School blijkt verkapte ondertoezichtstelling ouders

Door Thuisinonderwijs gepubliceerd op Saturday 05 April 22:57

School is het spionnetje van jeugdzorg

U leest het goed. Graag leg ik hieronder uit hoe wij tot die conclusie zijn gekomen.

Wij geloven in de ontwikkelingsnood van ons kind. Hij wil vooruit, wil ontdekken, leren, kennis vergaren. In samenhang en op zinvolle wijze. Op school lukte dat niet, thuis steeds beter. Waarom? Omdat we zijn gestopt met les geven.
Leert hij nu dan niet? In tegendeel, hij leert meer, sneller en met meer plezier en bloeit hierdoor totaal op! Ik geef hem vertrouwen, ik buig met hem mee. Ik pas me aan hem aan. Niet altijd, bedtijd is nog altijd bedtijd en die bepaal ik. Opstaan gebeurt iedere dag rond dezelfde tijd. We eten op vaste tijden en hij mag niet de hele dag achter een scherm verschuild gaan.
Er zijn regels waar je mee te maken hebt en die je moet respecteren, ook in de omgang met je medemens. Ik verwacht dat hij zich daaraan houdt. In het klein is dat ons gezin, in het groot is dat de samenleving. Maar als het op leren aankomt dan volgen wij hém, zijn unieke ontwikkeling en o wat gunnen wij dat inmiddels ieder kind.
Ik denk zomaar dat het hier en daar een labeltje zal schelen en de druk op ons zorgsysteem zal doen afnemen. Maar dat terzijde.

Conclusie, om ons kind te kunnen bieden wat noodzakelijk is voor zijn ontwikkeling hebben wij ontheffing van de leerplicht aangevraagd. Maar dan schrik je als ouder pas echt. Want wat blijkt? School is een verkapte ondertoezichtstelling van ouders!

Nooit, never, nooit, niet zijn er verdenkingen aan ons adres geuit als zijnde incapabele ouders. Dat wordt zelfs onderstreept in het advies over de ontheffing opgesteld door de onafhankelijke GGD-arts die het dossier moest beoordelen. Wij zijn zeer betrokken en capabele ouders die handelen in het belang van het kind en prima in staat het onderwijs aan ons kind vorm te geven op een wijze die bij het kind past. Het staat er echt, zwart op wit.
Tegelijk doet zij echter de uitspraak dat vrijstelling voor komend schooljaar nog niet verleend zal worden aangezien het kind dan misschien, stel nou dat, in het ergste geval, door iedereen uit het oog verloren wordt en wij als ouders dan nog maar de enige zijn die nog zicht hebben op zijn ontwikkeling. Dan kijkt er niemand meer met ons mee!  Hoe ernstig is dat, wij zijn toch betrokken en capabel bevonden en handelen toch in het ontwikkelingsbelang van ons kind?
Voor het gemak wordt daarbij ook maar vergeten dat wij als gezin gewoon een sociaal netwerk onderhouden en deel uitmaken van een grotere gemeenschap dan sec ons gezin. Dat er opa's en oma's zijn, vrienden en bekenden, broers en zussen, sportclubs. Zélfs dat onze jongste waar het om draait, ook op de school van onze oudste nog in beeld is, omdat we daar vrijwilligerswerk doen, wij spelen om de week voor bibliothecaris en zoonlief helpt dan mee of leest zelf in een boek. En oh ja, niet geheel onbelangrijk, mijn collega's op de school waar ik als leerkracht  zo nu en dan invalwerk doe.

Maar... zelfs als dat allemaal niet zo zou zijn... dan nog zijn wij geen verdachte voordat er gerede twijfel over onze capaciteiten als ouders bestaat, dachten wij, in al onze naïviteit toch altijd.

