Beheerste waanzin

Door Nescio gepubliceerd op Saturday 01 March 07:35

1dbe1be0b3777a4981de8dd75abf6cd0_1393666

Inleiding

Dit artikel is een vervolg op “De Grote Leugen – Hemel en Hel” en is mede geinspireerd door de zeer terechte opmerking van Lynn Highvalley dat hemel en hel hoe dan ook ‘als leugen bestaan [....] op metaforische plekken in de menselijke binnenwerelden’.

Voor gelovigen zijn hemel en hel uiteraard geen leugen maar zijn het concepten die voor waar worden aangenomen welke daardoor voor hen werkelijkheid zijn geworden.

Voor niet-gelovigen bestaat het concept van hemel en hel hoe dan ook ook. Immers, je kunt pas zeggen dat hemel en hel, zoals de Kerk deze schildert, een leugen zijn zijn als je je er eerst een voorstelling van hebt gemaakt.

Waar het hier om gaat, is dat hemel en hel als concepten altijd bestaansrecht hebben. Of die concepten nu worden geaccepteerd of niet, maakt hierbij niet uit.

Alles wat je maar zou kunnen verzinnen, is in potentie al aanwezig als idee,

Een idee begint vorm te krijgen (wordt een concept) zodra het bewustzijn zich erop begint te concentreren.
 

De Waarheid

Hoe sterker en hoe vaker het bewustzijn zich op een concept concentreert, hoe meer belang het aan dat concept hecht en hoe dichter dat concept tegen ‘waarheid’ aan komt te liggen.

Het zijn daarbij je overtuigingen die bepalen of je al dan niet belang (zult) hecht(en) aan een bepaald idee casu quo het een concept wordt, waarbij een concept slechts ‘waar’ kan zijn op individuele basis en waarbij hooguit consensus kan bestaan tussen gelijkdenkenden.

In dat verband wordt het ook inzichtelijker waarom fanatieke gelovigen kritische feiten kunnen negeren of zelfs ontkennen.

Kritische feiten worden door hen slechts gezien als concepten die niet binnen hun overtuigingen passen en ze hechten er daarom totaal geen belang aan, waardoor feiten als concept genegeerd of ontkend kunnen worden.

Indoctrinatie, inclusief waarschuwingen voor de concepten van andersdenkenden en in het vooruitzicht gestelde straffen als excommunicatie uit de gemeenschap en dreigingen met de hel, versterken de overtuigingen van fanatieke gelovigen en nihiliseren de kans op het stellen van kritische vragen aan de Kerkleiding of het aangaan van kritische discussies met andersdenkenden.
 

Beheerste waanzin

In eerdere artikelen is al gesteld dat overtuigingen niet statisch zijn (ook al lijkt dan soms wel zo) maar in principe een dynamisch karakter hebben.

Overtuigingen kunnen worden bijgesteld, ze kunnen zelfs helemaal worden losgelaten en vervangen door tegenovergestelde overtuigingen.

Wat vroeger ‘waar’ was wordt dan ‘niet waar’ en andersom. De leugen wordt waarheid, vice versa. Maar altijd op individuele basis en waarbij hooguit consensus kan bestaan tussen gelijkdenkenden.

Nu dit is interessant.

Wat door iemand op enig moment als belangrijk en waar wordt gezien, wordt op een ander moment als onbelangrijk en niet waar gezien!

Dan mag je de conclusie trekken dat alles wat je maar kunt verzinnen, tegelijkertijd belangrijk en onbelangrijk, waar en onwaar is.

Het enige dat je als mens dan nog rest, geincarneerd in dit Aardse bestaan en levend tussen Leugen en Waarheid, is de Waarheid van het Moment als beheerste waanzin te zien en er volop van te genieten.


© Nescio, 1 maart 2014.

Ook van deze auteur:
> De Grote Leugen - Hemel en Hel
> Luister, God spreekt!
> Een ondefinieerbare Hogere Macht
> Het geheim van de Hemel
> De Hemel is een enorm gebouw met verdiepingen

Tags: religie - spiritualiteit - spiritueel - overtuigingen - bewustzijn

Reacties (10) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ook weer een steengoed artikel van jouw hand. Kan het helemaal volgen en ben het er ook volledig mee eens.

Ik zou het aangeven dat als jouw perceptie een intolerantie naar anderen toe nodig heeft, dan kun je naar mijn mening stellen dat die perceptie een nihilisme is ...... .
Dank voor het compliment Siewerd.

Een kanttekening bij je tweede alinea, nihilisme is mijns inziens het ontkennen dat fysieke ervaringen enige waarde of betekenis hebben, maar dat beweer ik niet.

Wat ik stel, is dat alles *evenveel* waarde of betekenis heeft. Geen enkele ervaring of perceptie is daarbij boven een andere verheven en de ervaringen die men heeft, dienen een (spiritueel) doel.
Mooie invalshoek! Inderdaad balanceer je in je leven heel wat keren tussen 'waarden', 'waarheden' en andere bedachte structuren in. En DE waarheid? Inmiddels wel geleerd dat die niet bestaat, anders dan als een subjectief (groeps-)concept.
Bedankt voor deze reaktie Asmay.

Mooi gezegd, 'de' waarheid bestaat alleen als een subjectief (groeps-)concept'
Wat een geweldig artikel, wat een zuivere analyse die voor mij alleen maar dan in dit geval,waar kan zijn... Nescio wil je dit ook plaatsen in filosofie? Dit is een verrijkings artikel sin duda!!
Dank voor je lovende reaktie Daniel.

Por ahí yo recorro mirando, mirando sin aliento.

Zodra de gedeelde zilla's zijn geimplementeerd, zal ik het artikel er naartoe verhuizen.
Het enige dat je als mens dan nog rest, geincarneerd in dit Aardse bestaan en levend tussen Leugen en Waarheid, is de Waarheid van het Moment als beheerste waanzin te zien en er volop van te genieten.

Vandaag ben jij de boodschapper voor wat ze me al lang proberen te vertellen :D. Thanks!
Sorry voor de vaagheid, trouwens.. Moest ik gewoon ff kwijt :D.
Prachtig artikel, volledig mee eens. Wat mij meer zorgen baart is de onbeheerste religieuze waanzin die doorheen de geschiedenis verantwoordelijk is geweest voor miljoenen doden en ellende, de toestand heden is er trouwens niet op verbeterd.De term waanzin is dan ook uitstekend gekozen.
Bedankt voor je reaktie en in zekere zin heb je gelijk.

De in dit artikel gebruikte term 'waanzin' slaat echter in geen enkel geval op wat anderen denken en doen maar op wat je zelf op enig moment denkt en doet (volgend uit je overtuigingen van het moment).

Het artikel is geschreven vanuit de invalshoek van reincarnatie, waarbij elke overtuiging en daaruit volgende handelingen tegelijkertijd belangrijk en onbelangrijk zijn.

Belangrijk om te noemen bij reincarnatie is de thesis dat reincarnatie een fysieke expressie van bewustzijn is die op vrijwillige basis gebeurt en dat de kaders van een gereincarneerd leven op voorhand bekend zijn en min of meer vast staan. Het doel is om binnen die van te voren bepaalde kaders fysiek emotionele ervaringen op te doen die nodig zijn om spiritueel te groeien,

Onbeheerste religieuze waanzin en de gevolgen daarvan, evenals de gevolgen van allerlei andere onbeheerste waanzin, hebben vanuit de invalshoek van die reincarnatie dan ook een belangrijke spirituele waarde.