De menselijke evolutie, post-Darwin vaststellingen

Door Thalmaray gepubliceerd op Thursday 27 February 19:14

Voorwoord

Verbazend genoeg is de menselijke evolutietheorie zelfs nu nog in de 21ste eeuw een controversieel onderwerp. In artikelen van wetenschappelijke aard komt er met regelmaat tegenkanting vooral vanuit extreem religieuze hoek. Uiteraard zijn dit twee standpunten die per definitie loodrecht tegenover elkaar blijven staan. De evolutie zoals die niet wordt aangenomen door de intellectuele wereld is nochtans rationeel en logisch, doch dient gezegd dat er heel veel misvattingen bestaan en zelfs verkeerde interpretaties over het onderwerp. Laat ons echter niet vergeten dat we het Darwin-tijdperk al lang verder zijn, de bewijslast voor deze evolutie is overweldigend toegenomen mede dankzij nieuwe wetenschappelijke takken zoals D.N.A.-onderzoek en genetica. In gesprekken met zowel voor- en tegenstanders van het Darwinisme is het mij opgevallen dat er heel wat misverstanden zijn over deze evolutie. Dit artikel is een poging om de nieuwste kennis en gegevens duidelijk te maken.

De eerste humanoïden

De homo sapiens evolueerde rond 200-150.000 jaar geleden in Afrika, maar de geschiedenis van de soort reikt nog veel verder in het verleden onder de vorm van eerste humanoïde leefvormen. Ben de eerste om toe te geven dat deze evolutie een verhaal is met veel hiaten, vraagtekens en veronderstellingen.

De meesten van ons kennen het verhaal hoe de Homo Sapiens Afrika verliet en zwermden over Europa en Azië ongeveer 80.000 jaren geleden. Wat velen niet weten is dat onze voorvader de Homo Erectus Afrika verliet en dezelfde routes volgden als de Homo Sapiens ongeveer 1 miljoen jaar geleden. Het is aannemelijk dat de Homo Sapiens op hun tochten vele gelijksoortige humanoïden hebben ontmoet, deze waren de nakomelingen van een gemeenschappelijke voorouder die we delen met de Neanderthalers, en ook de nazaten van de Homo Erectus. Al deze groepen waren humanoïden. Zij bevolkten Europa en Azië voor honderdduizenden jaren.

Mensen hebben ongelooflijk lage genetische diversiteit

 Mensen zijn primaten die het laagst scoren in genetische diversiteit, waarschijnlijk omdat we voortkomen uit een kleine groep humanoïden die leefden in Oost Afrika. Om genetische diversiteit te bepalen gebruiken genetica wetenschappers een maatstaf genaamd ?effectief populatie aantal?. Om het simpel uit te drukken: ?effectief populatie aantal? is het aantal mensen nodig om de genetische diversiteit te reproduceren van onze volledige bevolking. Voor ?de mens? schommelt het aantal rond 15.000 eenheden, wat ongelooflijk laag is met een wereldbevolking van naar schatting 7,3 miljard. Om een wetenschappelijke toelichting te geven: sommige muizensoorten hebben een effectief bevolkingsaantal van 733.000.

Het is perfect mogelijk dat u deels Neanderthaler bent

Wat dikwijls wordt afgedaan als nonsens is nochtans wetenschappelijk sluitend bewezen. Genetische analyses van skeletten en beenderen bewijzen dat sommige Neanderthaler- genen zich hebben genesteld in niet-Afrikaanse populaties. Dit geeft aan dat wanneer de Cro-Magnon binnenkwamen in Europa, het Midden-Oosten en Azië, ze hoogstwaarschijnlijk kinderen kregen bij plaatselijke Neanderthalers. In feite is de mensheid één grote genetische familie.

De menselijke bevolking werd bij gedecimeerd 80.000 jaar geleden

Tachtigduizend jaar geleden was er een onverklaarbaar mysterieus fenomeen die het menselijk effectief bevolkingsaantal halveerde.  Zoals we al hebben besproken is het effectief bevolkingsaantal niet hetzelfde al het effectief aantal mensen. Dat dit is gebeurd is een vaststaand feit, over de oorzaak is er onenigheid en massa?s theorieën, gaande van apocalyptische natuurverschijnselen tot incest.