Zwart op wit staat nu dus dat dit in Nederland (een vrij land toch?) anders wordt benadert vanuit de overheid (dat is hier immers de opdrachtgever). Wij zullen ons omwille van het door de overheid noodzakelijk geachte toezicht op onze opvoeding aan onze zoon (ook al staat zwart op wit dat wij daarin prima voorzien) over drie maanden weer moeten laten 'herkeuren' als ouders die het beste voor hebben met hun zoon. Want vooralsnog wordt vrijstelling voor dit schooljaar akkoord bevonden, maar het volgende schooljaar toch écht nog niet.

Niet vreemd dat zo'n proces leidt tot slapeloze nachten. Met onderstaande tekening tot resultaat.

Onze realiteit, uitgewerkt in plaatjes en steekwoorden, na wederom een nacht wakker liggen, nadenkend over de vraag hoe en wanneer we in deze nachtmerrie terecht gekomen zijn.

Onze zoon, is anders, past niet binnen het systeem. Wij willen hem eruit halen, maar het systeem wil hem niet laten gaan. Hij zit vast. Of toch niet, hij wordt geweigerd, het systeem werpt hem uit. Hij voldoet niet aan de standaard die is gesteld.

Een kind dat zichzelf leert, waarvoor leren een levenselixer is. Hij bloed dood als hij niet mag, niet kan leren op een manier die voor hem werkt. De schoolse manier werkt niet, maakt hem ziek, letterlijk. Maar dat bestaat niet in de ogen van de beleidsmakers, die denken dat leren alleen op school en via schoolse methodes kan plaatsvinden. Die stelt dat je leren aanpassen een belangrijke vaardigheid is, ook al gaat die ten koste van jouw eigenwaarde. Dat niet het systeem zich naar de leerling moet voegen, maar de leerling naar het systeem. Immers, dat moet je straks ook als je gaat werken, je kunt nu eenmaal niet alleen maar doen waar je zin in hebt?
Maar is het dan de bedoeling jezelf helemaal te verliezen. 'Learning to the test' is dan het best haalbare resultaat voor onze zoon en de rest van de tijd mag hij uit het raam staren, of iets anders bedenken om de verveling te lijf te gaan, zolang het de leerkracht of de andere leerlingen maar niet stoort.
Allemaal prima zolang dit min of meer twee richtingsverkeer is. De ene keer past hij zich aan, de andere keer passen de anderen zich aan hem aan. Maar in dit geval werkt dat niet zo. Is het evenwicht zoek. Volledig doorgeslagen naar een continue aanpassing van zijn zijde. Niet vreemd dus dat hij in de knoop raakt, zichzelf verliest.

Om even het verloop van zo'n traject te schetsen. Eerst probeer je als ouder in goede harmonie met school het aanbod passend te maken. Lukt niet. Dan ga je op zoek naar alternatieven. Voert gesprekken, probeert het één en ander uit. Lukt ook niet. Conclusie school is het struikelblok, een passende plek of onderwijsvorm in de nabije omgeving (behoorlijk ruim in een straal van ca 30km bekeken) bestaat niet of zijn particulier en onbetaalbaar. Gesprekken met leerplicht volgen.
Inmiddels zit het kind al een paar maanden thuis 'in de wacht' en loopt de speurtocht al twee jaar. We vragen ontheffing aan voor het lopende schooljaar en gaan ervan uit dat zeker ook volgend schooljaar ontheffing noodzakelijk zal zijn. Eenmaal ingediend zou men binnen zes weken uitsluitsel dienen te ontvangen.
Echter, het heeft al ruim twee maanden geduurd om bij de GGD (intern) een arts te vinden die überhaupt het dossier wilde beoordelen. En nog eens twee maanden aan afspraken en mailwisselingen om tot deze dus onbevredigende uitspraak te komen.

Het is nu half april. Op 1 juli dient de aanvraag ingediend te worden voor het komende schooljaar. Zullen de zaken er in mei en juni ineens zoveel beter op worden dat onze situatie een andere uitslag rechtvaardigd? Nee, uiteraard niet, maar omwille van het zicht houden op ons kind door iemand anders dan de ouders zelf, zullen deze ouders (wij dus) wederom de molen door moeten. En met bewijzen moeten komen waarom ons kind nu toch ziek wordt van school, want we leven in Utopia, daar waar school een passend onderwijsaanbod heeft voor ieder kind.

