RS virus behandeling symptomen

Door De Mossel gepubliceerd op Thursday 27 February 17:25

 

RS virus behandeling symptomen

RS virus behandeling symptomen het RS virus veroorzaakt een infectie in de luchtwegen zeker kleine kinderen onder de twee jaar waarbij de luchtwegen nog niet zo wijd zijn kunnen hier veel hinder van ondervinden. RS virus behandeling symptomen wanneer de infectie zijn uitbreid naar de lage luchtwegen kunnen zich voedingsproblemen voor doen waarbij uitdroging een gevaar is, ziekenhuisopname is dan soms noodzakelijk.

 

RS virus behandeling symptomen wat is het RS virus

RS virus noemt men ook wel Respiratoir Syncitieel virus dit is een virus wat zorgt dat in de luchtwegen cellen gaan samensmelten. Bijna ieder jong kind krijgt met een infectie van het RS virus te maken en soms zelfs meerdere keren. Bij oudere kinderen vanaf plusminus een jaar blijft de infectie vaak beperkt tot de bovenste luchtwegen en uit zich als verkoudheid. Bij jongere kinderen, bij kinderen met een hartafwijking, bij te vroeg geboren kinderen en bij kinderen die aan de beademing hebben gelegen is het verloop vaak heftiger en is een opname in het ziekenhuis soms nodig. Het RS virus kent zijn piek in de koude wintermaanden, tijdens deze periode worden elk jaar tussen de 1500 en 2000 kinderen opgenomen met een RS infectie. Als de infectie niet beperkt blijft tot de bovenste luchtwegen maar zich uitbreid naar de lage luchtwegen die men ook wel bronchioli noemt worden ook daar cellen kapotgemaakt waarvan de restanten achterblijven. Deze achtergebleven restanten zorgen samen met een opzwelling van het slijmvlies voor een verstopping van de luchtwegen zodat ademhalen moeilijker wordt. Men noemt deze aantasting van ook de onderste luchtwegen RSV - bronchiolitis deze gaat vaak gepaard met een snelle, piepende zagende ademhaling.

 

RS virus behandeling symptomen uitdrogingsgevaar

Als kleine kinderen moeite krijgen met ademhalen ontstaan vaak voedingsproblemen, ze kunnen te weinig drinken omdat zowel borst - als flesvoeding zeer veel kracht kost en krijgen te weinig vocht en voeding binnen waardoor de kans op uitdroging bestaat. Vaak spugen ze tijdens hoestbuien hier ook nog een gedeelte van uit. Ziekenhuisopname kan dan nodig zijn om het kind onder controle te houden en eventueel kunstmatig vocht toe te dienen.

 

RS virus behandeling symptomen mogelijke behandelingen

Als kinderen in het ziekenhuis terechtkomen in verband met een RS infectie kan dit het gevolg zijn van uitdrogingsverschijnselen omdat hun verstopte neus, het hoesten en een verstopping van de luchtwegen zowel de ademhaling als de voedselinname zover bemoeilijken dat opname noodzakelijk is. Ook is het mogelijk dat het ademhalen voor het jonge kind te zwaar word en dat het beademd moet worden. Ook komen er jaarlijks kinderen in het ziekenhuis waarbij sprake is van apnoe dat wil zeggen het kort stoppen van de ademhaling ook deze kinderen worden beademd. Als men de diagnose RS infectie heeft gesteld zal men de klachten behandelen het behandelen van de onderliggende oorzaken is tot hier toe nog niet mogelijk omdat er nog geen medicijnen zijn om een RS infectie te behandelen. Men gebruikt een fysiologische zoutoplossing om mee te spoelen of de neus te druppelen om zo de doorgang in de neus wijder te maken zodat het drinken iets eenvoudiger wordt.

Ook meerdere keren kleine beetjes laten drinken zodat het kind niet zo moe wordt is een mogelijkheid die er voor kan zorgen dat de kleine vocht binnenkrijgt. Is dit alles bij elkaar toch te weinig of zijn er andere moeilijkheden dan is het mogelijk om voeding via een sonde toe te dienen en vocht via een infuus. Het zuurstofgehalte in het bloed wordt doormiddel van het liggen aan de monitor in de gaten gehouden en zonodig wordt extra zuurstof gegeven. Ook registreert met de ademhaling op eventuele kortstandige ademhalingstilstand ( apnoe ) zodat men zonodig kan beademen. Als men de RS infectie heeft overwonnen blijven veel kinderen luchtwegklachten houden, men denkt dat de luchtwegen nog enige tijd prikkelbaarder blijven. Wordt men opnieuw verkouden dan kunnen zich astma - achtige symptomen voordoen zonder dat er sprake is van het RS virus. Drie tot zes jaar hebben de meeste kinderen nodig om over de klachten heen te groeien. RS virus behandeling symptomen raadpleeg de huisarts als men problemen opmerkt bij een jong kind dat extra kwets.

Bron eigen website : http://artikelsschrijven.nl/2012/rs-virus-behandeling-symptomen/

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Heldere uiteenzetting van dit bronchiale virus! Duim taco