Het principe van compassie of mededogen.

Door Jenny Koster gepubliceerd op Tuesday 01 April 13:13

Compassie is onze drijfveer.

dc37e38235e501336a8365c4451167b6_1396352

Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden. Compassie is onze drijfveer om ons onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van leed van onze medeschepselen om terug te treden uit het middelpunt van onze wereld en een ander voor het voetlicht te plaatsen en om recht te doen aan de onschendbare heiligheid van ieder mens en een ieder, zonder enige uitzondering, te behandelen met volstrekte.....

Waardigheid, billijkheid en respect.

Daarbij hoort tevens de opdracht om er zowel in het openbare als in het privé-leven voor te waken leed te veroorzaken. Door gewelddadig te handelen, door de kwaliteit van het leven van een ander te verslechteren, door de grondrechten van die ander te misbruiken of te ontkennen, en door haat te zaaien met laatdunkende uitingen over anderen - zelfs over onze vijanden - doen wij de menselijkheid, die wij allen met elkaar delen, geweld aan. Wij erkennen dat wij er niet in zijn geslaagd een leven te leiden vervuld van compassie en dat sommigen uit naam van hun religieuze overtuiging het totale menselijke leed zelfs groter hebben gemaakt.

Kenmerken en uittingen van compassie zijn:

  1. Moreel handelen en erkenning van elke religie en filosofie;
  2. Iedere interpretatie van geschriften die aanzet tot geweld, haat of minachting geen enkele legimiteit heeft;
  3. Verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren;
  4. Positieve wardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren;
  5. Bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van allemensen, ook van hen die wij als onze vijanden zien;
  6. Compassie is onmisbaar voor het realiseren van een eerlijke economie en een harmonieuze wereldgemeenschap die in vrede met elkaar leeft.

De definitie van compassie is dan ook:

Compassie is een intens, gepassioneerd gevoel voor de ander, bij verdriet en vreugde, liefde en pijn. Compassie zet in beweging, voor arme landen, voor vluchtelingen, je eigen stad, je buren, voor alle mensen die tot broederschap kunnen leiden.

'wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.'

Behandel anderen dus steeds zoals jij zou willen dat je behandelt wordt door anderen. Laat de compassie voor de medemens concreet spreken, doe iets!

Jenny Koster.

 

 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.