Blijkbaar hebben ze niet beters te doen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ga toch kinderen helpen die dat nodig hebben, die verwaarloosd worden, misbruikt en mishandeld. Besteed je energie aan dossiers die dat vereisen, niet aan dat van ons. Maar als het moet, prima hoor, wij verzorgen wel weer een 'cursus' aan de volgende onwetende GGD arts die omwille van staatstoezicht een beoordeling moet maken over een ontwikkeling van een kind dat zo uniek is dat hij of zij het niet eerder tegengekomen is en ook niet snel nogmaals treffen zal.  Want dat is zoals wij het hele proces terugkijkend beschouwen. Kennisoverdracht verzorgen over een onontgonnen gebied binnen de Jeugd Gezondheids Zorg en nog aan de schandpaal genageld worden als beloning toe.

Maar om positief af te sluiten... op dit moment ontvangt onze zoon LEGAAL onderwijs vanuit huis! En dat is wat ons betreft een feestje waard. Het recept voor ijstaart met kersen en meringue uit het 'Altijd iets te vieren" kookboek ligt al klaar!

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dank Chippies voor de steun. Ik heb inderdaad geen behoefte aan een school voor mijn kind maar aan een open learning centrum waar je cursussen kunt doen en dan samen met andere kids (of volwassenen, wat boeit dat) een onderwerp bestudeert en uitpluist die daar ook echt geïnteresseerd in zijn. Op een moment dat je daar dus ook zelf oprecht meer van wil weten. Fora bestaan gelukkig al. De thuisschool-community is niet groot maar wel sterk ondersteunend richting elkaar. Veelal via besloten, ondergrondse netwerken. Overigens zal het je wellicht verbazen hoeveel van de thuisonderwijzende ouders opgeleid zijn tot leerkracht (ook ik) maar binnen het systeem niet pasten, omdat hun visie niet strookt met de schoolmodellen die er zijn. Hetzelfde geldt voor de groep ouders van thuiszitters. Ouders die ooit de hoop hadden dat school wel iets toevoegde en nu, net als wij, constateren dat dit voor hun kind in ieder geval niet geldt, maar vastzitten in het systeem. Vrijstelling op basis van levensovertuiging is immers alleen mogelijk indien een kind niet op een school stond ingeschreven en op er op basis van die levensovertuiging geen school binnen een redelijke afstand tot de woning te vinden is.
Maar bovenal. Ik ben de ouder en ik wil een keuze hebben. Welke school ik geschikt acht én of ik een school geschikt acht. School als instelling die toezicht houdt op de opvoeding zonder dat daar aanleiding toe is, dat keur ik met heel mijn zijn af. Het zou hout snijden wanneer onomstotelijk wetenschappelijk zou zijn vastgesteld dat kinderen alleen worden misbruikt en mishandeld indien zij niet naar school gaan en thuisonderwijs ontvangen. Het tegendeel is echter waar. Deze kinderen gaan over het algemeen gewoon naar school, toch overkomt het hen. Schrijnend, zeker. Maar dit rechtvaardigt niet het toezicht zoals wij dat nu ervaren.
