Participatiesamenleving woord van het jaar 2013

Door P1eter gepubliceerd op Tuesday 04 March 13:44

Participatiesamenleving is op 16 november door het Genootschap Onze Taal uitgeroepen tot het woord van het jaar 2013. Op een gedeelde tweede plaats in de top 10 eindigden pietitie en socialobesitas

Vincent Bijloo noemde participatiesamenleving eerder al een JSF'je, omdat het ook niks wordt.

55f4f217ff1688c17ea9228949c9c82b.jpg

Vincent Bijlo schrijft in zijn column in het AD van 21 september dat je aan het woord participatiesamenleving meteen hoort dat het een JSF’je is, dat het niks wordt. “Het bekt niet, het klinkt truttig en bevoogdend tegelijk. Het is ook veel te lang, je zet met dat woord de dyslectici sowieso al buitenspel.”

 

participatiesamenleving in de troonrede

In de troonrede van 17 september 2013 – uiteraard opgesteld door de VVD-PvdA-coalitie - zegt koning Willem Alexander dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving.

593b6c2524111c3d1105899b88dc53fd.jpg

“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.”

Met andere woorden: burgers waren vroeger lui, onzelfstandig en onmondig en werden door de staat in de watten gelegd. Vanaf nu moeten ze zelf hun broek ophouden. Ze gaan nu ineens elkaar verzorgen, omdat de overhoud er mee stopt de burgers te vertroetelen.

 

participatiesamenleving: al eerder bedacht

Het woord werd op Prinsjesdag niet voor het eerst gebruikt. Van Dale schrijft dat het weliswaar op 17 september 2013 woord van de dag was, maar dat al in 1991 de toenmalige PvdA-leider Wim Kok het PvdA-congres toesprak met de woorden: "Wij zitten nu in een overgangsfase: van een verzorgingsstaat naar een werkzame, naar een participatiesamenleving".

339a6a31844a321165227fdbae27b5c2.jpg

Bovendien werd in de uitzending van Pauw en Witteman van 17 september 2013 gesteld dat ook toenmalig CDA-premier Balkenende het begrip participatiesamenleving al in 2005 gebruikte. Alweer niets nieuws onder de zon dus.

 

participatiesamenleving leidt tot gettovorming

Meteen na de troonrede ontstond er op internet en in de media een uitgebreide discussie over het “nieuwe fenomeen” participatiesamenleving. Zo was er bijvoorbeeld op Twitter te lezen dat het begrip eigenlijk betekent: “zoek het zelf maar uit”. In de Volkskrant werd geopperd dat het een verhullende term is voor “verschraling van de voorzieningen en herintroductie van de klassenmaatschappij. Een maatschappij waarin je voor een fatsoenlijke oude dag afhankelijk bent van centen of familie, die dan ‘participanten’ moeten gaan heten."

Volgens TNS Nipo blijkt uit een door deze organisatie direct na de troonrede ingesteld onderzoek dat 80 procent van de bevolking waarschijnlijk weinig problemen zal ondervinden bij de omschakeling naar de participatiesamenleving. Maar bewoners van arme wijken zijn het minst van alle Nederlanders bereid om zich in te zetten voor hun buren en hun leefomgeving wanneer de overheid dat niet meer doet. “Arme buurten kunnen zonder extra inzet van de overheid afglijden en getto's worden.” aldus TNS Nipo in een persverklaring.

9a2a10417f88ea718ad2d8da4810a711.jpg

 

Volgens het onderzoek is de helft van de 20 procent die wél problemen zal maken ambitieus met een goedbetaalde, drukke baan, en vaak relatief jong.  “De andere helft bestaat uit mensen met weinig geld die vaak in flats wonen waar ze hun buren nauwelijks kennen. Dit zijn meestal achterstandswijken met zwerfvuil, hangjongeren en graffiti op de muren.”

 

participatiesamenleving: vooral een uitdaging voor de overheid

Een participatiesamenleving vraagt vooral van de overheid een grotere omslag in het denken over de relatie met de burgers. Voor de meeste Nederlanders verandert er namelijk niets, omdat zij al in de samenleving participeerden, ook toen die nog niet officieel participatiesamenleving heette. Het is dan ook niet de rol van de burger die verandert, maar de rol van de overheid. Deze zal de burgers meer aan op hun eigen verantwoordelijkheid gaan aanspreken en duidelijk moeten maken dat er niet meer op de overheid geleund kan worden.

274596f9cde76677e4b0582720c5fc6f.jpg

Het kabinet heeft Willem Alexander in de troonrede een term laten gebruiken die heel neutraal klinkt, maar eigenlijk gaat het vooral om het schrappen van overheidsregelingen en het verlagen van uitkeringen. Het zal er ongetwijfeld op neerkomen dat met name veel zorgtaken niet meer vergoed of geregeld zullen worden en dat werklozen elke baan zullen moeten accepteren die er is.

Want anders participeer je niet in de participatiesamenleving…..

 

bronnen: AD, Volkskrant, NOS

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik ben benieuwd , maar we zijn ook verantwoordelijk voor ons zelf en anderen. Het individualisme moet maar plaats maken voor we zijn er voor elkaar.
Als ik het allemaal zelf moet regelen, wil ik ook mijn te betalen belasting zelf bepalen. De helft van de ambtenaren kan naar huis, net als de regering. Beleid maken kunnen ze toch niet. Maar geen beleid is ook een beleid.
Geforceerde kreet van en voor een bezuinigende overheid en een afglijdende samenleving. Ik deel je mening aan het eind van je artikel.
Ik dreig zelf het slachtoffer te worden van dit plannetje. En dan van de nieuwe participatie wet die in 2015 moet ingaan. Niemad weet wat er gaat gebeuren, en ik doel nu vooral op de mensen ,et een arbeidshandicap, zoals ik zelf. Nu heb ik ik nog een parttime baan, een tijdelijk contract omdat mijn bedrijf niet weet wat er in het nieuwe jaar gaat gebeuren. Feit is wel dat de gemeente de bijstand, arbeidsongeschiktheids uitkeringen en de wsw uit 1 pot moet gaan regelen en mt veel mindr geld. Ik ben misschien cynisch datik zie gebeuren dat mensen die veel vooriengen en hulp nodig hebben in het werk aan de zijlijn komen en blijven staan. En met een huisgenoot op de wsw wachtlijst zie ikbdie al helemaal niet aan het werk komen.
Typisch VVD lijkt me. Goed artikel
De overheid stoot te veel van haar taken af. Lang niet alles is door de burger zelf te regelen. De gezondheidszorg is slechts een voorbeeld hiervan.
Sinds de overheid zich hieruit terug trok, en de zorg in handen van de commercie viel zijn de kosten voor de burger fors toegenomen. Voor sommige burgers is de zorg zelfs te duur geworden. Hierdoor krijgen zij niet meer de zorg die ze nodig hebben.
Gezondheidszorg is een recht voor iedereen, en geen product dat op de markt te koop is.