De Verenigde Staten van Amerika: het land van de (on)begrensde mogelijkheden

Door Victor Brenntice gepubliceerd op Tuesday 25 February 18:40

Inmiddels is het ruim 5 maanden geleden sinds ik naar de Verenigde staten ben geëmigreerd. Het land staat te boek als ‘het land van de onbegrensde mogelijkheden’. Slogans als ‘the sky is the limit’ en ‘the American Dream’ zijn er een begrip. Achterhaald, of toch nog altijd van toepassing?

Daarom achterhaald

Erbarmelijke gezondheidszorg
Wellicht een cliché, maar ik kan het op basis van mijn eigen ervaringen nu ook bevestigen: de manier waarop de gezondheidszorg in de VS is georganiseerd is om te janken. Voor veruit de meeste Amerikanen is een ziektekostenverzekering simpelweg veel te duur. De inmiddels alom bekende ‘Obamacare’ zou daar verandering in moeten brengen, maar wie daar heilig in geloofde is van een koude kermis thuisgekomen. Nog voor de Obamacare goed en wel in kon gaan, deden er zich al grootschalige problemen voor met de website waarop het Amerikaanse volk zich zou moeten registreren. Bovendien verandert de beoogde gezondheidszorg in de VS nauwelijks iets aan het feit dat veel Amerikanen een ziektekostenverzekering niet kunnen bekostigen – zelfs niet als de Obamacare eenmaal volledig van kracht is. Het is dan ook geen verrassing dat maar liefst 15% van de Amerikaanse bevolking geen ziektekostenverzekering had in 2013. Daarnaast besluit 30% om geen medische behandeling te ondergaan omdat het simpelweg te duur is. Onder deze 30% zijn dus ook Amerikanen mét een ziektekostenverzekering! 

Schandalig daklozenbeleid
Waar men in Nederland tot voor enkele jaren geleden niet dakloos hoefde te zijn (tegenwoordig is dat dankzij onze regering een ander verhaal), is er voor daklozen in de VS bitter weinig hulp. Met afgrijzen heb ik gelezen dat er aan het begin van vorig jaar van de ruim 610.000 mensen die dakloos waren op een willekeurige nacht, er maar liefst een slordige 213.500 mensen (35%) ´s nachts geen dak boven het hoofd had – dus ook niet op bitter koude dagen in de winter. Ter vergelijking: dat komt neer op de complete bevolking van de stad Tilburg! Nu dienen we dit cijfer natuurlijk wel in perspectief te plaatsen, omdat de bevolking van de VS aanzienlijk groter is dan die van Nederland. Indien we onder het begrip ‘dakloos’ mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats verstaan, dan is procentueel gezien 0,19% van de Amerikaanse en 0,16% van de Nederlandse bevolking dakloos. Maar nu komt het: waar de verschillen in procenten gering zijn, zijn ze qua daklozenbeleid des te groter: in diverse grote Amerikaanse steden is het tegenwoordig namelijk verboden om daklozen eten of drinken te geven, met als argumenten dat het “niet hygiënisch” zou zijn en dat men “het niet wil hebben dat daklozen in de stad samenscholen”. Klaarblijkelijk zijn meerdere autoriteiten hier absurd genoeg van mening dat het nodig is om het leven van daklozen nog moeilijker te maken dan dat het al is.

Zware onvoldoende openbaar vervoer
Als één van de weinige westerse landen is er in de VS – en dan met name op landelijke schaal – nauwelijks openbaar vervoer voorhanden. Hier en daar rijdt er welliswaar een bus en ja je kunt met de trein een aardig eind komen, alhoewel je dan al snel meerdere dagen onderweg bent. Dat laatste heeft enerzijds natuurlijk te maken met de gigantische omvang van dit land (waardoor het vliegtuig al snel de voorkeur geniet voor het afleggen van een lange afstand) en anderzijds met het feit dat machinisten zich op veel plaatsen dienen te houden aan lage maximumsnelheden, al dan niet ten gevolge van een slechte kwaliteit van de infrastructuur. Overigens zijn er wel plannen voor het aanleggen van enkele hogesnelheidslijnen.  

