Hoeveel mag ik in 2014 bijverdienen?

Door Theun50 gepubliceerd op Friday 04 April 17:08

Hoeveel mag ik in 2014 bijverdienen?

Het is een heel gepuzzel om de meest recente informatie te vinden over “bijverdienen.” Ik hoop dat het artikel voor iedereen duidelijk, begrijpbaar en leesbaar overkomt.

b67026e96c0a9788c415891d86beef66_1396625

Algemeen:
Er zijn een aantal mensen die naast hun studie, uitkering, baan of huishouden, wat willen bijverdienen.
De meeste mensen die bijverdienen zijn studenten of mensen met een werkende partner, maar ook mensen met een uitkering verdienen soms wel eens wat bij.
Iedereen is verplicht om bijverdiensten op te geven aan de belasting, ook al hoef je uiteindelijk daarover geen belasting te betalen. Denk dus niet dat je zomaar inkomsten achterwege kunt laten.
De belastingdienst wil graag weten wie en hoeveel men in een jaar heeft (bij)verdiend.
Meer info vindt u op: SpaarBaak.

Zijn (alle) bijverdiensten als extra inkomen belastingvrij?
Of men over alle bijverdiensten belasting moet gaan betalen, hangt af van de hoogte van het inkomen en van de heffingskortingen die men krijgt. Iedereen met een inkomen of iedereen die een partner heeft met voldoende inkomen, heeft recht op de algemene heffingskorting. Voor 2014 bedraagt de algemene heffingskorting € 2.103 tot een leeftijd van 65 jaar.

Het maakt niet uit om wat voor bijverdiensten het gaat, tijdelijk of vast, alle bijverdiensten worden door de belastingdienst gezien als extra inkomen.
Men mag voor het jaar 2014 net onder de € 6.230 euro aan belastingvrij inkomen verdienen.
Maar er is meer!
Want afhankelijk van de persoonlijke situatie, is er recht op meerdere heffingskortingen.
Als er voor u heffingskorting(en) ontvangt, betekent dit dat ook over uw extra inkomsten belasting moet worden betaald.
Maak eens een proefberekening inkomstenbelasting via www.belastingdienst.nl, waar u ook een proefberekening voor de huur- en zorgtoeslag kunt maken met uw hogere inkomen.
Daarmee voorkomt u dat u voor (onaangename) verrassingen komt te staan.

Bijverdienen in België.
In principe dien je elke cent die je verdient aan te geven bij de belastingen. Het niet aangeven van je inkomsten kan voor hele vervelende gevolgen zorgen. Het verkeerd aangeven van je inkomsten is misschien nog wel het aller-gevaarlijkst. Daarom is het belangrijk om dit eens goed uit te pluizen.

Bijverdienen BE
Bijverdienen als student
Inleiding bijverdienen.:

 • Waar heeft dit fiscaal gezien een invloed?
 • Welke types van bijverdiensten kennen we?

Belastingvrij inkomen in 2013, 2014
Door de algemene heffingskorting van ongeveer € 2.000. euro is in ons land een jaarinkomen van grofweg € 6.050. euro belastingvrij. De belasting die u eigenlijk zou moeten betalen is dan even hoog aan wat u uiteindelijk terugkrijgt. Zie voor de heffingskortingen en belastingtarieven 2013 en 2014:

Inkomstenbelasting 2014, belastingtarieven en schijven;
Inkomstenbelasting 2013, belastingtarieven en schijven;
Heffingskortingen in 2014.

Hoeveel mag ik als student bijverdienen?
Als student met studiefinanciering mag je tot een bepaald normbedrag bijverdienen zonder dat de extra verdiensten in mindering worden gebracht op je studiefinanciering. Dit noemen ze de bijverdiengrens voor de studiefinanciering.
In 2013 is dit normbedrag € 13.530,90 euro. Verdien je meer, dan komt je boven de bijverdiengrens.
In dat geval moet je dan je studiefinanciering stopzetten met ingang van de maand dat u over de bijverdiengrens heen gaat.
Om vast te stellen hoeveel je bijverdient, kijkt men niet naar het nettoloon, maar naar het verzamelinkomen.
Doe je echter geen aangifte bij de Belastingdienst? Dan kijken ze naar je belastbaar loon. Je moet het bedrag dat je boven de grens hebt bijverdiend altijd terugbetalen.

Mag ik als AOW'er nog bijverdienen?
Wie AOW ontvangt, mag ook bijverdienen. Dat wordt niet op uw AOW gekort, maar u moet daarover wel belasting betalen.

Verwant artikel: Doorwerken na je 65e
Verwant artikel: Artikel over AOW en bijverdienen op Informatie-Portaal.nl

Een meevaller voor wie recht heeft op AOW, en daarnaast nog werkt, is dat de AOW een basispensioen is voor iedereen van 65 jaar en ouder. Of u daarnaast ook andere inkomsten hebt doet daar niets aan af. Ook als u een WW-uitkering krijgt, gaat dat niet ten koste van uw AOW.
U blijft gewoon de AOW ontvangen, die u al ontving voordat u ging werken.
Bijverdienen en de AOW, wat is het belastingtarief?