Ik bedenk me ineens dat wij veel te horen krijgen dat je toch niet alleen kunt leren waar je zin in hebt. Je moet toch leren lezen en schrijven? Daar moet ik altijd zo om lachen. Alsof dat zaken zijn die kinderen niet zouden willen leren. Ze hebben die vaardigheden toch nodig om te kunnen leren? Onze zoon leerde zichzelf als kleuter lezen, en schrijven ga je vanzelf doen omdat je wilt communiceren en je ontdekt dat de persoon met wie je wilt communiceren zich op afstand bevindt, in de tijd of fysiek. Schrijven is gewoon een noodzaak in een menselijk leven, dus ook die behoefte ontstaat vanzelf en de wil dat te kunnen daarmee dus ook. Hetzelfde geldt voor al die vakken op school. Onze zoon wil de wereld snappen. Aardrijkskunde, geschiedenis en biologie zijn zaken waar je dan als vanzelf tegenaan loopt. Hetzelfde geldt voor scheikunde en natuurkunde. Het enige dat onze zoon frustreert is dat aan al die zaken leeftijden of 'maten' vastzitten. Je mag pas meedoen als je 12 bent, je mag pas meedoen als je 1.40m bent, dat soort regels. En je moet verplicht met leeftijdsgenoten optrekken, ook al heb je daar niks mee. Even serieus hoeveel leeftijdgenoten heb ik in mijn vriendenkring nu? Géén, ze zijn óf jaren ouder, óf jaren jonger. Allemaal intelligent en met sterke meningen en visies dat dan weer wel.
Ja ik ben ook zeer oneens met dit "systeem" 1 omdat de tijd bepaalt wat artsen schrijven, niet hun kunde... dus als de tijd nu is van een luide niemand mag meer van de scholen zitten ze vast... terwijl vanuit artsen oogpunt en alle artsen tellen mee van psycholoog, tot huisarts, tot specialisten etc iedereen met kundige inzichten... er vele redenen te bedenken zijn om wel gewoon vrijstelling te geven... dat trendy gedoe ben ik zat... scholen gaan zeer slecht sowieso op het moment, dus de tijd is er juist een van loslaten... kinderen meer thuis laten leren, omdat vele ouders, vooral ook samen vaak meer geleerd hebben dan vroeger... vrouwen kunnen ook veel hogere banen hebben... sowieso wat naar school gaat zijn a-c... d,e,f is al gauw een blijven zitter of gaat naar speciaal leren... a-c komt veelal van geleerde ouders, of op zn minst mbo ouders... lbo is sowieso onder norm, 1 veel krijgen geen kind meer, die zijn te arm, of echt niet kundig, wonen net zelfstandig... of hebben een te laag inkomen, wegens een "lage baan"... veel van die zijn ook nog als ze wel kinderen hebben het "probleem" worden veel ontraden aan kinderen te beginnen, wel een hondje ofzo.,. en eindigen of zonder kinderen of bij onder toezicht met kinderen etc. Dus wat staat er op het schoolplein, al snel slimmer dan de juf zelf... wat moet dat dan toch verplicht naar school? Er zijn geen huishoudschool mama's met techniekschool papa's meer... of zelden, zeer zelden... alles na ons... vanaf mijn jaar, wij waren proefjaar komt met uitgebreide basiskennis en hoge kennis, 2e fase om te beginnen... dus 10-14 vakken middelbare school, terwijl gemiddelde juf er 6-7 heeft... dus alleen al met je havo -vwo kijk je ze de klas uit... gewoon schande eigenlijk...