Vrijwel geen bescherming van werknemers
“Welk contract?” vroeg mijn vrouw tijdens een conversatie waarin we het over werk hadden, en waarin een in Nederland (en vele andere EU-landen) volstrekt normale arbeidsovereenkomst ter sprake was gekomen. Dat kennen ze hier niet. In verreweg de meeste gevallen wordt er niets zwart op wit gezet wanneer je wordt aangenomen. Je kunt dus ook weer zonder pardon op staande voet worden ontslagen. Vakantie- en andere vrije dagen worden er maar weinig gegeven; je mag je in je handjes wrijven als je voor een volledig jaar werken twee weken vakantie toegezegd krijgt van je werkgever. Bovendien leveren veel banen niet meer op dan het minimumloon, waar veel huishoudens – en zeker gezinnen met kinderen – niet van rond kunnen komen. Vakbonden zijn er wel, maar hebben lang de invloed niet die ze in Nederland hebben. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat veel werknemers weigeren om zich met een vakbond in te laten, uit angst hun baan kwijt te raken. Angst die, zoals recentelijk bleek bij de Volkswagen-fabriek in de staat Tennessee, ook door bepaalde politici aangewakkerd kan worden. Men mag hier gerust van kapitalistische tirannie spreken.

Racisme
Nog steeds is er in Amerika een hoge mate van racisme, waarbij ik overigens op wil merken dat er sprake is van tweerichtingsverkeer: ‘zwarte’ en ‘witte’ Amerikanen discrimineren elkaar over en weer. Dit uit zich in de vorming van bepaalde wijken in steden waar je als ‘zwarte’ of ‘witte’ Amerikaan maar beter niet kunt komen. Bovendien is het nog niet eens zo heel lang geleden dat een huwelijk tussen een ‘zwarte’ en een ‘witte’ Amerikaan taboe was. Tegenwoordig wordt het gelukkig al wat meer geaccepteerd, al kan een dergelijk huwelijk nog steeds voor de nodige ophef zorgen onder bepaalde families.

Daarom nog altijd van toepassing

Mogelijkheid om goedkoop te leven
In Nederland is het tegenwoordig vrijwel onmogelijk om goedkoop te leven. Winkelprijzen zijn de afgelopen tijd immers de pan uit gerezen. Hier in de VS is dat een ander verhaal. Wie goedkoop wil leven, heeft daartoe zonder meer de mogelijkheid. Kortingen van 80% of nog hoger op artikelen van hoge kwaliteit zijn hier geen uitzondering. Daarnaast zijn er talloze manieren om de kortingen nog hoger op te laten lopen, met als gevolg dat je aan de kassa bijvoorbeeld slechts enkele dollars betaalt terwijl je voor dezelfde artikelen normaalgesproken bijna 200 dollar zou moeten neertellen (hier ben ikzelf eens getuige van geweest!). Kortom, de klant is hier bijna letterlijk koning. Uit eten gaan kan al vanaf een zeer laag bedrag (ook in non-fastfood restaurants!), dat extra laag kan worden gehouden omdat je slechts één keer (een doorgaans niet abnormaal hoog bedrag) voor frisdrank betaalt waarna je onbeperkt door kunt drinken zonder dat je extra hoeft te betalen. Voorts zijn ook huizen hier een stuk betaalbaarder. Voor 100.000 dollar, momenteel zo’n 73.000 euro, kun je al een schitterend vrijstaand huis kopen.

Zeer hoge belastingteruggaaf
De belastingteruggaaf kan een enorm financieel voordeel zijn voor mensen met een lager inkomen in de VS. Waar je als Nederlander gemiddeld 518 euro terug krijgt, is een teruggaaf van enkele duizenden dollars hier geen uitzondering. De hoogte van de belastingteruggaaf zorgt ervoor dat een hoop tekortkomingen in de Amerikaanse sociale voorzieningen enigszins goed worden gemaakt.

