Hoe is de duivel ontstaan

Door Amanah gepubliceerd op Thursday 06 March 22:49

Het verhaal van Azazil

De Shaytan (duivel) is een karakter die bij ons aanwezig is sinds de schepping van de mens door Allah (SWT). Maar Hoe is Shaytan bij de mens te recht gekomen, en waarom is er haat tussen de mens en Shaytan?

Het is allemaal begonnen met een schepping van Allah (SWT). Allah maakte een creatie van rookloos vuur, deze creatie heet djinn, hij plaatste deze op aarde. De eerste djinn werd Marij genoemd en de Heer schaapde net als bij de mens een vrouw, zij werd Marija genoemd. Ze kregen samen een zoon die ze Jinn noemden, die is het begin van alle djinn. De djinns leefden op aarde en aanbaden Allah voor een lange tijd. De djinns aanbaden Allah (SWT) zoveel dat de engelen hun bewonderen, en tegen de Heer van de Hemelen en de aarde zei; Oh onze Heer, hef ze omhoog naar de hemel, zodat we kunnen leren van hen en hun goede voorbeeld volgen. Zo Allah (SWT) bracht Iblis, toen Azazil, onder zijn engelen en Azazil leefde met de engelen in de eerste hemel. De andere Djinss bleven op aarde, sommige bleven rechtvaardig andere werden zondaars en overtreden de wet die Allah (SWT) hun gegeven had. 

De aarde begon te klagen over hun tot de Allah (SWT). "O mijn Heerm heb je me gemaakt zodat ik zou worden bevolkt door een ongehoorzaam volk? Allah (SWT) antwoorde; Oh aarde, wees geduldig, Ik zal profeten onder hen zenden om hun terug op het recht pad te leiden. Allah (SWT) zond 800 proferen onde de djinns, en ze doodden ze allemaal. Nadat Allah (SWT) alle profeten had gestuurd en de djinns nog steeds ongehoorzaam bleven sprak Allah (SWT) tot Azazil in de eerste hemel. Hij zei tot hem; Ga Azazil, Ga vechten tegen de ongelovigen van uw volk op aarde. Zo Azazil gehoorzaamde en daalde neer op aarde en vocht tegen de ongelovige djinns, en overwon. Toen zond Allah (SWT) een vuur uit de hemel en verteerde hen, zodat geen spoor van hun overbleef. De enige djinns die overbleven waren de gelovige en de aanbiddende djinns.

Tijdens een evenement zagen de Engelen geschreven in de Arsh, dat een van de aanbidders zal worden gestraft. Toen de engelen dit zagen werden ze bang voor Allah (SWT) straf, en in angst en verwondering over wie dit zou kunnen zijn, verzocht Azazil voor hen te bidden. Zo hij bad naar Allah (SWT) voor alle Engelen, maar niet voor zichzelf, zijn gebed werd geaccepteerd.Azazil aanbad Allah (SWT) zoveel dat hij door alle zeven hemelen werd gerezen. Azazil aanbad boven de zeven hemelen voor meer dan 70 000 jaar, tot dat hij werd verheven tot de status van Ridwan. Ridwan is de Engel die bij de poorten van het paradijs het paradijs bewaakt, dit is een zeer hoge status. Iblis was de bewaker van het paradijs voor 1000 jaar. Iblis zag toen hij bij de poorten van het paradijs stond de volgende woorden geschreven op de Arsh: Authobillahi Minashaytaan Nirajim. Na het gebed te hebben uitgesproken vroeg hij aan Allah (SWT) Wie is die Shaytan? Allah (SWT) zei dat hij een van Zijn dienaren was. Dan zei Allah SWT: "Dat is een van mijn aanbidders, ik heb hem veel zegeningen en veel eer geschonken, maar nog steeds gehoorzaamt hij Mij niet. "Azazil antwoorde: Wie is deze onghoorzamen, kan ik hem zien?"Allah SWT zei: "Wanneer de tijd rijp is ontmoet je hem." Allah SWT kende de aard van Azazil, maar hij wilden zijn ongehoorzaam onthullen als een les aan de hele mensheid.

Azazil's aanbidding eindigde toen Adam (AS) tot leven wed gebracht. Want Azazil weigerde toen Allah (SWT) alle engelen vroeg om te buigen voor Adam (AS). "Wij schiepen u, daarna vormden Wij u; toen zeiden Wij tot de engelen:"Onderwerpt u aan Adam"en zij onderwierpen zich, behalve Iblies: hij behoorde niet tot degene die zich onderwierpen. Allah zeide: Wat belette u, u te onderwerpen, toen Ik u gebood? Hij antwoorde;"Ik ben beter dan hij. Gij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen". (koran 7:11-12). 

Deze overtreding zorgde ervoor dat Azazil fde naam Al-Shaitaan verdienden. Allah SWT Shaytan uit Zijn rechtbank en bestrafte hem met het Hellevuur. Echter Shaitan vroeg Allah SWT om uitstel tot de Dag des Oordeels en verklaarde dat de mens altijd zijn vijand zal zijn, omdat volgens hem, door de mens veroordeeld en gestraft is. Hij, en degene zijn dienaren zal worden, zullen er alles aan doen om de mens te laten afdwalen van het pad van Allah SWT, met als gevolg te lijden onder de eeuwige straf van het hellevuur.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.