Een BV oprichten als zzp-er?

Door M Verstraeten gepubliceerd op Monday 21 April 16:15

Wanneer je een BV wilt oprichten zijn er een aantal stappen die je moet doorlopen. De overheid heeft enkele besluiten genomen om het oprichten van een BV eenvoudiger te maken. Deze nieuwe regels zijn per 1 oktober 2012 van kracht. In dit artikel lees je hoe je met de meest recente regelgeving een besloten vennootschap opricht en of het wenselijk is voor een gemiddelde ZZP-er om vanuit een BV te ondernemen.

 

Oude situatie

Er is het nodige veranderd door de komst van de regelgeving omtrent de BV. Het oude BV-recht was gebaseerd op de naamloze vennootschap. Internationale concurrentie van o.a. de Limited en GmbH, toenemende ontevredenheid over het stroeve BV-recht en de achterhaalde stortingplicht van €18.000 hebben ervoor gezorgd dat het BV-recht bijna anderhalf jaar geleden is vernieuwd.

 

Akte van oprichting

Als je na 1 oktober 2012 een BV wilt oprichten moet je nog steeds naar de notaris, die een akte van oprichting opstelt en passeert. Uw rechtspersoon wordt bij de handeling in het leven geroepen. Naast het opmaken van de akte van oprichting stelt de notaris de statuten van de B.V. op.  In de statuten staan onder andere de naam van de BV, de vestigingsplaats, de verdeling van aandelen, een omschrijving van de werkzaamheden en een zogenaamde doelomschrijving. Er hoeft geen maatschappelijk kapitaal meer in de statuten vermeld te worden. Ook hoeft er, in tegenstelling tot voor 1 oktober 2012, geen bedrag van 18.000 in de BV gestort te worden, dit is komen te vervallen. U kunt dus zelf kiezen hoeveel kapitaal u in uw BV stort. Vanaf het moment dat de akte van oprichting is gepasseerd bestaat de besloten vennootschap.

 

Kamer van Koophandel

De volgende belangrijke stap is het inschrijven van de vennootschap in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Na het inschrijven van de BV bij de Kamer van Koophandel wordt er een mededeling geplaatst in de Staatscourant. Dit wordt gewoonlijk gedaan door de notaris waar u uw BV opricht.

Let op: als u reeds activiteiten verricht voordat uw BV is opgerich, kunt u hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn. Denk hierbij aan het huren van winkelruimte of het bestellen van goederen. Maak uw handelspartners duidelijk dat u handelt namens de BV i.o. (in oprichting). Het is mogelijk deze rechtshandelingen later vanuit de BV te bekrachtigen, alsof deze gesloten zijn door de BV.

 

Kosten

De kosten voor het oprichten van een BV lopen per notariskantoor behoorlijk uiteen, maar reken op een bedrag van gemiddeld 600-800 euro. Bij sommige kantoren, zoals StartFlexBV zijn de kosten een stuk lager, namelijk 320 euro all-in.

 

Starten vanuit een BV?

Het is voor de meeste ZZP-ers fiscaal gezien niet aantrekkelijk om te starten vanuit een BV. Het punt waarop het fiscaal gezien aantrekkelijker wordt ligt om en nabij de 80.000 winst per jaar. Daarnaast zijn er kosten verbonden aan het onderhoud van een BV, zoals het opstellen van een jaarrekening.

 

Er zijn echter wel andere redenen waarom u voor een BV zou kunnen kiezen. De belangrijkste reden is het uitsluiten van aansprakelijkheid. Als u uw onderneming drijft vanuit een BV bent u niet direct privé-aansprakelijk voor de vorderingen op de BV.  Daarnaast kan het wenselijk zijn om uw onderneming te depersonaliseren met het oog op het werven van kapitaal en uitgifte van aandelen.

 

Grosso modo zou je kunnen stellen dat het voor de meeste ZZP-ers niet voordelig is om vanuit een BV te starten. Als u echter werkzaam bent in een risicovolle sector en/of u hebt de uitstraling nodig van een BV, dan kan dit opwegen tegen de nadelen. We raden u aan altijd professioneel advies in te winnen alvorens u uw keuze maakt.

 
Alleen vrienden kunnen de reacties bekijken.

Reacties (0) 

Reageren is uitgeschakeld.