Amerikaanse volk
Om wat dit thema betreft maar meteen met de deur in huis te vallen: er is een gigantisch verschil tussen het Amerikaanse volk en de Amerikaanse regering. Wie denkt dat de Amerikaanse bevolking bestaat uit voornamelijk oorlogszuchtige mensen die uit zijn op wereldverovering, heeft het faliekant mis. Inmiddels heb ik meerdere jaren met ‘gewone’ Amerikanen te maken gehad, en ik kan je vertellen dat een overweldigende meerderheid van hen daar totaal niet op uit is. Net als in Nederland heeft de regering hier echter een – wat ik noem – ‘maatschappij binnen een maatschappij’ gecreëerd waarbij uiteindelijk maar één doel centraal staat: de eigen portemonnee. Dat de belangen van het volk hierdoor nauwelijks worden vertegenwoordigd, spreekt voor zich. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er zeer veel Amerikanen zijn die uiterst kritisch tegenover hun regering staan, zoals er hier een hoop mensen zijn die het kabinet-Rutte II beu zijn.

Verder zijn Amerikanen doorgaans – in ieder geval in mijn eigen ervaring – veel vriendelijker en beleefder dan Nederlanders. Een praatje maken met de buren of iemand op straat die je totaal niet kent, hier kan dat allemaal nog in veel grotere mate dan in de alsmaar kouder en zakelijker wordende Nederlandse maatschappij. Daarnaast is men veel meer bereid om elkaar te helpen in tijden van nood. Waar de overheid bijvoorbeeld schromelijk tekort schiet als het gaat om hulp aan daklozen (waarover ik eerder in dit artikel schreef), zijn er vele private organisaties die voor hen in de bres springen. Dat kunnen liefdadigheidsorganisaties zijn, maar ook bepaalde winkels die op lokaal niveau hun steentje bij trachten te dragen.

Melting pot
In het verlengde van het Amerikaanse volk als pluspunt kan ik ook de befaamde melting pot noemen. Daar waar de multi-culturele samenleving in Nederland mijn inziens gefaald heeft, is deze hier geslaagd. De racisten zijn duidelijk in de minderheid en de mentaliteit dat men uiteindelijk allemaal Amerikaan is overheerst. Wellicht dat dat te maken heeft met het gegeven dat het hedendaagse Amerikaanse volk voornamelijk uit mensen bestaat van wie de voorouders immigranten waren. Hoe dan ook, het is opmerkelijk om te zien hoe zo veel mensen met zo veel verschillende achtergronden allemaal Amerikaan wíllen zijn en daar ook naar leven. Men respecteert elkaar en geeft elkaar de ruimte om er een eigen levenswijze op na te houden zonder van anderen te verwachten dat zij op dezelfde manier leven.

Gerechtigheid
Voor mij persoonlijk is dit een zeer positief punt, daar ik een gloeiende hekel aan onrecht heb. Ik ben van mening dat de voordelen die mensenrechten met zich meebrengen vooral worden benut door de daders in plaats van de slachtoffers, die dankzij de manier waarop Europese rechtssystemen het begrip mensenrechten implementeren bijna standaard nog een keer extra slachtoffer worden. Vertaald naar een voorbeeld: een vader die in Nederland een pedofiel dood slaat omdat hij zijn dochter heeft verkracht, kan erop rekenen dat hij achter de tralies verdwijnt. In delen van de VS – bijvoorbeeld in de staat Texas – is dodelijk geweld in zo’n geval echter toegestaan. Daar is het wel eens voorgekomen dat een vader in zo’n situatie terecht was gekomen waarna hij terecht werd vrijgesproken. Dát is, in ieder geval in mijn beleving, ware gerechtigheid!

Vrijheidsgevoel
Nog zoiets dat ik hier als een bijzonder positief aspect van het leven hier beschouw: het vrijheidsgevoel. Dat is in Amerika vele malen groter dan in Europa. Je merkt het als je hier rondrijdt of rondloopt. Ik denk dat dat ergens te maken heeft met de adembenemend mooie natuur en het feit dat men hier niet zo op een kluitje woont. Er is volgens mij veel meer dat daaraan bijdraagt, maar eerlijk gezegd heb ik daar, hoe hard ik er ook over nadenk, desondanks geen andere verklaringen voor. Het gevoel is haast magisch. Misschien is het iets dat je eerst moet ervaren voor je het kunt geloven.

