Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen

Door Guivanho gepubliceerd op Monday 10 March 13:11

Het rijk gooit steeds meer taken over de schutting naar gemeenten. Met name op het terrein van de zorg. De discussie gaat dan over de vraag, of dat met voldoende geld gepaard gaat om die taken uit te voeren en of het gemeentelijk apparaat ervoor voldoende deskundigheid in huis heeft. Niet onbelangrijke vragen. Tegelijkertijd zien we, dat de animo om voor gemeenteraden te gaan stemmen niet al te groot is.

Deze delegatie van verantwooordelijkheden betekent ook een uitholling van het belang van het nationale niveau en wel in tweeërlei richting. Enerzijds door de genoemde delegatie van verantwoordelijkheden, anderzijds door het lidmaatschap van de Europese Unie. Je zou zeggen, dat daardoor de animo om bij landelijke verkiezingen de stem uit te brengen zou afnemen. Wellicht, maar er is een brede populistische stroom in Europa, die juist minder Europa en meer natie wil.

Temidden van deze ontwikkelingen zien we, dat bijvoorbeeld het conflict in de Oekraïne een eenduidige positiebepaling van de de EU vereist, terwijl die EU nu juist van binnen uit wordt uitgehold.

Het stemt allemaal niet vrolijk. De burger voelt zich aan alle kanten bedreigd, kruipt in zijn schulp of neemt een houding aan van ‘ze zoeken het maar uit’. De politiek is niet in staat om in de wereld waarin de leven een verhaal voor het voetlicht te brengen, waarvan enige wervingskracht uitgaat. 

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.