Bijstand en bijverdienen.
Als u in 2013 of 2014 een bijstandsuitkering heeft, dan zullen bijverdiensten in mindering worden gebracht op uw uitkering. Ook het inkomen van inwonende kinderen telt dan voor het eerst mee.

Zie ook het artikel: bijstandsuitkering 2014.

De WWB (Wet Werk en Bijstand) geeft nog slechts de mogelijkheid om gedurende één periode van 6 maanden aaneengesloten een gedeelte van inkomsten uit arbeid vrij te laten, maar alleen als die arbeid naar het oordeel van de gemeente bijdraagt aan de arbeidsinschakeling (artikel 31 lid 2 sub o WWB). De vrijlating (het bedrag wat niet wordt gekort) bedraagt 25% van de arbeidsinkomsten met een maximum van € 173,00 per maand. De gemeente moet dus bepalen of de arbeid naar haar oordeel bijdraagt aan de arbeidsinschakeling.
Alle overige inkomsten of bijverdiensten worden gekort op de uitkering.
Zie ook: Bijstandtabellen.

Uw inkomsten kunnen bestaan uit:

 • geld dat u (of uw partner) verdient met werken;
 • inkomsten in verband met werk zoals een werkloosheidswetuitkering (WW-uitkering); 
 • heffingskortingen van de Belastingdienst. De jonggehandicaptenkorting telt niet mee als u 27 jaar of ouder bent; 
 • studiefinanciering, zowel voor u als uw partner en in sommige gevallen ook voor thuiswonende kinderen. Bent u alleenstaand en krijgt u studiefinanciering, dan heeft u geen recht op bijstand; 
 • alimentatie (dit betreft de partneralimentatie en de kinderalimentatie voor minderjarige kinderen);
 • onregelmatige inkomsten uit internetverdiensten.

Dit is geen volledige opsomming. Vraag bij uw gemeente na wat voor u als inkomen geldt.
Klik hier voor de folder over bijverdienen en een bijstandsuitkering.

Bijverdienen naast een WW-uitkering.
Alle bijverdiensten moeten altijd worden opgegeven bij het UWV. Het UVW bepaald of de bijverdienste invloed heeft op de hoogte van de uitkering. Niet alleen inkomsten vanuit een betaalde baan moeten gemeld worden, maar ook vrijwilligerswerk en inkomsten uit intenetverdiensten.

Elk klusje dat u doet (betaald of onbetaald) en elke bijverdienste die u hebt, is werk. Het maakt daarbij niet uit of u in loondienst werkt of niet.
Dus ook vrijwilligerswerk. Ook als u werkt buiten kantooruren, bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend, moet u dit aan het UWV melden.
Zelfs inkomsten vanuit handeltjes op bijvoorbeeld Marktplaats, of inkomsten uit het schrijven van artikelen moet u melden. Bij het opgeven van de bijverdiensten zal het UWV ook willen weten hoeveel uren aan arbeid u daarbij heeft verricht.
De bijverdienste zal zeker voor een deel worden gekort op de uitkering.
De inkomsten moeten in alle gevallen opgegeven worden op de werkbriefjes.
Meer info bij het UWV.

Bijverdienen naast een ANW uitkering.
Andere inkomsten die u naast de ANW heeft, kunnen van invloed zijn op uw Anw (nabestaandenuitkering). Deze inkomsten worden helemaal, gedeeltelijk, of niet van uw Anw afgetrokken. Dit is afhankelijk af van het soort inkomen/bijverdiensten.

Inkomsten die niet van uw Anw worden afgetrokken:

 • Een aanvullend nabestaandenpensioen dat u krijgt van een pensioenfonds of verzekeraar.
 • Een nabestaandenpensioen dat u krijgt uit een lijfrente van uw partner.
 • Rente.
 • Dividend.
 • Spaartegoeden.

Inkomsten die gedeeltelijk van uw Anw worden afgetrokken:

 • Inkomen uit loondienst.
 • Winst uit een eigen bedrijf.
 • Inkomen uit (vervroegt) pensioen.

Inkomsten die helemaal van uw Anw worden afgetrokken:

 • Een werkloosheidsuitkering (WW).
 • Een arbeidsongeschiktheidsuitkering (bijvoorbeeld WAO of WIA).
 • Een ziektewetuitkering (ZW) 
 • Een nabestaandenuitkering uit een ander land dan Nederland
 • Diverse andere uitkeringen, o.a. internetverdiensten.

Meer info vindt u op bij de website van de SVB.

Bronnen:
Rijks Overheid
SVB
UWV
Euro-bijverdienen.nl
IB-groep
Goedenwel.nl
Mensensamenwerking.nl
Belastingdienst
Diverse gemeente sites.

Reacties (11) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed om deze zaken eens op een rijtje te zien, dan weet je waar je aan toe bent.
Een goed en duidelijk artikel!
Dank je, Ruud.
Goed en vooral ook erg duidelijk artikel!
Die duidelijkheid, daar ging het mij vooral om. Je zoekt je anders het schompes om het ook nog begrijpelijk te krijgen.
Goede info dit! Bedankt!
Bedankt en graag gedaan.
Weer goed en duidelijk weergegeven, thanks brother....
Graag gedaan, zus.
Prima en goed overzichtelijk artikel van je Theun.
Dank je, meis.