Daarbij kennen wij die druk leren, leren, leren , leren de juffen niet ... die moesten autoritair wat verzinnen... en wij volgen het boekje nauwkeurig, anders heb je geen 10... logica... is onze wereld...

ik snap je frustratie en deel hem... ik heb twee hoogbegaafde, zelf ben ik er ook een... school is zeker verslechterd, en plannen van hoge eisen voor nieuwe juffen is niet doorgevoerd naar de oude... die staan er met niets.. dus de wereld is er slecht en scheef, met een enkele goede... de maatschappij verslechterd door de basisschool van nu...

Daarbij hebben ouders van nu hersenen. Zijn gemiddeld slim... zeker op de gewone pleinen van de basisschool, wij nemen geen kind, maar krijgen er een met verstand... wat staan ze daar dan te bazelen... alsof een ggd arts hoger is dan jij? dat ook nog...
zo'n net aan geldwolven is het geworden... kunnen ze niet meer stempelen houden ze toch liever de kinderen gevangen wegens hun eigen beweegredenen... die ze vroeger hebben opgebouwd in een oud systeem...

sinds 2e fase ,... 2 uur per dag zelfstudie uren hadden wij... zijn alle ouders met havo vwo dus afgestudeerd met inzicht... waar vele ouderen op de werkvloer het daar al aflegde en weg konden, we waren slimmer en goedkoper, met alleen havo alleen al... belachelijk gewoon... verdiende daarmee hetzelfde als bijna een senior mbo... gek toch?
Maar goed, vanaf daar al... hebben ze ook geleerd einde jaars een soort manager over groepjes te zijn... groepjes van 5-10 gaven we les anders geen diploma... dus wat kan je dan thuis... alles.. met gemak... ouders van nu zijn daar al afgestudeerd op thuis les geven... te makkelijk, want we leerden anderen uitleggen, les geven, tegenwoordig zelfs al stage lopen, kinderen begeleiden, en met zoveel vakken, daar kan een basisschool gemakkelijk mee uitgelegd worden.. te simpel saai ze vinden eerder foefjes, nieuwe technieken en verkopen straks hun perfect bedachte onderwijs boeken na het lesgeven van hun eigen kind... dan dat ze falen... zeker! We hadden eind havo al een boekje af, zoals hbo-er dat uitgebreid moeten... havo vwo 2e fase betekend echt kundige ouders die al kinderen thuis les kunnen geven... ze hoeven alleen een groepje te vinden voor eens een tipje... hoe doe jij ak... = aardrijkskunde...

gewoon extra forum voor inspiratie... om het echt kek te maken... en leerzaam...

laat ouders eens eerlijk stralen...ouders van nu! Dat vind ik echt... Daarbij meeste ouders hebben na 2e fase havo -vwo verder gestudeerd... een heus beter vak dan de pabo... meestal wel... pabo was te simpel de ene 9 na de andere... op coursera.com is zelfs alles gratis het leraar worden... dus ouders kunnen daar voor de lol bijleren en echt beter worden dan gemiddelde leraar basisschool al was het met gewoon havo al genoeg... havo van nu...

dan zijn wij nu 1-2 creatiever dan ooit een op de 2 schrijft, rapped zelfs ofzo was ook in dat onderzoek haha maar goed schrijft zingt weet ik het wat danst is creatief... dat is een pabo onderdeel... ouders van nu kunnen dit.!

Overheid moet eens zorgen voor een plek voor thuisscholen... verplicht vind ik dat... het is een logische taak, aangezien zat kinderen thuis horen... wegens cluster 3 maar wel hoogbegaafd zoals mijn kind...

welke school levert dat? Daarbij de gewone basisschool is een slecht goedkoop en onder de maat ding... sowieso is een kind beter af thuis... waar het hoort, is geboren, veilig is en aangepast leeft. Alle kinderen zijn uniek... wij hebben elke klas zoveel eindeloze problemen van anderen mee gekregen, mn kind gaat er nog eens aan onderdoor! Het hoort vrij... en leeft dan gezonder...

Het is nu op het moment de ouderen die ons vast houden in dit systeem, terwijl wij beter af zijn zonder hen...

het is hun geld en portomonnee waar wij over besluiten, er zit geen oprechte sfeer meer aan van echt iets geven aan anderen, omdat ze arm zijn, of de leraar gewoon echt goed is in zn vak... leraar wel of niet aannemen hoort een keuze te zijn! Een simpel coursera achtig forum in nederland voor thuisschool ouders met een luchtige sfeer zoals daar maar ook een punt waar je gratis op universitair niveau alle vakken kunt bijscholen is voor kind en ouder een nood...en oplossing voor deze scheuring in de maatschappij...

weg leerplicht, en een nieuw plan! Daar ben ik voor... en online kun je alles... Ze hebben zich gewoon niet in willen verdiepen, anders bestond het al lang... er zijn teveel mensen die labeltje geleerden dragen. Waarom werken die mensen niet meer aan nieuwe ideeën... ze gaan niet met de tijd mee... maar wel over onze rug van onze slimme hersenen en daardoor slimmere kinderen... wij deden het gewoon beter dat wij wel automatisch aan thuisschool denken en dat normaal vinden...