Tot slot
De afgelopen jaren ben ik dit prachtige land steeds meer gaan waarderen om uiteenlopende redenen. Als er iets is dat ik heb geleerd tijdens mijn verblijf hier, dan is het wel dat de VS veel meer is dan doorgeslagen kapitalisme, fastfood en militaire operaties in landen die daar niet altijd op zitten te wachten. Er zijn hier meer dan genoeg dingen die voor een glimlach op mijn gezicht zorgen. Het zijn de beelden van George Washington en Franco Harris, die gebroederlijk naast elkaar op de luchthaven van Pittsburgh staan. Het zijn de urinoirs die 3 keer zo groot zijn als een gemiddeld urinoir in Europa. Het zijn de talloze, rood-verlichte exit-bordjes die je overal tegenkomt. Het zijn de zogeheten soda fountains (frisdrankfonteinen) met zeker 10 verschillende soorten frisdrank op een pompstation. Het zijn de gele schoolbussen die iedere dag weer schoolkinderen brengen en ophalen. Het is de Dollar Store, waar elk artikel slechts een dollar kost. Het is de supermarkt op enkele minuten rijden bij ons vandaan ter grootte van een voetbalveld. Het is Texas Roadhouse, een in cowboy-stijl opgezet restaurant waar je de lekkerste steaks kunt eten terwijl ‘Cotton Eyed Joe’ uit de speakers klinkt. Maar boven alles zijn het alle Amerikanen die mij op een bijzonder warm welkom hebben getrakteerd nadat ik mij hier in september vorig jaar definitief vestigde, en dan vooral dat deel van hen dat ik sinds eind vorig jaar officieel tot mijn familie mag rekenen na een onvergetelijke bruiloft waar nog steeds over wordt nagepraat.

Bronnen
http://www.nbcnews.com/health/15-percent-americans-lacked-health-insurance-last-year-2D11755013
http://thinkprogress.org/health/2013/12/10/3041821/americans-skip-health-care-2013/
https://www.onecpd.info/resources/documents/AHAR-2013-Part1.pdf
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/12/23/aantal-daklozen-afgelopen-jaren-toegenomen/
http://theeconomiccollapseblog.com/archives/feeding-the-homeless-banned-in-major-cities-all-over-america
http://www.cnn.com/2014/02/14/us/tennessee-vw-union-vote/
http://www.schuldinfo.nl/index.php?id=31&tx_ttnews%5Btt_news%5D=182&cHash=6968ff6e8a
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2408953/Texas-father-beat-Jesus-Flores-death-raping-5-year-old-daughter-NOT-face-murder-charges.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
Eigen ervaringen

Reacties (18) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Nieuwe reacties weergeven
Een prachtig artikel. De VS is nog lang niet perfect...zo zie ik de angst om als vakbondslid te boek te staan als pure intimidatie. De werkgever heeft op die manier veel te veel macht.
Aan de andere kant zie ik wel vooruitgang. Een zwarte president en een witte burgermeester van New York die met een zwarte dame is getouwd.
Pas goed op jezelf mijn beste vrind! Zo ook op je bijzonder lieve echtgenote. ....een prachtig schrijven overigens! Wees vrij!
Interessant artikel.
Een goed genuanceerd artikel.
Echt een mooi artikel! Duim! Ik vind de zillanaam "livin'.." goed gevonden ;-)
Uitstekend en realistisch objectief artikel. Het land van Uncle Sam is verre van perfect, maar voor mij toch de natie die het dichtst een toekomstbeeld benaderd van de kosmopolitische gedachte. Hun nationale trots is bewonderenswaardig, ik zou er met plezier kunnen wonen.
Mooi genuanceerd artikel. Ik heb een paar Amerikaanse vrienden die zo ver weg staan van het beeld wat je krijgt. Zoals je zegt een volk is de regering niet.