Nederland meet met twee maten

Door Chayenna2 gepubliceerd op Wednesday 19 March 17:32

2122b8d2e709608bdc9754095960c75e_1395248Terwijl Dr. R.H.A. Plasterk, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de voorvallen bij de Isla raffinaderij op Curaçao steeds afdoet als een autonome verantwoordelijkheid van de regering van Curaçao. En dat alleen de regering van Curaçao onderzoek kan laten verrichten, verbaast het mij om een brief van de minister van defensie te lezen waarin deze aangeeft dat naar aanleiding van klachten van een aantal personeelsleden die gehuisvest zijn in Julianadorp  het wenselijk is een onderzoek te laten uitvoeren naar de uitstoot van de Isla-raffinaderij.

Hiervoor zal ze een verzoek indienen bij de lokale autoriteiten en de hulp aanbeiden van TNO, die al eerder een ondersoek heeft gedaan naar de uitstoot van de Isla. In afwachting van een dergelijk onderzoek zal defensie in overleg met het betrokken personeel naar een passende aanpak zoeken. Daarbij behoort afhankelijk van de situatie ook een verhuizing naar een ander deel van het eiland tot de mogelijkheden.7118da0ed3acf9b554dbb77408143aff_1395249

Hoeveel onderzoeken zijn er nog nodig, hoeveel rapporten zijn er al gemaakt waaruit blijkt dat de concentraties van zwaveldioxide veel te hoog is. Wordt er aan de duizenden mensen die dagelijks onder de rook wonen ook de mogelijkheid geboden om naar een ander deel van het eiland te verhuizen? Of is de gezondheid van een klein groepje defensiepersoneel die hooguit 3 jaar op het eiland aanwezig zijn belangrijker dan de lokale bevolking die sociaal-economisch gevangen zit onder de rook van de Isla?

6687a998eb70ec15a3ab87b6336aa8cd_1395249Maandelijks lezen we dat er weer een nieuw record is aan de uitstoot van zwaveldioxide. Vorige maand nog was er nog een recorduitstoot sinds 2008 doordat op het terrein van de Isla vaten zwavelijzer hadden vlamgevat. Door Minister Plasterk werd aangegeven dat op basis van gegevens van de GGD Amsterdam een kortdurende blootstelling kan leiden tot onder meer irritatie van slijmvliezen van de ogen, neus en luchtwegen, bij zeer hoge concentratie kan het dodelijk zijn. Ook geeft Minister Plasterk aan dat de reguliere uitstoot van de Isla erg hoog is, en dat bij herhaalde blootsstelling gevolgen heeft voor de gezondheid.  Ik vraag me dan ook af wat deze nieuwe onderzoeken aan het licht moeten brengen.

5496d4e994ae135d187928708cf0a88b_1395249Greentown Curaçao heeft vorige maand aangegeven de Isla raffinaderij te willen kopen voor hetzelfde bedrag wat Curaçao betaalde aan de Shell in 1985. Greentown wil de raffinaderij ontmantelen en nieuwe economische activiteiten gaan ontwikkelen op het terrein van de Isla. In haar plannen geeft men aan dat alle Isla medewerkers een baan aangeboden krijgen voor een gelijkwaardig salaris. Ook bevestigen ze dat vanaf 2019 10 miljoen gulden aan huur betaald zal worden aan de regering. De extra belastingen die voortvloeien uit de economische zones zullen deels bij de regering en deels bij de organisatie zelf terecht komen. Greentown streeft naar duurzame economische activiteiten in het gebied en wil per 1 januari 2015 beginnen met de schoonmaak van het Isla-terrein.

De regering van Curaçao heeft tot 1 juli te tijd om op het voorstel van Greentown te reageren. Niet zo moeilijk toch. Als regering ben je meteen af van al de kosten van de vervuiling die men gekocht heeft van de Shell voor 1 gulden, als regering stop je de hoge ziektekosten van duizenden mensen die nu onder de rook wonen. Je stimuleert de werkgelegenheid en de economie. Echter zolang er nog een kleine groep is die alleen uit eigenbelang en uit angst voor macht en financieel verlies het te zeggen hebben wat er met de Isla moet gebeuren, zal er jammer genoeg voor al deze duizenden mensen onder de rook niets veranderen, en zal alleen het defensie personeel baat hebben bij weer een nieuw onderzoek.

Copyright Curaçao2013@ Gerda Verstraeten

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Inderdaad ja. Met 2 maten meten op schandalige wijze.