6 miljard extra bezuinigen in 2014: waarop eigenlijk? En wat merk je in je portemonnee? Een overzicht.

Door P1eter gepubliceerd op Thursday 27 February 19:12

In 2014 wil het kabinet Rutte / Samson 6 miljard extra bezuinigen, bovenop de al eerder aangekondigde bezuinigingen van eveneens 6 miljard euro. In dit artikel kun je lezen waarop extra bezuinigd gaat worden en wat dat betekent voor je portemonnee.

de809ea784845ad1a7acf23aa971af36_medium.

De plannen van het kabinet zijn op Prinsjesdag officieel bekend gemaakt na de troonrede van koning Willem Alexander. In de al eerder uitgelekte miljoenennota worden de voorgestelde extra bezuinigingen omschreven. De Eerste en Tweede Kamer moet de plannen nog goedkeuren, dus het is nog niet zeker dat alle maatregelen doorgaan. Dat zal nog blijken na de debatten over de begroting, die de komende weken gaan plaatsvinden.

koopkracht inleveren

Zoals het er nu naar uitziet, gaat vrijwel iedereen er volgens de kabinetsplannen volgend jaar in koopkracht op achteruit. Het CPB heeft aan de hand van de miljoenennota berekend, dat de koopkrachtdaling weliswaar lager is dan in 2013, maar nog steeds 0,5%.

Wat de koopkrachtdaling voor de verschillende bevolkingsgroepen zal zijn, is in onderstaande tabel weergegeven.

e42602a58c37b67aaec377eb1ca7fda6.jpg

welke maatregelen worden genomen?

Hieronder vind je in het kort een overzicht van de belangrijkste maatregelen die het kabinet voorstelt voor 2014. Het zou te ver gaan om hier alle punten te noemen en verder uit te werken, maar je krijgt in ieder geval een goed idee wat dit allemaal voor je portemonnee gaat betekenen.

Het is een objectief overzicht, waarbij ik me onthoud van commentaar.

belastingen en uitkeringen

- de belastingschijven worden niet aangepast aan de inflatie

- de algemene heffingskorting wordt inkomensafhankelijk

- de accijns op bier, wijn en andere alcoholische dranken gaat omhoog

- de accijns op diesel gaat met drie cent omhoog, die op LPG met zeven cent

- de vrijstelling van wegenbelasting voor auto?s ouder dan 25 jaar verdwijnt

- de AOW blijft in 2014 gelijk, maar wordt vanaf 2015 verlaagd; de pensioenleeftijd wordt stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar

- de kinderbijslag wordt voor de meeste gezinnen per 1 juli verlaagd

- ouders krijgen de mogelijkheid tot 100.000 euro belastingvrij aan hun kinderen te schenken voor de aankoop van een huis

- voorschotten op belastingtoeslagen worden niet meer automatisch uitbetaald, maar pas als de aanvrager bekend is bij de fiscus en kan bewijzen dat hij recht heeft op een voorschot

- de Belastingdienst legt zich in 2014 meer toe op de bestrijding van belastingfraude en krijgt meer bevoegdheden om toeslagen te controleren, stop te zetten en terug te laten betalen

80035d55b0d96f1223f17de8cae5e2f3.jpg

gezondheidszorg

- de hoogte van de basis zorgpremie blijft ongeveer gelijk aan die van 2013: ruim 100 euro per maand

- het eigen risico wordt niet genivelleerd, maar stijgt volgend jaar met 10 euro tot 360 euro per jaar voor iedereen

- de AWBZ-premie blijft gelijk

- er zal volgend jaar 750 miljoen euro minder worden uitgegeven aan geneesmiddelen, omdat de prijzen daarvan moeten dalen

- men verwacht 320 miljoen euro minder dan aanvankelijk geraamd uit te geven aan zorgtoeslagen

- de ziekenhuizen en zorgverzekeraars mogen maar 1,5 procent méér uitgeven aan ziekenhuiszorg in 2014 dan dit jaar, waarmee een besparing van 250 miljoen euro wordt bereikt

De totale bezuinigingen op de gezondheidszorg bedragen maar liefst 1,5 miljard euro!

87ad52be87c230788d103349f273040b.jpg

Woningmarkt

- het financiële toezicht op de woningcorporaties wordt direct onder het ministerie geplaatst

- de marktwaarde van een huurwoning, afhankelijk van de plaats, gaat een grotere rol spelen bij het vaststellen van de huur

- de hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2014 beperkt: het aftrekpercentage gaat in 28 jaarlijkse stappen van een half procent omlaag van 52 naar 38%; de opbrengst daarvan wordt wel weer teruggegeven door het verlengen van de derde schijf inkomstenbelasting

- huiseigenaren mogen de komende jaren stapsgewijs minder lenen om ze "te beschermen tegen te zware hypotheeklasten"

- de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt per 1 juli 2014 verlaagd tot 265.000 euro, en vervolgens tot en met 1 juli 2016 jaarlijks stapsgewijs verder tot 225.000 euro

veiligheid en justitie

- gedetineerden moeten maximaal een half jaar lang een eigen bijdrage van 12,50 euro per dag gaan betalen, hetgeen jaarlijks 7 miljoen euro moet opleveren

- vreemdelingen die illegaal in Nederland verblijven, zijn vanaf volgend jaar strafbaar

- de griffierechten gaan met 15 procent omhoog om mensen minder gemakkelijk naar de rechter te laten stappen

fc068a8aefcc2aa87d57ba2885770634.jpg

infrastructuur en milieu

- het aanvragen van vergunningen die te maken hebben met ruimtelijke ordening wordt eenvoudiger en goedkoper met één aanvraagloket

- er wordt 800 miljoen euro gereserveerd voor het onderhoud van de infrastructuur die de afgelopen jaren is aangelegd; dat gaat ten koste van de aanleg van nieuwe wegen

- een aantal belangrijke projecten krijgt prioriteit: de Blankenburgtunnel, de verlenging van de A15 bij Arnhem, de A13/A16 bij Rotterdam en de verbreding van de Ring Utrecht

enkele overige zaken

- de laagste inkomens krijgen volgend jaar een eenmalige uitkering van honderd euro

- er wordt 600 miljoen geïnvesteerd om de werkloosheid te bestrijden

- er is voor gekozen toch de JSF aan te kopen als vervanging voor de F16 straaljagers, 37 toestellen voor ruim vier miljard euro

- ontslagvergoedingen mogen niet meer in stamrecht B.V.?s  worden ondergebracht om te bewerkstelligen dat het geld in de economie terecht komt

- de kosten van het koningshuis stijgen volgend jaar met drie ton tot 7,6 miljoen euro om de kosten van extra personeel en materieel te kunnen voldoen; het salaris van koning Willem-Alexander zelf gaat volgend jaar wel achtduizend euro omlaag

- Nederlanders die in het buitenland in nood zijn kunnen voortaan één nummer bellen dat dag en nacht bereikbaar is als onderdeel van elektronische dienstverlening, die ook wordt uitgebreid met het digitaal aanvragen en betalen van visa en reisdocumenten

Hopelijk heb je hiermee een beetje een overzicht gekregen van de belangrijkste voorgestelde bezuinigingsmaatregelen, zodat je niet alle publicaties hierover op internet en in de schrijvende pers hoeft na te lezen. Dat heb ik al voor je gedaan!

bronnen: ANP, AD, Telegraaf, Volkskrant, Elsevier

Meer lezen over Prinsjesdag? kijk dan bij bol.com!

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.