Prozac...parocotine...depresies

Door Smosmojef gepubliceerd op Sunday 20 April 20:48

DEPRESIE....de ziekte van de 20 ste eeuw...depresie of depresief zijn wordt ook wel de duistere ziekte genoemd ? ... een aandoening waar nog maar weinig is over geweten,  want al was het zo dat vorige eeuw door dokters beweerd werd de ziekte meer en meer te doorgronden is nu in de afgelopen jaren gebleken dat veel van deze prognoze niet bleken te kloppen...zodat men mag aan nemen er heden haast geen vat is op deze aandoening.     Deze theorie wordt nog versterkt als men weet dat er heden heel wat discutie is onstaan over het al dan niet posetieve van medisijnen zoals prozac ... trazolan ...serocsat en andere medisijnen welke  parocitine bevatten.medisijnen waarvan men vroeger overtuigt was zij die medisijnen de oplossing waren voor patienten welke aan en depretie leden en welke nu totaal geen of zelfs slechte invloed op de ziekte zouden hebben.

Depresie is hedendaags en heel veel voorkomende ziekte,te weten dat het nog geen twintig jaar geleden is men depresie aanziet als en kwaal of ziekte en dat tot in de jaren 1980 veel mensen werden wandelen gestuurd toen men met bepaalde synthomen van depresieviteit bij de huisarts kwam aandraven...gelukkig heeft men de afgelopen jaren de synthomen  van en depresie te weten herkennen wat nog altijd niets zegt over de duiternis welke er rond depresie hangt....en klein verhaal welk daar mee samenhangt is en man=patient welke na dokters bezoek alwaar depresie werd vastgestelt en de man daarvoor behandelde met antie depresieva zijnde het medisijn prozac...het was pas toen... het met de man volledig uit de hand liep,en deze man zijn gezin uitmoorde,terwijl deze man voorgaand nooit agresief was of werd,toch bleek tijdens het proces welk volgde op de drievoudige moord,dat de medisijnen als zijnde prozac direkt in verband konden worden gebracht met de verandering en gemoedstoestand van de man kort nadat hij de medisijnen begon te gebruiken.   Het toonde ook aan dat het medisijn prozac bij elk patient die dit gebruikte en verschillende werking had...hou hierbij nog eens rekening dat elke depresie verschilent is van aard,en dat dit hiermee temeer aantoont dat en kwaal of ziekte als depresie en echte puzel is welke moeilijk is te onwarren.

Depresie of de ziekte welke hierbij alzo word bedoelt is nog lang niet aan zen hoogte punt en het persentage van mensen welke aan de ziekte lijden steigt met de dag...te weten dat hedendaags 18 % van de totaale bevolking aan depresie lijd...en dit waarschijnlijk door de steeds meer toenemende druk welke de maadschappy op ons mensen legt met daarbij de steeds grotere druk op te leveren prestatie van niet langer werken voor en boterham met kaas,maar de drang naar steeds meer luxe produkten al moet gezegt dit maar een van de vele voorbeelden zijn welke zouden kunnen bijdragen tot depresies.

Ook is het nu geweten dat er veel te snel antie depresieva medicatie word voorgeschreven aan kinderen en volwasen...dit meestal onder druk van de ouders of de patient zelf,welke zich in deze maatschappij niet langer kan veroorloven om ziek te zijn daar elke maand de rekeningen dienen betaald te worden,of dat en kind welk nu eenmaal minder begaaft is ,op school onder de prestatie druk bezwijkt waarbij dat kind wat droevig thuis in en hoekje zit en geen zin meer heeft in het alle dagelijkse .leven,welk dan weer niet meteen moet aanzien worden als iemand welke aan en depresie lijd...maar dat deze persoon of kind wel antie depresieve medisijnen word voor geschreven en toegedient.

Er is nog en lange weg af te leggen  in het doorgronden van deze ziekte met vele hoofden...en draak van en aandoening welke volop ze intrede doet en waar over het laatste woord nog niet is gezegt of geschreven

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.