder legitimatie en
persoons-registratie

Geen grenzen, grenzeloos
ik wil het zo graag
maar weet het kansloos

aug 2011 Lucifall

 

Tot dusver het 1ste kwartaal nummer:dl 1 thema 'wij de maatschappij' , De Nederlandse Lietratuur Gids.

 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
mooie inhoudsvolle schrijfsels
Je heb een klein foutje gemaakt Daniel, dat laatste artikel over de mantelzorg is niet van mij maar van Annelies.
Ik voel me gevleid dat mijn beide artikelen er in staan. Ik wil volgend jaar nog een vervolg schrijven over de participatie wet als er meer duidelijk is.
Artikelen om over na te denken en nog eens te herlezen.