Het leven van Jezus

Door Zeynep gepubliceerd op Thursday 27 February 19:15
Alle profeten waren goede dienaren van Allah (swt). Zij hebben allemaal Allah (swt) gediend en deden hun best om de mensen naar het juiste geloof te leiden. Allah (swt) heeft hen geholpen en heeft hen van tijd tot tijd wonderen gegeven.
Een van de profeten was heel bijzonder, Allah (swt) had zijn wonder in zijn schepping geplaatst; namelijk in die van de profeet Isa (Vzmh). Allah (swt) schiep Isa zonder vader ,zijn moeder Maryam (Maria) was nooit door een man aangeraakt.Toen zij Isa baarde werd zij beschuldigd van ontucht met een man. De mensen wilden haar niet geloven, Maryam wees naar de baby en zei: vraag het aan hem. Er gebeurde toen een tweede wonder; Isa sprak vanuit zijn wieg. Allah had Isa in de buik van zijn moeder leren praten, hij sprak tot de mensen en vertelde dat hij een boodschapper van Allah was. Hij vertelde verder: Ik ben tot jullie gekomen met een teken van jullie Heer (Allah), ik zal voor jullie iets maken uit klei, het zal de vorm van een vogel hebben. Daarin zal ik blazen zodat het een vogel wordt met de toestemming van Allah (swt)! En ik zal de blinden genezen en de melaatsen en zal de doden laten herleven. (Koran hoofdstuk Ali Imraan,vers 45)
Tijdens zijn leven deed Isa alles wat hij in de wieg had verteld. Hij hoopte dat mensen in Allah gingen geloven en zich aan Hem zouden onderwerpen. Hij sprak hele wijze woorden tegen de mensen. Maar wat hij ook deed en welke wijze woorden hij ook gebruikte, de meeste mensen wilde niets van zijn boodschap weten. En de mensen van wie Isa steun had verwacht, keerden zich af en probeerden het volk tegen hem op te zetten. Alleen arme en eenvoudige mensen die niet ijdel waren geloofden hem. Hoe langer Isa onder de mensen verbleef hoe erger de vijandschap van het volk werd. Zij gingen naar de Romeinse heersers en klaagden hem aan. De Romeinen die eigenlijk geen interesse in hen zaak hadden, kregen er genoeg van. Ze wisten dat Isa onschuldig was, maar toch besloten zij hem te kruisigen om van het gedoe af te zijn. Er zijn hier hierover verschillende vertellingen, maar wat zeker is, is dat Isa niet is gekruisigd. Een van de vertellingen is als volgt: Isa werd opgepakt en gevangen gezet.Toen de dag aanbrak voor de kruisiging verzamelden zich een menigte mensen, zij wilden mee met de optocht naar de plaats van de kruisiging. In die tijd moesten de veroordeelde hun eigen kruis dragen. Profeet Isa droeg zijn kruis, maar na een tijdje werd hij moe.De Romeinse soldaat, die het bevel had over de optocht wilde de zaak zo snel mogelijk afhandelen. Hij zag dat Isa moe was en liet de kruis door de persoon dragen die Isa het meest haatte. Hij was het meest erop gebrand om hem te zien hangen en droeg het kruis met alle plezier. Toen de optocht de plaats van de kruisiging bereikte, kwam de galg wacht naar voren om de zaak over te nemen. Op dat ogenblik zorgde Allah voor verwarring: er werd een gelijkenis getoond. Zij die over hem van mening verschillen, zijn in twijfel. Zij hebben er geen kennis van,zij volgen een vermoeden. Zij doodden hem niet, integendeel Allah verhief hem tot zich. Allah (swt) is Almachtig Alwijs. (Koran hoofdstuk An Nisa,vers 156) De galg wacht greep de man die het kruis droeg, Allah (swt) had die man op Isa laten lijken. De man schreeuwde en krijste dat hij onschuldig was, maar zijn gezicht was precies hetzelfde als die van profeet Isa. Hij vertelde dat hij alleen maar het kruis droeg en niets te maken had met die zaak, maar niemand geloofde hem. De galg wacht en enkele Romeinse soldaten die erbij stonden, schonken hem geen aandacht, bovendien verstonden zij zijn accent niet. Ze dachten dat hij Isa was. De mensen stonden op een afstand te kijken naar de kruisiging. Ze dachten dat Isa werd gekruisigd, maar dat was niet zo. Het was de grootste vijand van Isa die het kruis met alle plezier had gedragen. Intussen verhief Allah (swt) Isa tot zich en redde hem van de mensen die hem hadden afgewezen. In de koran lezen we hierover: Om hun ongeloof en kwaadaardig laster tegen Maryam; en om hun zeggen: Wij hebben de Messias, de zoon van Maryam gedood. Maar zij hebben hem niet gedood, zij hebben hem ook niet gekruisigd. Maar er werd een gelijkenis getoond. Zij die over hem van mening verschillen, zijn in twijfel. Zij hebben er geen kennis van, zij volgen een vermoeden. Zij doodden hem niet, integendeel Allah (swt) verhief hem tot Zich. Allah (swt) is Almachtig Alwijs (Koran hoofdstuk An NIsa,vers 156). Isa is nu in de hemel, zoals Allah (swt) dat wilde. Zijn geboorte, leven en wederkomst zijn allemaal een wonder. Wij geloven evenals de Christenen dat hij zal tereugkomen in de laatste dagen van de aarde. Hij zal dan duidelijk maken dat hij niet de zoon is van God maar een profeet. Allah leert ons vanuit de Koran dat Isa niet de enige was die zonder vader is geschapen! De eerste mens Adam is ook zonder vader geschapen, hij had zelfs geen moeder. En Eva de vrouw van Adam is ook zonder vader of moeder geschapen. Een schepping zonder vader en moeder kan een mens niet goddelijk maken. Wanneer Allah iets wil hoeft Hij alleen maar 'wees' te zeggen en het zal wezen. Het is voor Hem alleen maar een kwestie van een woord: Het geval van Isa bij Allah (swt) is hetzelfde als die van Adam. Allah schiep hem uit stof en zei: ,,Wees'' en hij werd (Koran hoofdstuk Ali Imraan,vers 59). Na het leven van Isa dachten sommige mensen dat hij goddelijk was. Ze zeiden dat hij de zoon van God was. Maar dat kan niet, want God is geen mens.
Hij heeft geen zonen, dochters of wat dan ook: Wa lam yakoel-lahoe koefoe wen ahad: Niemand is Hem in enig opzicht gelijk (Koran hoofdstuk Al Ichlaas,vers 4). In de koran lezen we dat Isa hierover ondervraagd zal worden op de Dag des Oordeels.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.