Top artikel, ik hoop dat alle ouders hun eerlijke mening willen geven, zodat dit artikel een verzameling wordt aan steun en inzicht! En er echt weer eens wat kan veranderen... al is het maar om ook die optie goed te hebben staan... scholen gaan toch steeds meer scheef groeien, alleen al omdat de tijd sneller verandert, met inzicht, dan de scholen kunnen... online leren is toch hoe je sneller leert... dat gaat niet op school.. die sfeer is er sowieso... dus ze moeten ook wel mee in nederland...

note ik denk dat het oude ouderschap ook een rem is, alleen daar zijn nog die huishoud achtige mama's met techniek papa;s die verloren kunnen staan... even ruw genomen... het is gewoon een gat die ouders met ons... ik schaam me eerlijk voor hen... ze dachten zo mee te kunnen doen, zonder echt veel te leren en echt iets te doen zoals wij... het denken lijkt daar uit te staan... eens een kopje koffie op school zetten vinden zij genoeg in hun ouderschap... ik niet... ik wil veranderingen verbeteringen op hoogste niveau voor alle kinderen in heel nederland... dat alle opties zijn voldaan, zodat je als ouders echt breed kunt kiezen... gedeeltelijk thuisschool. helemaal online... helemaal thuis met je ouder en boeken... helemaal met een clubje op de achtergrond, een gedeeltelijk clubje voor een uurtje per maand of jaar, voor feedback... helemaal personel... voor ieder mens af te stemmen naar wensen... met extra fysio voor gehandicapten die thuis blijven. zonder voor "de lichamelijke in orde " studenten die wel thuis zijn voor hun hersenen, te slim of iets anders... de een is een cluster 3 en te slim een ander cluster 3 en niet zo slim... en weer een ander heeft niets... gewoon sfeer van thuis is zo fijn... een volgende is cluster 4 zonder 3 weer een ander 3 en 4 weer een ander weet het nog niet, probeert wat... etc... zo veel!

Dank je voor dit top artikel! Dit gesprek moet in nederland eens aan de gang! Wij jonge ouders kijken nog generaties lang naar onze kinderen en de gevolgen van de nalatigheid van alles dat voor ons kinderen had en ons zo achter lieten... ik geloof dat wij echt recht hebben op ons eigen idee... wij zijn nu de ouders! Zij niet meer... of al snel niet meer wegens de te hoge leeftijd aan ouders op het moment... die sterven sneller... wat kan hun het schelen? Ze zien de uitkomsten toch niet meer... wij wel... en mn kinderen zitten op een extreem goede school. met toeval gaat het net voor mn zoon... maar een andere school is niet te doen met zn lichaam... te zwaar... alleen zelfs dit willen ze niet ze willen thuis... en ik snap het... we passen er gewoon niet...we hebben last van vele mensen die niet zo slim zijn als wij... nou leuk is anders... maar het is het gewoon niet voor ons... en dat recht staat er dat we dat hebben, dus moet men stoppen met semi professioneel en zeker niet wetenschappelijk bewezen gaan praten... als nou voor de zekerheid..nee wetenschap is ja of nee, wegens.... en dat letterlijk hoge niveau willen "hulpverleners"niet meer aan.. ze schuilen in het grijze gebied... maar dan kan niets meer... als ik dan tegen iedereen zeg blijf thuis misschien gebeurd er zo wat... dan doet niemand meer wat.. en ik vraag ook geen verzinsels... van ik zeg ga maar vandaag ben je veilig op straat terwijl ik geen idee heb welke gek kan gaan rijden op de stoep... maar het is gewoon zielig eigenlijk doen alsof jij je kind misschien niet in het oog kan houden.. hallo school ook niet...is eerder waar ze verloren raken.. en die meningen wereld moeten we uit... recht moet komen vanuit wetenschap echte kennis... anders in 1 zin leert elk mens voor niets , en kan de school anyway dicht... terwijl bewezen is dat thuisschool prima is./.. dus moet het kunnen en klaar... weg met die leeghoofden die hun werk niet meer doen en schuilen achter wie weet gaat het fout... terwijl de wetenschap zou zeggen ieder mag ook thuis les geven... omdat dat ook goed is...