Omar RA. Deel 1

Door Zeynep gepubliceerd op Thursday 27 February 19:15

DEEL 1: Omar (ra)

Een veelbetekenende aanwinst voor de kracht van de Islam was de bekering van Omar ibn al Khattab, 'al Farooq' (ra), in de maand Dul Hidjah, het 6e jaar van het profeetschap en 3 dagen na de bekering van de Oom van de profeet (saws) Hamza ibn Abdul-Mutalib (ra). Omar (ra) was een onbevreesde man, hij stond voor moed en vastberadenheid. Hij werd gevreesd en gerespecteerd in Mekka en was dus tot ver een zware tegenstander van de nieuwe religie (al Islam). In een hadith van ibn Mas'oed en Anas ibn Maalik (ra) is overgeleverd dat de profeet (saws) zijn handen eens in een gebed hief en zei: "Oh Allah! Geef kracht aan de Islam speciaal door middel van 1 van de 2 mannen waar U meer van houdt; Abu Djahl bin Hishaam of Omar ibn al Khattab." (Sahih al Tirmidi)

Als we de verscheidene versies, die over Omar RA's (ra) bekering spreken, nauwkeurig bekijken, kunnen we concluderen dat er binnen in zijn ziel verschillende emoties met elkaar in conflict waren. Aan de ene kant had hij de gewoonte de tradities van zijn mensen in hoog aanzien te nemen en was hij gewend aan het gebruik van wijn. Aan de andere kant bewonderde hij het uithoudingsvermogen van de moslims en de meedogenloze toewijding aan hun religie. Deze twee extreme zienswijzen creëerden een soort twijfelzucht in zijn gedachten en deed hem op tijden geloven dat de leerstellingen van de Islam betere en heiligere zaadjes van het leven konden voortbrengen. Dat is waarom hijvlagen van geweld beleefde gevolgd door onverwachte verzwakking. Het verslag van zijn bekering is erg interessant en vereist ons in sommige details over te gaan. 

Op een dag vertrok Omar ibn al Khattab (ra) van zijn huis op weg naar de Ka'bah waar hij de profeet (saws) het gebed zag verrichten. De profeet (saws) las op dat moment surat al Haqqah (de Werkelijkheid) van de Qor'aan. Omar (ra) hoorde de profeet (saw) de woorden van Allah reciteren. De woorden spraken hem aan en raakten zijn hart. Hij voelde dat ze van een ongewone samenstelling afstamde en begon er bij stil te staan. Ondertussen reciteerde de profeet (saws) verder, Omar (ra) kon zijn bewondering niet verbergen... De woorden waren zo krachtig dat hij het enkel kon toeschrijven aan een dichter. Hij vroeg zich af of de beweringen van de Quraish klopte en of de profeet (saws) werkelijk een dichter was. Net op dat moment reciteerde de profeet (saws) -die nog steeds niet bewust was van Omar's aanwezigheid- de volgende ayaat: " Dit is voorzeker de boodschap die een eerwaardige boodschapper heeft gebracht. Het is zeker geen woord van een dichter; nietig is hetgeen gij gelooft." (Surat al Haqqah vers 40-41). 
Waarna zei Omar (ra): "(Is het) een waarzegger?" De profeet (saws) reciteerde verder: "Noch is het het woord van een waarzegger, weinig is het dat jullie weten. Dit is de Openbaring neergezonden door Rabb al 'Alameen (Heer de Werelden)." (Surat al Haqqah vers 42-43)

Precies op dat moment drong de Islam zijn hart binnen. De donkere laag van pre-Islamitische (Djahiliyyah) neigingen, de diep gewortelde traditionele dweperij alsmede de blinde trots op zijn voorouders overschaduwde het belang van de grote waarheid die z'n weg met tegenzin naar z'n hart begon te voelen. Daarom volhardde hij zijn wreedheden tegen de Islam en aanhangers. 

[Wordt vervolgd]

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.