De mens verplaatste zich over de Indische Oceaan 50.000 jaar geleden

Homo Sapiens zetten voet in Australië een slordige 50.000 jaar geleden. Exact hoe ze deze krachtprestatie hebben geleverd is onduidelijk. Er wordt aangenomen dat men kleine boten heeft gebruikt, dezelfde vaartuigen die men gebruikte om van Azië naar Amerika te gaan 17.000 jaar geleden. Deze prestatie is te vergelijken met de maanlanding in onze moderne tijden. De kans op succes was uiterst miniem, maar hoe dan ook slaagden ze erin. Deze kleine vaartuigen zouden uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor de bevolking van een volledig continent.

 De culturele geschiedenis van de Homo Sapiens is enkel 50.000 jaar oud

Hoewel er een consensus is over deze geweldige prestatie 50.000 jaar geleden, spreekt de wetenschappelijke wereld niet van een culturele aanwezigheid. Het begrip cultuur zou slechts veel later zijn intrede doen. Dit betekend dat deze humanoïden er ontzettend lang over deden dingen te ontwikkelen zoals kunst, symbolische communicatie en gereedschappen. Er zijn bewijzen dat deze mensen bijvoorbeeld wel vuur kenden en primitieve werktuigen doch er zijn geen tastbare aanwijzingen voor directe communicatie, wat beschouwd wordt als de hoeksteen van cultuur. Sommige antropologen beweren dat de taal heel traag is ontwikkeld, maar dergelijke zaken zijn moeilijk te bewijzen.

Homo Sapiens heeft altijd vuur gebruikt

De eerste humanoïden ontwikkelden zich nadat ze het vuur ontdekten en begonnen gereedschappen te ontwikkelen. Dit klinkt banaal doch in onze evolutie hebben we nooit bestaan zonder het gebruik van vuur. Het ras ontwikkelde zich dan ook als makers van vuur en gereedschappen.

We zijn niet aan ons eindstadium

Het is verbazend hoeveel mensen denken dat we aan het einde zijn van onze menselijke evolutie, niets is minder waar. Er zal toekomstig een era zijn waarin onze nakomelingen verschillend zijn van ons, zoals wij nu verschillen met de Neanderthaler. De genetica is volop bezig met de D.N.A. geheimen één voor één te onthullen. Bepaalde van onze genen zijn voedingsvatbaar voor vlugge selectie. Dit betekent dat mutaties zich vlug verspreiden onder de volledige bevolking. Vele van deze genen zijn gerelateerd aan onze hersenen wat erop zou kunnen wijzen dat de mens intelligenter zal worden. Dit is echter twijfelachtig gezien ons brein eerder krimpt.

Vraag is dan ook of de mens zelf zijn volgende evolutionaire stap zal bewerkstelligen? De recente studies in genetica, het klonen, en artificiële intelligentie wijzen allen in die richting.

Oer collectieve erfenis

Onze genetische erfenis is ook bezwaard door negatieve aspecten van onze voorvaderen. Zo is er vastgesteld dat virussen die aanwezig waren in Neanderthalers en andere humanoïde vormen nu ook nog aanwezig zijn in onze lichamen. Over de al dan niet schadelijkheid van deze organismen is men er nog niet uit, recente studies tonen aan dat er een rechtstreeks verband zou kunnen bestaan met de ontwikkeling van bepaalde kankers. Hier moet nog echter decennia onderzoek op worden gevoerd.

Er zijn virussen die generatie na generatie worden doorgegeven zoals endogene retrovirussen, ongeveer 8% van ons D.N.A. bestaat uit deze virussen, en ze zijn aanwezig op alle D.N.A. strengen waarvan wij de functie nog niet hebben kunnen identificeren.  Een voorbeeld van een retrovirus is H.I.V. Deze retrovirussen zijn bij ons in de wetenschap bekend als ERV?s. Sommige ERV?s zijn verantwoordelijk voor het ontstaan van kanker.

Zeven virale strengen werden teruggevonden bij de resten van Neanderthalers en andere humanoïden zoals de Denisovanen(Homo Denisova).

Genetische overdrachtscode

Het is een bewezen feit dat de eerste humanoïde mensensoorten interraciale betrekkingen hadden, er is zelfs sprake over een totaal onbekende humanoïde vorm genaamd het ?Archaïsche type?, ook wel bekend als de zogenaamde ?missing link?.

Er waren verschillende humanoïde groepen of stammen, zoals er nu nog verschillende primatensoorten zijn die wij als apen benoemen. Al deze groepen hebben genetische geïnteracteerd met wat wij nu moderne mensen zouden noemen, al deze groepen hebben bijgedragen aan de huidige genetische diversiteit van de moderne mens.

Praktisch voorbeeld:

Alle mensen van niet-Afrikaanse origine hebben 2% genomen van Neanderthalers.

Aboriginals (Australië) bijvoorbeeld hebben 4% genomen van Denisovanen.

Er is duidelijk genetisch materiaal gevonden die niet afkomstig is van de gekende humanoïde voorvaderen, dus die moet afkomstig zijn van een tot nog toe onbekende soort (Het Archaïsche type). Wanneer men verder graaft naar de identiteit van deze onbekende groep moet de wetenschap (voorlopig) het antwoord schuldig blijven. Vreemd genoeg heeft men al een naam verzonnen voor één mysterieus ras ?de Homo Heidelbergensis?, een groep die zou afkomstig zijn van Afrika en later assimileerde met de Neanderthalers in Europa en Azië.

Bedenking

Het is duidelijk dat de menselijke evolutie in alle opzichten het verhaal is geweest van ?wet van de sterksten?. Onze genenpoel is er één van diverse herkomst. De moderne mens is de resultante van eeuwen van natuurlijke selectie en waarschijnlijk ook dom toeval.

De duizenden vorsers die zich bezighouden met het ontrafelen van het menselijk D.N.A. kunnen getuigen dat deze structuur niet alleen zo complex is dat het enkel en alleen de resultante kan zijn van eeuwenoude aanpassingen en mutaties ingegeven door natuurlijke en sociologische omstandigheden.

Critici van de evolutietheorie hebben jammer genoeg nooit de tijd genomen om wetenschappelijk onderzoek te doen naar de ongelofelijke adaptatiecapaciteiten van de fauna op aarde, want inderdaad beperkt dit zich niet alleen tot mensen. We zijn evolutionair toevallig de dominante soort die voldoende ontwikkelingskansen heeft gekregen. Mutaties zijn relatief eenvoudig te produceren ook al gaan er soms eeuwen aan vooraf. In de fauna ziet men honderdduizenden voorbeelden van organismen en diersoorten die zich hebben aangepast aan de moeilijkste omstandigheden enkel en alleen voor de instinctieve preservatie van de soort.

De mens is nu gekomen aan het volgende hoofdstuk van de menselijke evolutie, en zit nu voor het eerst in de regisseursstoel. Het is zelfs denkbeeldig dat voor het veilig stellen van het voortbestaan van onze soort het noodzakelijk is dat wij de evolutie bijsturen met de nieuwste wetenschappelijke technieken. Sciencefiction? Vergeet het maar, de voorbeelden zijn legio: in-vitrofertilisatie, klonen, transplantaties, medische cybernetica en nog talloze voorbeelden die niet bekend zijn bij het grote publiek.

Mensen die zich bezighouden met het creëren van artificiële intelligentie, hebben enkel en alleen maar ontzag voor het mysterie van de natuur, onze genetica is kosmisch en wonderbaarlijk.

Het fundamentalistische standpunt dat een ?goddelijk? wezen de aarde en de mens heeft geschapen in een vingerknip (of was het in 7 dagen?), is een aanfluiting van de genetische bewijzen. Respect voor wat men ook wil geloven,  maar ik vrees dat deze mensen de snelheidstrein naar de toekomst zullen missen, wat irrelevant is want vooruitgang, toekomst en wetenschap zijn niet te stoppen.

Literatuur over Darwin en de evolutietheorie kan men vinden bij Bol.com.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.